KROPPENE

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

Den Fysike kroppen

*********************

Den fysiske kroppen har den tetteste formen for energi og den eneste som man kan se med det fysiske øyet. Gjennom denne kroppen kan vi uttrykke oss, motta og bli oppmerksom på.


*****************


1. Kroppslig plass,


Lokalisasjon: hell på foten og ved håndleddet.


Funksjon: Energi som ikke er brukt for selvinnsikt og for frigjøring av aggresjon, energi punkt.


Åpne opp: veldig vanskelig.Blokkert: Tendens til å gå på tå, Vil ikke kjenne seg selv, en følelse av å gå på egge skall, hendene føles kald og bakover bøyd, problemer med å si i fra, hilse på andre eller berøre andre.


**********************


2. Følelsenes plass


Lokalisasjon: milten.


Funksjon: fred på det følelsemessige plan.


Åpne opp: Voldsom anger som noen ganger kan komme på en uhelbredende måte.


Blokkert: Voldsom anger holders tilbake som kan føles i underbevisstheten.


*******************************


3. Mental plass


Lokalisasjon: På toppen av skuldrene, ved enden av kragebeinet.


Funksjon: Hva man mener om seg selv , kroppen sin og har sin funksjon i den fysiske verden.


Åpne opp: Voldsom tilstede værelse og opptatt av egen kropp.


Blokkert: Ikke i kontakt med den fysiske kroppen, smerter, ingen tilgivelse. Ingen muligheter til å jobbe med problemene.


******************************


4. Intuivitet og lidenskap plass


Lokaliasjon: kinnebeinet


Funksjon: frigjør energi for dyp forståelse eller lidenskaplig gjennom kroppen.


Å åpne opp: Tilstedeverelse i kroppen.


Blokkert: Ignorere hva kroppen trenger.


**************************


5. Vilje og Åndelig plass.


Lokalisasjon: Mellom brystene, på toppen av brystbeinet.


Funksjon: Vilje til å virkelig leve livet, for fysiske aktiviteter og overlevelse.


Å åpne opp: Se hva som har forårsaket dette.


Blokkert: frykt for å leve eller å sette hjerte inn i aksjon, ikke vilje til å leve.


********************


6. Sjelens plass.


Lokalisasjon: Bak på ryggen, på toppen av nyrene.


Funksjon: Føler seg fornøyd, skal en kjempe eller gå, sete for en frisk kropp.


Å åpne opp: Skal en kjempe eller gå, å gå sine egne veier.


Blokkert: Kjemper for sin eksistens, føler seg ikke i kontakt med sjelen, føler seg skyldig, åpen for sykdom og følelser av avvisning.


************************


7. Guddommelig plass.


Lokalisasjon: Rot chakra, hale beinet.


Funksjon: Renser og harmoniserer lavere energi, føler seg sikker både på jordenergien og den guddommelige energien.


Å åpne opp: avgjørelse taes uten frykt.


Blokkert: Ingen sikkerhet, klarer ikke å hanskes med lavere energier.


*****************

Kroppene for


Følelser


Følelse kroppen har en vibrasjon frekvens som kan kun nås gjennom følelser som vi føler og opplever, det er også en vei til det guddommelige når vi har fått åpnet alle lyskanalene ( chakraene) kan vi føle den guddommelige kjærligheten.


************************


1.Kroppslig plass


Lokalisasjon: Magen


Funksjon: Modning av følelser


Å åpne opp: lett troende, Trykkende følelser.


 


Blokkert: har ikke muligheten til å føle.


************************


2. Følelsenes Plass


Lokalisasjon: Navlen


Funksjon: Det sterkeste av følelsessentret , forbindelse med andre folks følelser.


Å åpne opp: For følsom, klarer ikke å tenke klart da følelsene styre for mye.


Blokkert: Lite eller ingen følelser, Lett for å eksplodere, såret.


**************************


3. Mental plass


Lokalisasjon: Rett over rot chakra, bak på ryggen.


Funksjon: Tenke eller resonere over følelser, humor og glede over livet.


Å åpne opp: Oppleve å sette ord på følelser.


Blokkerte: Ingen humor, tar følelser og seg selv for seriøst.


***************************


4. Intuitivitet og lidenskapens plass.


Lokalisasjon: I enden av brystbeinet.


Funksjon: Sorterer ut følelser, hva som er riktig og hva som ikke passer, begynner å bevistgjøre følesemessig energi.


Å åpne opp: prøver hele tiden å skulle forklare seg og sine føleser.


Blokkert: Tar over andre sine opplevelser uten å forstå dem.


***********************


5. Vilje og åndelig plass.


Lokalisasjon: Over hofte beinet bak.


Funksjon: Hjelper til å balansere følelsene våres, hjelper til å føler anger.


Å åpne opp: Hører ikke hva andre mener.


Blokkert: Svak vilje, baksnakking av andre.


************************


6. Sjelens plass.


Lokalisasjon: På begge sider av høyer

( high heart) hjerte chakra .


Funksjon: Hjelper deg til og gi og motta kjærlighet og bli oppmerksom på ditt høyere selv i denne prosessen.


Å åpne opp: En intens følelse av å måtte elske andre eller bli elsket selv.


Blokkert: Tørr ikke å elske eller føle noe, føler seg verdi løs. Blokkering på høyre side er dine holdninger til kjærlighet. Den venstre siden er følelsene du har til kjærlighet.


***************************


7. Guddommelige plass.


Lokalisasjon: Higher heart.


Funksjon: Føle tilknytning til alle verdene, integrering av følesemessig balanse, forståelsen av forskjellig kjærlighet.


Å åpne opp: føler seg ikke i stand til å elske nok, ikke god nok for andre.


Blokkert: Hard hjertet, stengt, redd for å elske.


*******************************


 Kroppene


som er Guddommelig


Denne kroppen er den syvende og høyeste kroppen. Vi henviser til den guddommelige gnisten i oss. I denne kan vi føle guds nærværende og i ett med han/ henne.


*********************


1. Fysiske sentret


Lokalisasjon: I enden av fingrene og tærne.


Funksjon: Healing energi og hode energien samlet rundt deg.


Å åpne opp: Føle seg energi løs.


Blokkert: Man bruker sinne , slår og sparker.


***************************


2. Følelse sentret


Lokalisasjon: Midt bak i hodeskallen.


Funksjon: Å Føle seg hellige guddommelige .


Å åpne opp: Man føler at mann er hellig gjennom egoet sitt, fantasisime heller hallusinerer., særlig vist krone chakra er blokkert


Blokkert: Ingen følelse, kald ovenfor andre.


*************************


3. Mental senter


Lokalisasjon: Rett på innsiden av hofte beinet.


Funksjon: Utrykke takknemmelighet og håp. Åpner opp for overfloden.


Å åpne opp: Grådig


Blokkert: Forblir tankefull og blokkerer flyten av overflod.


************************


4. Intuitivitet og Lidenskapens senter


Lokalisasjon: Solar plexus


Funksjon: Kanal for åndelig energi til kroppen, oppvåkning og omgjøring av systemet for å ta i mot denne høye energien, mange energier flyter gjennom dette sentret for å manifestere seg i livet ditt, avhengig etter sin plass i verdens bildet.


Å åpne opp: Søker etter det behagelige livet, overveldet over sin plass i verden.


Blokkert: Stengt i fra åndelige energier, ingen gleder eller goder, Redd for forandringer og å åpne opp for større ting i livet.


**********************


5. Vilje og Åndelig senter


Lokalisasjon: I halse hullet i kragebeinet.


Funksjon: Bestemmelse og vilje til å tjene verden.


Å åpne opp: Føler som man redder verden


Blokkert: Frykt for å tjene andre. Martyr følelsen.


*****************


6.Sjelens senter


Lokalisasjonen: En til to fingrer fra navlen.


Funksjon: Forening av energier fra kroppen med den guddommelige eller andre energier.


Å åpne opp: Søker etter helheten.


Blokkert: Kan være destruktiv over for seg selv og andre.


**************************


7. Guddommelige sentret


Lokalisasjon: Krone chakra


Funksjon: Kontakt med høyere åndelige energier, balansering av det hverdagslige.


Å åpne opp: Fungerer ikke i det daglige, føler seg svak.


Blokkert: Negativ, Ingen kontakt med de guddommelige energier, i ubalanse, forvirret.


*******************************

Kroppen


for


Intuivitet ogLidenskap


 


Dette er stedet som man kan føle lidenskap og forståelse av seg selv og andre. Det er også mulig å oppleve høyere former for kjærlighet, en vei til guddommelige, en plass der man kan forstå det følelsemessige og det guddommelige. Denne kroppen er hjemmet for intuisjonen. Vi er utenfor tid og rom i denne kroppen.


***************************


1. Fysiske kroppens senter


Lokalisasjon: Lever


Funksjon: Hva er den korrekte åndelige troen for deg .


Å åpne opp: Du begynner å finne dine egne veier å gå.


Blokkert: Du føler deg som en tulling ,som følger dine egne åndelige forståelser.


*******************************


2. Følelsens senter


Lokalisasjon: på utsiden av legger og på overarmen.


Funksjon: kontakt med andre folk, føle energien strømme mellom deg og andre folk.


Å åpne opp: Sensitiv for andres energi og ikke i balanse i deg selv.


Blokkert: Avstengt fra andres energi


************************


3. Mentale senter


Lokalisasjon: Nederste delen av brystbeinet.


Funksjon: Tilegne seg flyten i livet og i partnerskap.


Å åpne opp: Aksepterer


Blokkert: Fastlåst og avgrenset


***************************


4. Intuitivitet og lidenskapens senter


Lokalasjon: High heart


Funksjon: Å kjenne universell kjærlighet, lidenskap og forståelse.


Å åpne opp: bekymret for andre, ingen balanse mellom seg selv og andre.


Blokkert: Hard hjertet; egen kjærlighet.


*************************


5. Vilje Og Åndelig senter


Lokalisasjon: under øynene, ved siden av nesen.


Funksjon: Å bruke den energien som er mellom himmelen og jorden.


Å åpne opp: Man bruker kun den ene formen for energi, jord energien eller den himmelske energien.


Blokkert: Føler ingen energi fra noen av plassen.


***********************


6. Sjelen senter


Lokalisasjon: pupillene


Funksjon: Sjelens vinduer, kontakt med det høyere selv.


Å åpne opp: Man føler seg veldig dyp.


Blokkert: Det er som det er ingen der inne, når man ser på folk.


*************************


7. Guddommelige sentret


Lokalisasjon: Bak i nakken, hullet mellom kraniet.


Funksjon: Stimulere guddommelig forståelse, bli oppmerksom på sin egen guddommelighet, forståelsen av innsikt fra lavere plan og det guddommelige plan i sitt eget liv.


Å åpne opp: Åndsfraværende med høyere dimisjoner, når man opplever sitt menneskelige liv.


Blokkert: Åndsfraværende om det menneskelige liv og det jordiske liv.


*******************************

Den Mentale Kroppen


Den mentale kroppen opererer gjennom tankene og hvordan vi resonerer. Når vi opererer i de lavere lagene av den mentale kroppen kan våres tanker og meninger ha innflytelse av følelser fra begjæret. Når vi har kontakt med de høyere nivåene har våres tanker og resoneringer. Tenker vi kreativt, logisk, matematisk og filosofpisk.


********************


1. Fysiske kropps plass.


Lokalisasjon: Mellom kragebeinet, laver hals.


Funksjon: Akseptering av hva er, organisering av å arbeide med situasjoner, følelsen av kraft til å gjøre forandringer.


Å åpne opp: Bestandig ha kontroll over ting, og andres liv.


Blokkert: godtar ikke at man er mental svak, orker ikke å arbeide med situasjoner, stor stolthet.


********************


2. Følelsenes plass


Lokalisasjon: temple, Over ørene.


Funksjon: Fornemme, merke følelser for ting.


Å åpne opp: Fornemmelsen av at man skjønner alle ting.


Blokkert: Man lager sine egne visjoner slik de passer oss.


***********************


3. Mentale plassen


Lokalisasjon: Tredje øyet.


Funksjon: Egoet sitt hjem, psykisk syn.


Å åpne opp: Egosentrisk.


Blokkert: Svakt eller tilbaketrukket ego, stengt fra andre dimisjoners liv.


**********************


4. Intuitivitet og Lidenskapens plass


Lokalisasjon: rett over navlen


Funksjon: Mental og følelsemessig kontakt, Følelsemessig akseptering av tanker.


Å åpne opp: Å kunne føle sine egne tanker blir veldig viktig.


Blokkert: Ufordøyde tanker og ider, forstoppelse.


************************


5. Vilje og Åndelig plass


Lokalisasjon: Halsen


Funksjon: Man snakker ut om sine tanker.


Å åpne opp: Snakker for mye.


Blokkert: Mental ustabil, finner ikke de riktig ordene, vond hals.


*********************


6. Sjelens plass


Lokalisasjon: rett over tredje øyet ( det femte øyet)


Funksjon: Aktivere høyere hjerne for kreativ tenking, ser klarhet i livet gang og hvilken plass man har i det.


Å åpne opp: Et stort åndelig syn , visjoner


Blokkert: Ingen visjoner, selv sentrert.


************************


7. Guddommelig Plass


Lokalisasjon: Rett over det femte øyet( syvende øyet)

Funksjon: Kommunikasjon med det høyere selv.


Å åpne opp: Få inn visjoner fra det høyere selv.


Blokkert: Har ingen åndelig innsikt, ser bare den menneskelige illusjonen.


*******************************

Sjelen sin Kroppene


Denne kroppen er sjelen sitt bindemiddel for å uttrykke sin energi, og hjemmet til I AM present. Den uttrykker rettledningen for mennesket.


************************


1. Fysiske kropps senter


Lokalisasjon: På innsiden av håndleddet og under fotsålen.


Funksjon: Muligheten for å bringe I AM present i aksjon, gi sjelen muligheten til å få oppleve den fysiske verden.


Å åpne opp: Holde seg for seg selv, overse andre.


Blokkert: Svake føtter og armer, holde seg tilbaketrukket fra livet.


**********************


2. Følelse sentret


Lokalisasjon: Innsiden på leggen rett overfor kneet, på innsiden av armen rett overfor albuen.


Funksjon: I AM ( jeg er) strømmer gjennom følelser.


Å åpne opp: Å bli oppmerksom på egne følelser.


Blokkert: Svake knær, holder armen inntil kroppen, holder tilbake fra å oppleve mer dypere og personlige følelser.


***********************


3. Mentale sentret


Lokalisasjon: ved beinets tilknytning til hoften og ved armehulene.


Funksjon: I AM kan uttrykke seg gjennom mental resonering, å se seg selv som en logisk og frisk person og enhet.


Å åpne opp: Overveldet av å kunne se seg selv som en person eller enhet.


Blokkert: Ikke føler seg tilfreds i livet, mangler ryggraden, har ikke kontakt mellom den mentale og den sjelige delen.

**********************


4. Intuitivitet og lidenskapens senter


Lokalisasjon: Eggledere eller testikler


Funksjon: God polaritets kontakt, fremkalle en seksuell orientering av forståelse av seg selv og verden.


Å åpne opp: Føle at man er guds gave til sin partner.


Blokkert: Frykt for seksualiteten , ikke være åndelig. Frykt for å involvere seg i mann/ kvinne parforhold.


***********************


5. Vilje og åndelig senter


Lokalisasjon: Like overfor siste ribbein på begge sider av kroppen.


Funksjon: Muligheten til å ta og bruke livets pust, fremheve sin rett til å være.


Å åpne opp: Trenger enormt stor plass.


Blokkert: Føler at man drukner i andre sine energier, lunge problemer, dårlig med lungekapasiteten.


************************


6. Sjelens senter.


Lokalisasjon: På hver side av nakken i overgangen fra nakke til skulder.


Funksjon: Følelse av selv respekt, egenverdi, holder hodet oppe.


Å åpne opp: Stolthet


Blokkert: Spenninger i nakke området, trekke hode og nakke sammen ( skilpadde ).


**************************


7. Guddommelige senter


Lokalisasjon: Rett over ørene.


Funksjon: opplevelse å føle seg i ett med gud, føle seg i bevissthet med gud, arbeide for det beste for å ære gud.


Blokkert: Hodepine, bekymringer,Lite innsikt i egen skjebne, en følelse av å ha mistet noe.


*******************************

Kroppen til


Ånden og ViljenDenne kroppen opplever den åndelige utrykksformen. Den transformere energi som manifesterer seg som vilje i ånden. Det er den høyeste nivået en person kan nå og fremdeles ha den guddommelige og sjelelige kontakten med kroppen. Men det kan bringer frem det negative eller den karma man har fordi energien er så høy. Den kan snu seg mot deg ved misbruk. Dette er plassen for valg, det guddommelige eller det menneskelige.


***************************


1. Fysisk kropps senter


Lokalisasjon: I midten av hendene eller midten av fotsålene.


 


Funksjon: Føler energi mellom vennskap til utenforliggende verdener.


Å åpne opp: For mye involvert med andre, Ønsker å omskape verden.Blokkert: Dårlig sirkulasjon, kalde hender og føtter, vil ikke dele med verden.


**********************


2. Følelsens sentret


Lokalisasjon: Baksiden av knærne og innsiden av albuene.


Funksjon: Muligheten for å kunne føle seg selv og kunne handle ut i fra det.


Å åpne opp: Forsvarer seg.


Blokkert: Svake knær, ingen følelsemessig støtte eller bestemmelse.


************************


3. Mentale sentret


Lokalisasjon: Lysken, overgan mellom bein og armer til kropp.


Funksjon: Mental aksept av ens vilje og bestemmelse, gjøre tanker om til handling.


Å åpne opp: For egoistisk.

Blokkert: Ingen selvfølelse, redselen stopper deg.

********************


4. Intuitivitet og lidenskapens senter


Lokalisasjon: Midt mellom beina.


Funksjon: forståelsen av kraften fra dette sentret, kompaniskap mellom dette og det syvende nivået senter.


Å åpne opp: Dette sentret bør man åpne med forsiktighet da dette sentrets kraft kan være negativ når koppen ikke er klar til å ta i mot høyere energi.


Blokkert: Intensiv negativ seksuell energi, intens følelse av å skulle eksplodere.


*********************


5. Vilje og Åndens senter


Lokalisasjon: Rot chakra


Funksjon: Kraft til fysisk energi, seksuell drivkraft, healing energi gleden i livet.


Å åpne opp: Ukontrollert seksuell energi.


Blokkert: Frykt for kraft, ingen glede, negativ eller pervers seksuell energi.


**********************


6. Sjelens senter


Lokalisasjon: Bakenfor kronechakraet.


Funksjon: Å nå igjennom til den høyeste kilden, ikke min viljes senter.


Å åpne opp: Ikke bakke kontakt, klarer ikke å bruke høyere energi i det daglige livet.


Blokkert: Ingen tanker om høyere energier eller åndelig nivåer.


*************************


7.Guddommelige sentret


Lokalisasjon: Fire fingres bredde fra toppen av hodet.


Funksjon: Menneskelig og spirituell energi blandes her, gjennom her kan man gå til høyere forståelse.


Å åpne opp: Mister den fysiske kroppens energi, kraftløshet.


Blokkert: Frembringer følelsen av isolering, ensomhet, ingen kontakt med sjelen, føler seg nedstemt.


*******************************


 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 

 


 


 


 

 


 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland