AURAEN

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

  Om Aura

****************


1. Auralagene

**************1. Det Fysiske Legemet ( Den Eterisk kroppen). Den ligger nærmest den fysiske kroppen og er den som er tettest i laget. Den utstråler den røde/magenta fargen hvis vi er friske. Det er den som er lettest å se. Vist vi er syke blir den mer grå og kan få blokkeringer. Blokkeringer sitter som mønstrer fra familien, som angst, redsel. Gjennom denne kroppen blir vi i stand til å uttrykke oss, motta, og få oppmerksomhet. Det er denne som skal gi videre livsenergien til den fysiske kroppen,( bioenergien, prana eller chi.)


 

2. Følelseslegemet/ astrale energifeltet sier noe om hvordan vi har det følelsemessig. Den vibrerer med den oransje fargen. Tilstanden i en persons følelsemessige liv viser seg i form av skyer av farger i auraen. Disse forandrer seg etter som personens følelser forandrer seg. Mørke og gråe felt vises der det er blokkering av noe følelsemessig. Det er disse vi kaller våres skygge sider, det kan være alt fra at( våres foreldre ikke aksepterte oss som barn, vi ble fordømt eller fordømmer oss selv, vi skammer oss over noe, vi bruker usynlighet for å slippe unna). Vi la et mørkt slør over disse tingene og sørget for at det ikke nådde frem til bevisstheten våres. Dette førte til at vi ikke kan se at vi har slike negative sider selv, men kun at andre har det, dette er blokkeringer (fravær av lys). Undertrykkelsen resulterte i et falsk identitet. Hvis vi ble kjeftet på mye når vi var små for at vi snakket for høyt, snakker vi laft for å ikke tilstøte noen. Hvis vi møter noen som snakker høyt blir vi irritert på denne personen. Irritasjon, Sinne er sikre tegn på en skyggeside som vi har fortrengt. Det er gjennom her vi kan føle den guddommelig gleden og kreativiteten tilbake ved å se ,forstå og akseptere de sidene av oss selv, da har di ikke lengere makt over oss, vi blir helbredet.


 


3. Mentallegemet er det legemet som har forbindelse med tankeprosessene våres og har evnen til å skape bilder, forestillinger og forklaringer. Man identifiserer seg med ting utenfor seg selv. Her sitter evnen til å tenke logisk og ulogisk. Intelligensen ,intuisjonen og evnen til å løse oppgaver sitter her, det er kun ens egne begrensninger som stopper en. De fleste bruker bare det innerste laget her, og klarer ikke å overskride den beviste høyer tenkingen som overskrider de mentale grensene for tenking. (Mystiske, Uforklarlige). Mange mennesker har vanskelig for å komme i kontakt med dette feltet, årsaken er at man har blokkering i det astrale feltet og for langsom sirkulasjon i det eteriske feltet. Det er hovedsakelig gult. De tankeformer som har gamle mønster har stor innvirkning på dette legemet. Fargene på disse mønstrene viser hvilken typer følelser, begjær som er forbundet med dem, særlig (bitterhet og sjalusi). Når vi vibrere på høyere frekvenser får vi kontakt med den kreative, logiske, matematiske og filosofiske delen av oss selv. Når denne delen er blokkert er vi egosentriske, sjalue, bitre og det blir mørke felt i auraen.


*******************************


2. Fargene i auraen

******************

Rød; Dette er en svært livfull aurafarge. Den indikerer at personen er initiativrik, dynamisk og konkuranselysten. Det er en som ønsker å være først i alt og man gjør og som liker å være nyskapende. Man er den fødte lederen og misliker sterkt å måtte følge i andres fotspor. Man liker å være aktiv og har sterke føleser om det meste. Man kaster seg hodestupende ut i livet og står ikke på sidelinjen. Klar rød indikerer en person som elsker livet. Grumsete eller matt indikerer sinne og bitterhet.


**********


Orange; Den er en vidundelig varm og energigivende farge. En person som har klar oransje som dominerer fargen i auraen er positiv og selvsikker. Vedkommende skrider gjennom tilværelsen, trygg i vissheten om at alt kommer til å gå bra for henne. Hun overvinner alltid problemer og lærer noe av dem. Hun er flink til å omgås andre for hun har en varme og entusiasme som får frem det beste i dem. Skarp oransje tyder på en person som er skarp og egoistisk. Grumsete, skitten oransje finner vi hos personer som er bitre og nærtagende.

*******************


Gul; Personer som har en klar gul aura lever mye av tiden i sitt eget hodet og tenker gjennom det meste. Man kan være intellektuell, men ikke nødvendigvis og man trives helt sikkert med å bruke hodet til å bryne seg på ideer og konsepter. Man er underholdende og sosial og har derfor behov for å være sammen med andre. Dette er ikke en person som trives for lenge i eget selskap. Man har behov for å kaste ideer frem og tilbake med andre. Syregult indikerer en person som har svært forutinntatte meninger og tror at hun alltid har rett. Tåkete gul indikerer at det er en person som ikke alltid sier sannheten.


**************************

Grønn: En klar vårgrønn aura indikerer en person som er vennlig og hengiven og som instinktivt ønsker å skape harmoni i samvær med andre. Til tider kan det føre til at man blir for ivrig etter å behage, ganske enkelt fordi man vil at alle skal ha det bra. Man liker å være omgitt av natur og har behov for å stå i forbindelse med naturen for å holde seg frisk. Denne personen kan ha spesielt slektskap med dyr og stor evne til å forstå dem. Man har også naturlig healingsevner og kan komme til å utøve en eller annen form for healing. Skarp grønn indikerer en person som er sta og misliker forandring. Mørk skittengrønn finner vi hos personer som er misunnelig og havesyk.


************************

Rosa: Rosa som dominerende farge i auraen forteller om en person som er instinktivt snill, hjelpsom og hengiven. Han er spesielt glad i barn og dyr og er dels tiltrukket av dem på grunn av deres uskyld og sårbarhet. Denne personen er en naturlig fredsskaper og liker ikke å komme på kanten med andre. Han må imidlertid passer seg så han ikke gir for mye av seg selv, noe som har skjedd hvis auraen har en blek, utvasket rosafarge. Hard rosafarge forteller at det er en person som lar seg lede av sine følelser og som kan være sentimental.


*********************


Blå; Blå tilhører en person som er idealistisk og som har sterke meninger om rett og galt. Man gjør sitt beste for å etterleve disse reglene, selv om det skulle innebære at andre tilsynelatende gjør det bedre i livet. Det betyr ingenting for henne, for hun vet at hun lever sitt liv i henhold til egne etiske regler. Man søker også åndelig viten, selv om man ikke viser det for mye utad. Man praktiserer kanskje en eller annen form for healing. Hvis auraen har en dyp , rik blåfarge, betyr det at man har funnet sin rette vei i livet og at man lever ut sitt livs hensikt. Mørk skittenblå indikerer en person som er konservativ og redd for forandringer.


**************

3.Øvelse i å kunne se Auraen

***************


Det er lettest i brytningstidene mellom lys og mørke, det vil si om morgen og om kvelden.


***************


1. Hvis du er ute og går tur kan du gjøre dette: Sette blikket ut av fokus når du ser på et tre, eller blomster, eller andre ting. Tren deg opp til du klarer å se et skinnende lys rundt det du ser på.


*****************

2. Sitt over for den personen du vil øve med, men ikke for tett, ha en lys bakgrunn. Ha dempet belysning. Fokuser, du kan da enten lukke øynene og innstille deg med all din oppmerksomhet til denne personen. Åpn øynene og se på den andre med et sløret blikk. Se på feltet rundt hodet først nært så lengre ut i auraen for å få en følelse av personen sin energi. Mens du sanse Husk å være avslappet:


******************************


4.Å lese Auraen

***************

Det er ganske enkelt å lese auraen, men det tar tid å mestre ferdigheten og å tolke det du ser.


***************

Det meste får du i symboler, som du må lære deg å tolke. Det meste kommer frem fra de mentale og emosjonelle lagene i auraen. Farger forteller mye om den mentale, den følelsemessige og den fysiske tilstanden. Klare og strålende farger gir positive signaler til oss. Mens mørke, grumsete farger indikere på at noe er galt.


********************

Det beste er å jobbe systematisk. Begynn med hodet og gå så nedover kroppen.


Se på formen, hva er den?


Nedtrykket områder? (Over kronechakraet betyr det mentalt nedtrykt, behandl det med å lokke frem de nedsunkne delen av auraen)


Skjev aura? (Betyr; Forsiktighet, frykt, stoler ikke på andre, behand den med å gjøre den smale delen av auraen bredere og trekk inn den største delen)


Auraen stanser ved knærne? ( ikke jordet, frykt, mangler forbindelse med omgivelsene, Behandl; trekk auraen ned under føtter, bruk jordings øvelse)


Taggete kanter på auraen? ( Mangel på grenser, fysisk skade i kroppen, Behandl, glatt ut de taggete kantene. Gre ut de aktuelle chakraen)


 

Skade på auraens form?Her fjerner du blokkeringer med henderne og trekker den forsiktig ut av auraen og forsegl tomrommet med et gyllent lys. Du kan også bruke en krystall for å hjelpe på.Rift i auraen? ( energi som lekker ut, har misbrukt alkohol og andre rusmidlet og piller. Behandl med å avgift gjennom jording, repare auraen med hendene)


 

Hull? ( Energi som lekker ut, dårlig helse, skade på chakraene, Behandle; hvile, reparer ved å gre dem ut)Faste former i auraen? ( Energiblokkeringer, inngrodde vaner, mangler fleksibilitet, bastante tankeformer, problemer i personlige forhold, behandling; sjekk fargen på blokkering for informasjon om emosjoner som har sammenheng med dem, bruk hendene og fjern dem)Temperaturforskjeller?Varmt område? ( trenger healing og det er et fysisk problem, behand; gre det chakraet som det tilhører, glatt over det varme området med henderne, dekk det med et gyldent lys)


 

Kalde områder? (Trenger healing og det er en del av auraen som er avstengt og forsømt, problemer i personlige forhold, Behandl; kutt av energien, rens ut stagnerte energier fra det kalde området, bruk et gylden lys over)


*******************************


5.Dagelig rensing av Auraen

*****************


Dette kan du gjøre når du vil på dagen. Det tar bare noen minutter. Finn deg en plass der du kan sitt og det er ro rundt deg. Pust inn gjennom nesen og ut gjennom munnen, sakte og rolig. Til du føler at du er rolig og tung i kroppen. Du har nå fått av deg alt stress og er kommet deg inn i kroppen.


 

Forestill deg en stor energi skive som strekker seg godt utover kroppen din og som svever ca. en meter over toppen av hodet ditt.Forestill deg at denne skiven beveger seg langsomt nedover koppen og auraen din, mens den sirkler rundt i full fart.Dette mens den gradvis beveger seg nedover, fanger den opp alle negative følelser, tanker og opplevelser som har festet seg i auraen din.


 

Du kan enten visualisere det, eller at du bare tenker hva du gjør.


Når du er kommet ned og er ferdig med føttene dine, fortsetter du bare nedover videre i jorden.


Så den får renset ut alt som den har fått med seg av negativ energi.


Nå ser du at du frigjør denne energien og at den omtransformerer seg til positiv energi igjen og gir den tilbake til moder jord.


*********************


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland