SOL HEALING

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

Sol Hjulet

****************

Der et hjul også måtte spinne her der jeg kunne synliggjøre alle døgnet sine tider slik at det kunne få bønnen sin kraft inn i seg igjen. Her som de 5 tider som døgnet var delt inn i holdt hver sin kraft i seg.

I fra morgensolens sterke kraft som kom inn med budskapet om at en ny dag var begynt og at vi her vi skulle hylle fader sol sin opp stegne sol sin kraft. Her alt livet begynte. Før vi lot oss føre videre av denne kraften som tok oss med inn til solen sitt høyeste og sterkeste punkt her formiddagens høyde lot oss se den glans i sin egen energi. Før vi lot ettermiddagen sin kraft få komme inn der naturen gjorde seg igjen klar for en ny natt og nøyt dens kraftfulle energi. Før vi kunne la kvelden få kom inn og ga meg den roen som jeg trengte slik at jeg etter hvert kunne gli inn i natten sin kraft. Inn til mitt drømmeland.

Der jeg nå satt og kjente på alle de 5 tider av døgnets som var blitt representert med sin oppmerksomhet og sin egen kraft i tiden

For alt er jo guddommelig. Jeg hadde bare ikke sett dette her jeg nå var fastbundet i en fysisk kropp.

Der jeg ikke hadde hatt den forståelsen i meg om hva det var som var forskjellen imellom det guddommelige i meg. Og hva som var det menneskelige i meg.

 

Det var her den gul kraften fant sin indre styrke i sin egen opplysning og kunne opphøye sin egen kraft. I den ringen som holdt alt dette sammen i sin egen usynlighet. For jeg var fremdeles i den 3. dimensjon. Her alt inneholdt kimen i sin 3. deling. I en verden der jeg kun så en todeling.

Der den guddommelig delen i meg var blitt glemt i meg med sin gule energi. Et lys og en kraft som var usynlig. En energi som skulle bli til gull i sin oppstandelse der den hadde gjort sin oppstigning. I fra sin menneskelige verdi og inn til sin guddommelige forståelse i seg selv. Der jeg måtte hente tilbake min egen visdom for å kunne forstå min egen oppstignings prosess.

Her jeg får inn min egen forståelse av alt som er. Der alle de deler av meg selv kommer i fra alle de forskjellige rikene og universene som denne jorden inneholder.

Alt i fra stein folket, krystall rikene og til å kunne se den store ånden som bor i de mektige fjellene som holder sine energier her på denne vakre jorden. Her deres krefter er store og mektige.

Til alle urten, blomstene og trærne sin krefter. Her de holder kimen til en helbredelse som er så utrolig stor i sin sjel. Noe som jeg trengte for å kunne finne inn igjen til mine egne sår og få inn den healingen som jeg trenger for å kunne åpne meg selv opp i min egen smerte.

Så måtte jeg også forstå alle dyrene og alle skapningene sine krefter som var på denne jorden. Her de krefter fra de dyrene som jeg trengte i min egen oppbygning av meg selv lå. Så jeg kunne finne igjen min egen helet for å kunne bli til dette Gude menneske igjen.

Et Gude menneske som jeg hadde glemt kimen til. Der jeg ikke lengere kunne se meg selv som et guddommelig vesen noe mere.

Så var turen kommet til mennesket sin verden og alt hva den inneholdt. Der den strakte seg i fra dyreriket og alle dens riker og opp til engel verden og alle dens riker. Her jeg måtte finne meg selv igjen for å kunne bli min egen helhet som et GUDE menneske. Finne den kommunikasjonen som jeg trengte i mellom alle mine kropper igjen og for å få samlet sammen alle mine egne deler.

Før engel rikene banket på min dør og jeg kunne fortsette på min utvikling. Der det var et helt univers med enger å ta fatt på i min videre ferd fremover. Alt i fra engel guidene, Erke englene, Principalites og helt opp til Serphim som er de englene som er nærmest gud.

Før jeg kunne komme meg opp til å bli en oppsteget mester i meg selv og ta de mesterskap som lå her for meg å kunne erobre inne i meg selv. Her neste steg igjen på veien oppover. Var å kunne bli til en skapergud igjen og ta alle de mesterskap som jeg trengte her før jeg endelig kunne få tilbake min egen tittel som GUD igjen.

****************************

Hjertet mitt ...

Her skal alle deler av det få lov til å utrykke seg....

I sin egen Kjærlighetskraft...

Alle mine 12 hjertestrenger... slik at det kan finne sin egen helhet igjen i seg selv...

 

Via de 4 første kammerne som er av Jordisk art... og tilhører den Fysiske kroppen...

 

Så Videre til de neste 4 kammerne som er av sjelelig art og tilhører den Sjeligekroppen vår...

 

Og så til Slutt til de 4 siste kammerne som er av åndelig art...

 

 

Og i sitt eget element...

 

Igjennom Vannet sine følelser slik at hjertet kan få åpne seg opp , Luften sine Tanker kan nå sverdet sin kraft, slik atJorden sin Viten kan få spire og gro, Slik at ogsåIlden sin Omtransformerende kraft kan finne inn til din Verdi i din Ånd, Slik at Lyden sine Vibrasjoner kan åpne deg opp slik at du kan utvide dine sammenkoblinger, slik at Pusten sine Lukter kan nå inn til din lidenskap, for at Troen sin Bønn kan fylle deg meg glede igjenn, Og gi det det nyHåpet sitt til det indre Syn som du trenger

slik at de Nye Frøene kan få spire Igjennom Kjærligheten sin Portal i det skapte rommet...

 

Derfor skaper jeg dette...med min tanker, ord og handlinger...

at dette


Ny året 2016

Blir et Magiskt

År for Meg og Min Elskede ...

Min tvillingsjel...

 

Her jeg Håper at vi sammen kan begynne med å få knyttet sammen igjen våres 12 hjertestrenger slik at vi til sammen da har 24 hjertestrenger av ulike styrker og vibrasjoner ... som kan begynne å vibrere sakt men sikkert sammen igjen slik ...

 

Her vi kan ta det

Hvite Flagget frem for å se at Vi har Seiret....og at

Vi er ikke i Mørket lengere

Men Står Sammen i

Lyset og Kjærligheten sin Kraft

*****************

Det Fysiske Hjertet mitt

 

Mitt hellige og åndelige hjerte trenger et fysisk hjerte som det kan få knytte seg på slik at det kan bli en helhet igjen ...

Igjennom alle sin 12 hjertestrenger...

 

Her det er inndelt i sine 4 kammer som rommer....

Ild, Jord, Luft og Vannet...

 

Og som må omtansformeres igjen til det kan holde kraften igjen til disse 4 elemetene...

Og det har den Grønnefargen sin healende kraft som det får sine hellige vibrasjoner igjennom...

*****************

 

Og det er igjennom min fysiskekropp som jeg kan få lov til å kunne sanse alt igjennom.... her mitt hjerte er min hoved aktør hvis jeg lar det få lov til å komme frem i meg....

 

Og det er derfor det er en del av mitt hellige tempel ...

For uten at det kan få lov til å kunne få knyttet sammen med alle mine andre kropper og hjertestrenger...

slik at de kan få lov til å utrykke seg slik de trenger å få slik at de kan føle sin helhet i seg selv...

**************************

 

Hjertet sin streng som inneholder Ilden sin kraft i seg...

 

Her jeg må søke inn til de 4 åndsvoktere og kalle på den som holder Ilden sitt element i sin kraft uten at han gir meg tillatelse til å få gå inn i denne hellige portaler vil inngangen til mitt hjertes ild være avstengt...

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min ildstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften vil jeg kunne få brent bort alle de negative relasjonen som sitter fast i meg...og rundt meg...

 

Slik at jeg kan lære meg å bruke denne hellig kraften som et rensemiddel for min ferd ...

Her den lærer meg å se på di forskjellige verdigrunnlagene som finnes...

 

Hva viberer på de mennesklige verdier og hva er av gudommelig art...

Her jeg sakt men sikkert kan finne inn til Gullet i meg...

 

Slik at jeg kan få hevet mine jordisdke hjerteverdier i frekvens fra det grønnhjertes sine portaler og videre opp til det Rosa hjertet sin frekvens... Slik at jeg kan få vibrer igjen i litt mer guddommelige verdier...

Slik at jeg tilslutt kan nå opp til Regnbuehjertet i meg ..

************************

Hjertet sin streng som inneholder

Jorden sin kraft i seg...

 

Her jeg må søke inn igjen til de 4 åndsvoktere og kalle på den som holder Jorden sitt element i sin kraft. Og uten at han gir meg tillatelse til å få gå inn i denne hellige portaler vil inngangen til mitt hjertes hage være avstengt... i meg

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min jordstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva som spirer og gror her i Moder Jord sin hage som også er min hage .... Og lære meg å ta vare på alle de skapninger som bor her at de er like viktige alle sammen ...

Her sammspillet er det viktige å lære seg av denne kraften ...

For har jeg inge bier i min hage, så har jeg ingen som kan bære dette fine støvet i fra blomst til blomst. Uten de så blir det heller ingen frukter her...

************************************

Hjertet sin streng som inneholder

Luften sin kraft i seg...

 

Her jeg må søke inn igjen til de 4 åndsvoktere og kalle på den som holder Luften sitt element i sin kraft. Og uten at han gir meg tillatelse til å få gå inn i denne hellige portaler vil inngangen til min Visdom være avstengt ...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min luftstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva tankene sin kraft kan gjøre for meg ....

For det er her min skapelse kraft bor ...

**************************************

Hjertet sin streng som inneholder

Vannet sin kraft i seg...

 

Her jeg må søke inn igjen til de 4 åndsvoktere og kalle på den som holder Vannet sitt element i sin kraft. Og uten at han gir meg tillatelse til å få gå inn i denne hellige portaler vil inngangen til mine Følelser være avstengt ...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min vannstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva vannet sin kraft kan gjøre for meg ....

For det er her mine følelser blir skap ...

*****************************


Mitt Sjelige Hjertet...

Rommer mine 4 neste hjertestrenger...

Som er

Ører, Øyner, Nese, Munn

Og som vibrere inn til Regnbuen sin frekvens i sine vibrasjoner ...

 

*****************************

Hjertet sin streng som inneholder

Høselen sin kraft i seg...

 

Her skal jeg lære og

Lytt...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min høselstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva høselen sin kraft kan gjøre for meg ....

For det er her jeg kan lytte etter alt det jeg trenger ...

Lytte etter hva hjerte trenger ...

lytte etter takten og rytmen som bor her i Moder Jord ...

Og i Universets kraft ...

Lytte meg innover i meg selv til

jeg behesker dens kraft...

****************************

Hjertet sin streng som inneholder

Synet sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min synsstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva synet sin kraft kan gjøre for meg ....

Mitt yte syn...

Mitt indre syn....

For når jeg har lært denne kraften kan jeg skape meg min egen Virkelighet med mitt syn på min Verden ...I mitt Univers...

******************************

Hjertet sin streng som inneholder

Nesen sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min nesestreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva lukten sin kraft kan gjøre for meg ....

For det er her min lidenskap blir skap ...

Det er den som sitter sine lukter på tilværelsen slik at alt blir levende...

*********************************

Hjertet sin streng som inneholder

Munnen sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min munnstreng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva munnen sin kraft kan gjøre for meg ....

For det er her mine smaker og tempratur blir skap ...

Smaker som kan fortelle meg om det er søtt, salt, bitter, sterkt ....

eller varmt , kaldt, eller passe temperert ...

************************

Mine 4 neste hjertestrenger hører til den Åndelige verden og har

Tro, Håp, Kjærlighet og Lykke ...

som sine verdi grunnlager...

her alt annet må bli omtransformet igjenn inn til disse vibrasjonene ...

Og det vibrer på den Rosa hjertes sin healende frekvens ...

*************************

Hjertet sin streng som inneholder

Troen sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min tros streng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva Troen sin kraft kan gjøre for meg ....

For det er her alt som jeg kan tro på som er det beste for meg og min utvikling kan ta meg med til nye høyder i meg selv ...

En Tro som kan skap en ny skapele for meg...

Igjennom den Gleden so dette gir meg...

 

**************************

Hjertet sin streng som inneholder

Håpet sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min Håp sin streng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva Håpet sin kraft kan gjøre for meg ....

 

Uten Håpen sin kraft klarer vi ikke å skape noe... Det er her Vi skal ta Våre så korn og plante dem Slik at vi kan la noe nytt få gro i oss igjen... Det nye livet ...

Den nye gleden ...

Alt det Nye som vi trenger å skape i oss...

**************************

Hjertet sin streng som inneholder

Kjærligheten sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min kjærlighets streng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva kjærligheten sin kraft kan gjøre for meg ....

 

Kjærligheten som har slike høye vibrasjoner i seg og kan bare skape ut i fra sin egen Renhet ... i seg selv ...

Ut i fra sin egen Skjønnhet i seg selv...

og Ut i fra det som gir en Glede i seg selv...

Kjærlighet er så sammmen satt for den er limet som holder alt oppe...

Livet eller dødenø...

Lev eller dø...

**********************

Hjertet sin streng som inneholder

Lykken sin kraft i seg...

 

Når jeg er kommet så langt i min utvikling at jeg har fått kontakt med min Hjerte streng som inneholder lykken sin streng igjen da kan jeg påbegynne den jobben med å få denne kraften i meg tilbake...

 

Og igjennom denne kraften kan jeg lære meg alt om hva lykken sin kraft kan gjøre for meg .... Og hvordan den kan gi gro bunn for alt det nye i mitt liv...Det er her de nye frøene mine er blitt sådd ...Min nye fremtid ligger her...i lykken sin magi ...Alt jeg kan ha følelser om som gir meg denne lykken blir det som blir skapt inn i min fremtid...


***********************

 

Ønsket

En elsker vet bare om ydmykhet, han har ikke noe valg.

Han stjeler i smug… om natten, han har ikke noe valg.

Han lengter etter å kysse alle dine hårlokker, ikke bekymre deg.

Han har ikke noe valg.

I sin vanvittige kjærlighet til deg, lengter han bare etter å få bryte ut av kjeden av sitt fangenskap,

han har ikke noe valg.

 

En elsker spurte sin elskede:

Elsker du deg selv mer enn du elsker meg?

Den elskede svarte: Jeg har dødd i meg selv og jeg lever for deg.

Jeg har forsvunnet fra meg selv og mine egenskaper.

Jeg er bare til stede for deg.

Jeg har glemt alle mine erfaringene,

men fra å lære deg å kjenne har jeg blitt en lærd.

Jeg har mistet all min styrke, men fra din kraft er jeg i stand til alt.

Jeg elsker meg selv ... Jeg elsker deg.

Jeg elsker deg ... Jeg elsker meg selv.

 

Jeg er din elsker, kom til min side.

Jeg vil åpne porten til din kjærlighet.

Kom og bosette seg sammen med meg, la oss være naboer til stjernene.

Du har vært gjemt så lenge, bestandig drivende i havet av min kjærlighet.

Likevel, har du alltid vært sammen med meg.

Skjult, avslørt, i det ukjente, i det som ikke er ennå. Jeg er selve livet.

 

Du har vært en fange i et lite tjern. Jeg er havet og dens skapelse. Kom og bli med meg, forlate denne verden av uvitenhet.

Være med meg, og jeg vil åpne porten til din kjærlighet.

Jeg ønsker deg mer enn mat eller drikke.

Kroppen min, mine sanser, mitt sinn hunger etter å få oppleve deg.

Jeg kan føle din tilstedeværelse i mitt hjerte

selv om du tilhører hele verden

Jeg venter i en stille lidenskap, for en bevegelse, et blikk fra deg.

 

********************

Det finnes bare En ..og det har det alttid vært ... For den finnes ikke noe annet ...En som holder meg ...En som bestandig er der for meg ...En som jeg elsker ...En som er som meg ...

En

************************

Sammen


Jeg var blitt til min egen skapelse. Her jeg nå kunne se at det var igjennom en forening med min tvillingsjel at vi kunne klare å skape et nytt univers i våres verden. Igjennom vår forening av vårs guddommelighet og vår lidenskap for hverandre. Der vi ville nå vårt høyeste punkt i vår utvikling i vår sammen smelting i en orgasme der vi ville bli til «THE BIG BANG». Som ville vare i 7 dager til ende slik en skapelse var her i dette universet som vi var i nå.

Her alt i oss ville vibrere på et så høyt plan i oss at det kunne skape hva det ville ut i fra seg selv som GUD. Der det hadde nådd sitt eget aller høyeste nivå av sin kjærlighets vibrasjon der alle cellene var med.

Jeg gled ut av denne energien og senket meg ned til et nivå der jeg ennå var i dag. Og der jeg kunne komme meg videre i fra.

Siden jeg ennå ikke var kommet så langt i min egen utvikling at jeg hadde funnet igjen min tvillingsjel og fått foret meg med han. Jeg var ganske lamslått av den storslagne opplysningen som hadde kommet til meg. Jeg hadde vel aldri tenkt at dette var en GUD som hadde skapt dette igjennom sin kjærlighet på det planet som jeg fikk se det. En gigantisk orgasme. Mmmm …  Jeg tror jeg vet ennå alt for lite hva kjærlighet egentlig er!

Der jeg nå så at det var igjennom en forening av alle de krefter som fantes at jeg kunne finne min helhet igjen.

Og jeg så at jeg trengte å få inn min forening i meg via mine følelser … igjen. Der alt handlet om følelser på alle plan i meg.

Der alt det jeg tenkte eller handlet etter vil bli til den maskuline og den feminine kraften i meg igjen.

Helt til det har funnet og blitt til sin egen helhet igjen. I den foreningen av det lyset som er den røde energi sin kraft og mørket det svarte som trenger igjennom seg selv og finner sin egen blå kraft …

Slik at jeg kunne få begynne på min egen begynnelse og kunne finne inn til det guddommelige i meg igjen … Finne min egen begynnelse slik at dette guddommelige lyset som jeg trengte så sårt å få inn i meg igjen.

Der denne kjærlighet til meg selv … endelig kunne få forent seg selv med sin egen kommunikasjon som det trengte til sine følelser. Denne kommunikasjonen som den trengte og hadde lengtet etter så utrolig lenge.

Og det var igjennom den fiolett fargen sin kraft som dette kom til å skje med meg. Som var den følelsen av samhørighet som jeg hadde mistet. Og ikke i den splittelsen som jeg nå satt fast i. Her jeg nå var med min hvite/svarte kraft som holdt meg så fast låst i min egen kraftløshet her egoet styrte mine sår … og mine lengsler.

Der jeg nå så at den guddommelige ringen som var den gule fargen sin kraft.

Det var den som holdt det hele oppe … Der den atter en gang skulle bli forvandlet til gull igjen …

Der jeg hadde nå blitt til denne guddommelige skapningene igjen som jeg engang hadde mistet … Jeg hadde funnet meg selv igjen …

Sangen bar meg med seg inn i denne foreningen av disse to delene … Der teksten, takten … og musikken … var denne foreningen av denne delingen i meg …

Som var den tredelingen i meg som ble til helheten. Ønsket mitt for dette livet … Foreningen av oss … slik at vi kunne bli til ett igjen. Enheten.

Jeg skjerpet sansene mine og lyttet til teksten … og hva disse dyrebare ordene kunne fortelle til meg om det jeg hadde mistet og ønsket så mye å finne igjen.

******************


Kjærligheten vår er så stor

så grenseprengende ...Stor er den her den få lov til å vokse ...

 

Her jeg ennå er bare en liten del av han...

Slik han er en lien del av meg ...Men en del som Vi to gir rom for at den kan få vokse seg slik at den blir hele oss ...

 

Her Kjærligheten i mellom oss er det som betyr noe for oss to her som vi strever oss fremmover i oss selv og vårt eget mørke ...

 

Et mørke som må bli til kjærlighet igjen ...slik at det ikke finnes annet her i oss en kjærligheten ...

 

Slik at vi en dag ikke lengere er to ...men ett ...

 

Kjærligheten er Vi ...

 

*****************

Kjærligheten har så utrolig mange forskjellige fasetter ... Og alle disse delene i oss må få stige frem slik at de er veien... Veien fremover slik at alt henger sammen... i kjærligheten sitt lys ...I kjærligheten sin fasett ....


Fasetter av lys...

fasetter av vann...   

fasetter av jord ... 

fasetter av ild ...

fasetter av ånd...

fasetter er kjærligheten ..

*************

Rødt er så mye ...

Det kan være hjerte ditt som lever ... Det kan være en del av ilden som brenner .... Det kan hvere kjærlighetens gnister som holder livet i flammen .... Rødt et blodet ditt ....og deg  ...Du som er på din vei ...her som den Rødte rosen viser seg din vei fremover ...fremmover på sin vei...I sitt hab av røde kroblader som det er satt sammen av...Her kjærnen...holder det hele sammen...

I den Røde solnedgangens lys...

******************

Framtiden handler om så mye ...

******************

Alt handler om Deg...

Det handler om å så de rette frøene ...

Nære dem slik at du har noe å høste ...

Nettbutikk


Her jeg nå rettet blikk mitt innover i fremtiden og der jeg nå kunne se det ennå ufødte barnet.

 

Som lå der i sitt eget lys og vibrasjon å ventet på å kunne bli født inn på ny … I den rette tidsepoken som det trengte for å kunne få utviklet seg mere … Bli mer fullkommen som sjel … Der jeg nå så at den lille gutten var så sensitiv. At alt i han kunne oppfanget alle de impulser som lå rundt han. Der han husket ennå sin ferd ifra den andre siden … Der han hadde ligget utenfor og ventet på at den rette koblingen skulle åpne seg opp for han …

 

Der den Hellige ånden i han hadde åpnet opp for den lidenskapelige energien sine frekvenser. Slik at døren inn til de seksuelle energier var åpne og der han nå hadde funnet seg den koblingen son han trengte i seg.

Slik at han kunne koble seg på den med sin hjertefølelse. Slik at han nå kunne nå inn til den høye energien som skulle bli hans nye portal inn til det nye livet som han nå skulle ut i …

 

Der han endelig kunne kjenne at energien fra den feminine energien hadde den rette høye vibrasjonen … Denne kvinnen hadde åpnet opp en portal i sin lidenskap. Der den hadde fått en rosa vibrasjon som gjorde det slik at han kunne komme seg inn via denne hjertefølelsen som nå var der. Og følge denne energien ifra den tanken som vibrerte i så høye kjærlighets vibrasjoner der alt annet var borte.

 

Der det kun var ekstasens vibrasjoner som nådde inn til hjertet og styrte alle kroppene. Slik at han kunne følge denne energien i seg selv nedover til det punktet som han trengte for å kunne få seg et gro punkt … Inn til den nye verden der den seksuelle utløsningen endelig kom.

Der han svevde i dagevis nede i livmoren før han så at sin egen energi var blitt til en nye farge frekvens.

 

Der den gule fargen som nå lå som en usynlig beskyttelse ring av en guddommelig kraft i sin egen energi som omga han helt og totalt …

Der den ga han den rette grobunnen i denne kvinnen sin livmor … Så han kunne få vokse seg fremover i tiden … Der han bare lå og utviklet seg hele tiden etter de rytmer som han fulgt. Denne hjerterytmen som ga han det han trengte for å bli ferdig vokset.

 

Slik at han hadde fått den utviklet i alle sine kropper som han hadde trengt. Der han nå hadde fått tilegnet seg kraft nok i seg selv.

Til at han atter en gang kunne få trengt seg igjennom en ny portal.

Her han lå i sitt eget univers og var fullbyrdet i sin egen skaper prosess som den guddommelige menneskelige skapningen.

 

Før han nå skulle trenge seg ut til en annen verden. En tredimensjonal verden … Og bli til denne fysiske skapningen som kalles for menneske.

Dette menneskebarnet som det så lenge hadde lengtet etter å kunne bli i seg selv … Dette barnet som hadde alt i seg. Der denne fødselen tok den med seg over regnbuebruen.

 

Og der alle dens farger brakte han sikkert inn og frem til denne nye verden. En verden som var uten det trygge vannet som den hadde ligget i. Uten disse nære følelsene skulle han nå klarer seg. Fra og gå i fra amfibier stadige og inn i en verden uten alt dette.

 

Der det var det kalde ufølsom som omsluttet han her han nå lå og frøs uten det varme og trygge vannet. Det som hadde vært hjemmet hans i disse 9 måneder her han hadde følt seg så trygg så totalt i sin egen helhet. Han hadde fått med seg de farger som han trengte for å kunne nå en helhet i seg selv igjen. Og alle disse fargene som han nå hadde med seg inn til dette nye livet var …  Den rosa … den blå og den grønne energi. Slik at han hadde den rette grobunnen for sin nye ferd og utvikling her på jorden … En ny sjel var født inn her.

*************************

Trommen

En tanke når mitt hjerte slik at jeg kan lytte innover i meg ... Lytte til lyden sin kraft ...her hver bit ...har sin vibrasjon ...dette er Trommen sin kraft ...som er bindeleddet i mellom meg...trommen og lyden ...Lyden som vekker tilivet det gamle budskapet og rører ved kraften i en skapelse ... En skapelse som er så stor større en jeg kan fatte med hele meg ...Her jeg er den del av hennes verden...En helt utrolig verden ...som kan være min verden ... Her trommen åpner opp for hennes kraft ...hennes hjerte rytme ...En rytme som fortelle meg det jeg trenger å Vite...


Bilder for Sjelen ...Bilder for Framtiden ...Bilder for kjærligheten ...

  **************************

Trommen som hever min vibrasjon på sin ferd ...Her min bevisthet kan følge den inn til fjærne Land og Landskaper i meg ...

 

Her den fortelle meg om svunnende tider ...Eller det nye livet som skal komme igjennom Visjonen sin kraft her alt skjer i Nuet...Her jeg er i min skapers Drakt... Her jeg lytter med mine sanser etter Det nye Budskapet om min Nye Jord...

 

Her Trommen bærer budskapet med seg om en Sannhet som er langt uten for min bevisthet ...

 

Et budskap om at det er jeg som er min Egen skaper ... Her jeg hver dag tar et valg for hva jeg skaper ...

 

Og det er kun i min tredeling at jeg er i min kraft til den omtransformeringen som jeg trenger for å få hentet inn min nye kraft ...

************************

Trommen

 

Trommen kaller på meg ... Og jeg tar den inn til meg å kjenner på den kraften som den har ... Den er så sterk her den fører meg inn til seg ...Her jeg bestsandig kommer ut i et flott landskap der gresset er grønnt og jeg kan se de milelange slettene ...Og her de 7 Bisomne gresser i fred... Den ene som er den største står bestandig nærmes meg ...og han leder meg inn til de landskap som jeg trenger å reise til ...

 

Jeg reiser bestandig på ukjente stier ...På ukjente stier tar du meg med ...I min sorg ...Her jeg lener ,meg inntil deg slik at jeg kan være nær deg ..Så du kan lette på min sorg etter min elskede...

Han finner bestandig en rytme som hjelper meg ...her alle mine følelser kan få slippes løs ...I min lengsel etter han som jeg elsker så mye ...

Jeg bare lar mine tårer få fritt flyt ..og trommen er der hele tiden ...Helt til alt det tunge og triste er borte igjen og jeg er tilbake i armene til min elskede ...

 

Men mest reiser jeg i gled over min styrke når jeg er i min kraft ... Der Bisonen tar meg med over steppene og ut på nye eventyr... Der vi kan reise igjennom ilden ...eller kalle på vannet eller dra langt inn i moder jord... Og alltid er det mirakler som skjer ...Ikke bare på det indre planet men i den yttre verden også ... ;DD

**********************

Budskapet

 

Budskapet kan være så utrolig forskjellig som den kommer med ... For det finnes så mange virkeligheter ...Ja, for det er sannheten ...

Jeg drømmer bare om den eneste Virkeligheten som er en Sannhet for meg ...Og det er min elskede ..


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland