ENGLER

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000


Erkreenglene


Michael og Faith

************************************************

Er de som holder den 1. Strålen sin kraft


********************


Ukedag: Søndag


Farge: (Blå), Chakra er halschakra og farge er blått på dette chakra


Navnet Michael betyr: Den som er som gud.


Også kjent som: Beskyttelsens Erkeengel, Forsvarerer av tro


Gud`s kvaliteter: Beskyttelse, Tro, Kraft; Allmektig, Fullkommenhet, Gud`s vilje


********************


Michael er regnet som den mektigske av erkeenglene.


Han er den ledende og beskyttende krigeren.


Ved dommedag er det han som skal veie det gode mot det onde.


Han blir kalt forLyses fyrste.


Han leder kampen mot mørkets engler og andre onde vesner.


Han jobber nært jorden nå i overgangen til vannmannens tidsalder.


Dette vil markere slutten på den patriarkalske makten som har vert og begynnelsen på den nye tid der menneskelighet, likhet, medfølelse og sammenhold vil stå i fokus.


Vi bruker han i våres indre kamp med våres egne demoner.


Bruk han som beskyttelse når du trenger det, følelsemessig eller som mental beskyttelse.


Når du er ute å reiser ber du han om å beskytte deg med det blåe lyset eller det fremkomstmiddelet du bruker.


**************************


Hva kan de hjelpe oss med:


 


1. I samsvar med våres frie vilje, påkallelse og dekret. Kan erkeengelen Michael hjelpe oss.


2. Beskytter våres bevissthet, vesen og verden.


3.Holder bevissthetens fokus på solens 1. stråle.


4. Bruke hans blå sverd og flamme for å kutte løs og sette oss fri fra psykiske og astrale substanser.


5. Fra ondskapsfulle påvirkninger.


6. Gi oss åndelige presanger med frihet fra tvil og frykt.


7. Virke styrkende på din oppfatning.


8. Hjelpe sjelen til fullkommenhet.


9. Drive bort onde ånder og djevler.


10.Inspirere oss til å ta ledelse i våres egne liv.


11. hjelpe oss til å utvikle oss bedre.


*******************************


Erkeenglene


Jophiel og Christine

***************************************


Som holder den 2 Strålen sin kraft


************************


Ukedag: Mandag


Farge: (Gult), Chakra er kronecharaet og chakrafargen er fiolett.


Navnet Jophiel betyr: Skjønnhet fra gud.


Også kjent som: Skytsengel for skjønnhet og kunst, Erkeengel som opplyser.


Gud`s kvaliteter: Visdom, Forståelse, opplysning, Bedømmelse, Erkjennelse, Klarhet, Inspirasjon, Klarhet, Kunnskap, Intelligens, Innsikt.


Jophiel eller( jofiel, Iofel,Zofiel er andre navn som han blir kalt for).


Denne energien er en opplysende og inspirerende og kan hjelpe oss til kreativ utvikling i våres åndelig forståelse.


Så vi får bedre innsikt i oss selv og våres negative selvbilde.


Lære oss å se våres stolthet, mentale forvirring, trangsynthet, ignoranse så vi kan få inn kunnskap og inspirasjon.


 


Hva kan de hjelpe oss med:

**************************

1.Han var den første verdens lærene for våres verden.


2.Lære den ytre bevissthets kraft av lys inne i oss selv.


3. Få fart på følelsen, igjennom stråling av illusjonen, helt til vi får en åpning av en åndelig forståelse.


4. Hjelpe til å absorbere informasjon gjennom studie og klare eksamen.


5. Oppløse uvitenhet, stolthet og trangsynthet.


6. Avdekke feilaktige og herskende kroppslige behov.


7. Hjelpe i kampen mot forurensning og renser opp på våres planet.


*******************************


Erkeenglene


Chamuel ogCharity

***********************

som holder den 3 Strålen sin kraft


*******************


Ukedag:Tirsdag


Farge: ( Rosa), Chakra er Hjertechakra og chakrafargen er Grønn.


Navnet Chamuel betyr: Han som ser Gud.


Også kjent som: Den som våker over den guddommelig kjærligheten og guddommelige rettferdigheten.


Gud`s kvaliteter: Kjærlighet, Kreativitet, Tilbedelse, Medlidenhet, Nåde, Tilgivelser, Fullkommenhet, Takknemlighet.


Chamuel bærer i seg og representerer


Jesus sine kvaliteter som kjærlighet, toleranse og takknemlighet, og han hjelper oss å komme over lav selvtillit og lege et knust og bittert hjerte.


Hjertet våres vibrerer på den grønne strålen til vi har jobbet oss fri fra alle lavere energier som sitter fast i oss selv.


Da vil denne høyere hjertefrekvensen åpne seg for oss. Han kan hjelpe oss med å finne inn til kjærligheten til oss selv så vi kan elske igjen.


Han åpner oss til å kunne føle igjen.


Så vi får medfølelse, kreativitet og kan se skjønnheten i alle blomstrer , dyr og mennesker som er rundt oss.


Den rosa fargen representerer kjærligheten sine kvaliteter og vibrerer i fra den menneskelige og til den guddommelige. Ekte kjærlighet er den sterkeste energien som finnes og den kan omtransformere det sterkeste hatet i oss. Det å lære seg å kunne elske en person uten å måtte kontrollere dem, tillate dem frihet, gi dem næring uten å være kvelende, det er å være ærlig mot sjelen din.


**********************


Hva kan de hjelpe oss med:


*******************


1. Klargjøre oss til å ta i mot den hellige ånd.


2. Beskytte oss mot oss selv så vi kan finne inn til våres hat, nag, baksnakkelse og misforståelse.


3.Innvielser av nye vennskap og forbindelser.


4. Reparere skadete forbindelser.


5. Hjelpe med å komme sammen med andre


6. Hjelpe med å finne jobb.


7. Hjelpe med å finne bortkommen gjenstander.


8. Helbredelse av alt vi sitter fast i


9. Helbredelse av hederske og rase spenninger.


*******************************

Erkeenglene


Gabriel og Hope

*************************

Som holder den 4 Strålen sin kraft


***************** 


Ukedag: Onsdag


Farge: (Hvit), Chakra er rotchakraet og chakra farge er rødt.


Navnet Gabriel betyr: Gud er min styrke


Også kjent som: Forkynnelsens erkeengel, erkeengelen som gjenoppliver.


Gud`s kvaliteter: Bebudelse, Veiledning og oppstandelse.


*******************


Gabriel er den som kommer med beskjeder om viktige hendelser som nye begynnelser og fødsler.


Han er også en sannhetens engel.


Han kan komme med beskjeder som er viktige for deg og andre.


Han kan be deg om å skrive dikt eller bøker for å viktig budskap ut til alle som er våken for å motta dette.


Gabriel er plassert i øst for å vokte den østlige porten, inngangen til paradis.


Gabriel feminine aspekter er veldig sterkt i ham og han blir ofte avbildet som en feminin energi, som kvinne.


Han er plassert på guds venstre side som er den feminine siden. Dette feminine aspektet er det som hersker over månen.


Månen er generelt sett på som et symbol for alt det som er kvinnelig.


Gabriel er også den som undervise det ufødde barnet som snart skal fødes.


*********************


Hva kan de hjelpe oss med:


****************


1.Veiledning i ditt åndelige liv.


2. Åpenbare din livs plan og hensikt.


3. Frigjøre glede, lykke og målbevissthet.


4. Oppløse motløshet.


5. Hjelpe med å etablere disiplin og orden i ditt liv.


*******************************

Erkeenglene


Rafael og Mother Mary

******************************

Som holder den 5 Strålen sin kraft


*****************   


Ukedag: Torsdag


Farge: Er Grønt. Chakrafargen er Indigo og Chakra er 3.øyet


Navnet Rafeal betyr: Gud har helbredet og Guds medisin.


Også kjent som: Helbredelsens erkeengel, Innvielse og hellig gjørerens erkeengel.


Gud`s kvaliteter:


Helhet, helbredelse, visjon, sannhet, overflod, sykdom, overtro,


feil eller mangler.


***********************


Rafael og mother mary jobber med helbredelse på alle plan.


De hjelper deg til å se deg selv gjennom illusjonens slør så du kan helbredelse deg selv.


De åpner deg opp på et indre plan så du kan få kontakt med dine indre øyner så du kan se alle dine egne feil og mangler.


Åpne opp for nye portaler og dimisjoner inne i oss.


************************


Hva kan de hjelpe oss med:

*********************************************************


1. Helbredelse av kropp, sinn, sjel og ånd.


2. Inspirasjon for de som studerer og praktiserer musikk, matematikk, naturvitenskap, legevitenskap og naturmedisin.


3. Skape møtested for fysiske nødvendige ting som, mat, klær, hus rom.


4. Reparere splittelse mellom nasjoner.


5. Inspirasjon for nye vaksiner og medisiner.


*******************************

Erkeenglene


Uriel og Aurora

*****************************

Som holder den 6 Strålen


***********

Ukedag: Fredag


Farge: Gult, Purpel/gull


Navnet Uriel betyr: Guds flamme, Guds lys, Guds sol,


Også kjent som: Skyttsengelen


Gud`s kvaliteter: Fred, Service, Hengiven, Tilbedelse, Tjeneste, Brorskap, Løsrivelse


*************************

Uriel eller noen ganger kalt forFanuel holder et sverd av flamme i den ene hånden og er en av vokterne til inngangen til edens hage.


Han er den erkeengelen som kommer med åndelige oppbygninger og forståelser.


Han er den som skal lære oss å se forskjellen på hva som er guds vilje og våre ego vilje.


Han er den som vokter hemmelige kunnskaper og kan lede oss til større forståelse av åndelige deler av oss selv.


Han er den som kommer med advarsler om nært forestående hendelser, vis det er nødvendig.


Han kan åpne opp for åndelige visjoner og visdom i våres indre.


Han er den som skal lede oss til slutt skal lede oss mot guddommelig kjærlighet og et liv i guds tjeneste.


Han hjelper oss til å utvikle medfølelse, uselviskhet, indre fred, konflikter og sinne.


Han er dyrenes og naturens beskytter. 


*******************************

Hva kan de hjelpe oss med:

****************


1. Be om hjelp når du er i emosjonell ubalanse. Når du er i egosentriske konflikter.


2. Når du sliter med å se forskjell på hva som er begjær og hva som er kjærlighet.


3. Når du trenger beskyttelse til deg selv.


4. Å oppnå større åndelig forståelse og åpne for nye porter til skjult kunnskap som ligger i deg.


5. Lærer oss at vi alle er søsken og kommer fra samme sted. Alle er like vikte om vi er en stein, plante, dyr eller menneske. Respekt for alt som er levende.

*******************************

Erkeenglene


Zadikel og Amentyst

******************************* 


Som holder den 7 Strålens kraft


*************************   


Ukedag: Lørdag


Farge: Fiolett. Chakra farge er orangs og Chakra er hara.


Navnet Zadikiel betyr: Rettferdighet fra Gud.


Også kjent som: Guds påkalling, erkeengel av den 7stråle, Tzadkiel.


Gud`s kvaliteter: Toleranse, Transformering, Tilgivelse og Diplomati.


**********************


Zadkiel er erkeengelen for velgjørenhet, nåde og erindring.


Han jobber med den fiolette flamme og omtransformerer negativ energi.


Du kan bruke mantra til å forsterke det hele.


******************


Hva kan de hjelpe oss med:


*********************


1. Lede oss til omtransformering av alt det negative vi sitter fast i. Omtransformer all negativ karma som vi bærer.


2. Lede oss til påkallelse av kraft.


3. Assistere oss i fremkalling av toleranse og diplomati.


4. Oppløse minner i strid mellom nasjoner og etniske grupper.


5. Inspirasjon for kreative forretningsideer, nye lover, regler, skatter og økonomi.

*******************************


 


  


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 
De 12 englene og deres arketyper


*********************


ASTROLOGITEGN, PERIODE,


ERKEENGEL og ARKETYPE


************************


  VÆREN

21mars - 20 april

SARAKIEL

Jeg er


**********************


TYREN

21 april – 20 mai

ASHMODEL

Jeg blir


***********************


TVILLING

21 mai – 20 juni

AMBRIEL

Jeg sirkulerer


*****************


KREPSEN

21 juni – 21 juli

KAEL

Jeg skaper


****************


LØVEN

22 juli – 21 august

SERAKIEL

Jeg hersker


******************


JOMFRUEN

22 august - 21september

VAEL

Jeg forsyner


************


VEKTEN

21september  22 oktober

ZURIEL

Jeg trøster


*********************


SKORPIONEN

23 oktober - 21november

BARBIEL

Jeg leger


*************************


SKYTTEN

22november - 20 desember

ADNAKIEL

Jeg oppmuntrer


************************


STEINBUKKEN

21 desember - 20 januar

ORFIEL

Jeg befaler


**************************


VANNMANNEN

21januar - 18 februar

CAMBIEL

Jeg styrer


********************


FISKENE

19 februar- 20 mars

BARKIEL

Jeg elsker


*******************************


 


 


 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland