CHAKRA

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

Hva er    Chakra?


Chakra, ordet kommer fra sanskrit og betyr hjul (senter). Dette fordi de oppfattes som hjul som beveger seg rundt med lysets hastighet, når de er åpne og funger som de skal.


*****************

Vi har 7stk store chakraer som har forbindelse til den fysiske kroppen våres. Det er Rot chakraet, Hara chakraet, solar plexus, hjerte chakraet, hals chakraet, det 3øyet og krone chakraet. Det finnes mange flere store chakraer, men vi har ikke knyttet disse inn til våres fysiske kropp enda. Fordi vi ikke har høy nok frekvens til å kunne ta disse inn enda. Vi sitter fast i for mye sinne, sjalusi, misunnelse, hat, begjær, angst osv. Og dette gjør at vi har for lav frekvens i cellene våres. De vil åpne seg opp for oss når vi jobber med oss selv og blir i mer balanse. Først da kan ta inn disse høyere forståelser av livet. De vil da knytte seg på vår aura og vi kan da begynne og nyttig gjøre oss av denne energien som vil kunne åpne et nytt senter i våres fysiske kropp.

*********************


Det finnes også 21mindre chakraer som vi har på kroppen våres. Vi har ett bak hvert øye, ett på hvert kinn, et der kravebeinet møtes( agua chakraet), et like ved thymuskjertlen( høyere hjerte chakra), ett over hvert bryst, ett ved magen porten, ett ved milten punktet, ett ved leveren, ett ved solar plexsus sentret våres, ett ved bukspyttkjertelen(pankreas), ett på her side av kjønnkjertlene, ett i her håndflate, ett bak hvert kne, ett under hver fot.


*********************

De vi har i hendene har direkte forbindelse med hjerte chakraet våres. Så de kan heale, og sende medfølelse og kanalisere kjærlighet. Du aktiviserer disse med å trene deg opp til å sanse med dem. Ta hendene sammen og gni dem fort. Gni dem fort i ca 1minutt. Da kan du kjenne varme, prikking inne i hånden. Ta hendene sakte fra hverandre og bruk øvelsen med energi ballen.


*****************

De vi har under føtterne skal hjelpe oss til å bli jordet og få kontakt med den. Her kan vi bruke røde sokker eller danse for å bli mer jordet. Hvis vi trener mye, og spesielt uten dørs. Eller vi kan bruke jord øvelsen.


******************


Vi har også mange små chakraer i håndflaten , under føttene, på toppen av hodet.


***************


Hvert av de 7 store hovde chakraene står i forbindelse med hver sin aura kropp. Disse kroppene ligger like utenfor den fysiske kroppen. Det er her all våres innformasjon ligg som vi har med oss fra det jordiske planet, positiv og negativ. De negative er blokkeringene våres. De positive er våres egenskaper som vi behersker.


*********************

Hvert enkelt chakra har et energipunkte som ligger i auaen våres. Det er her vi skal spinne inn energien fra universet og klare å omtransformere han til energi som vibrere på en frekvens som vi kan bruke i kroppen våres. Det finnes et nettverk av energi linjer som kommer inn fra universet, fra solen, fra månen og andre planeter, fra vår alle kjæreste moder jorde og hennes hjelpere. Og når mange av disse linjene krysses danner de et chakra. Jo flere linjer, større blir chakraet.

**********************

Hvert chakra påvirker konkrete deler av menneskekroppen.

(Se egne ark for dette.)


Hvis chakraene har blokkering av stagnert energi, vil det etter hvert påvirke den fysiske kroppen og de deler som skal få energi fra dette chakraet. Dette vil etter hvert bli til fysiske lidelser.


**************


Chakra systemet


*********************


Vi jobber med de 7 hoved chakraene,


( energiportaler eller energi hjul)


som har kontakt på den fysiske kroppen. Vi begynner nederst med det første chakraet

*************************


1. Rotchakra


Dette chakraet ligger i perineum, mellomrommet mellom genitaliene og anus. Hvis dette chakraet ikke fungerer ordentlig, klarer ikke energien å bevege seg gjennom chakraet. Det vil da ikke kunne stige oppover og gi næring til de øvrige chakraen. Den det gjelder vil da føle at han har mistet kontakten med omgivelsene sine. Han er kanskje ikke helt til stede i sin egen kropp heller. Dette chakaet er det som vibrerer med den lavest hastighet. Dette chakraet vibrerer på den røde strålen og skal omtransformere seg til den hvite fargen når det er renset og vi er i balanse på dette chakraet. Men først må vi åpne oss opp og få kontakt med dette chakraet. Dette kan vi gjøre på forskjellige måter. Dette er et jord chakra og får sin energi fra moder jord. Vi åpner opp energiene våres og trekker ned lyssøyle som går igjennom oss. Vi kjører dette lyse nedover i oss og videre ned i moder jord til vi ser en rød ild energi, som vi trekker opp i oss gjennom beinen. Vi kan også bare fokusere på den røde fargen når vi skal tilføre dette chakraet mer energi og få renset det.


 


Bevissthets områder er:


Tryghet, Støtte og mor, Stillhet, Bolig, Arbeid, Økonimi, Materielle


 


Følelsemessige forbindelser:


Følelsemessig og fysisk balanse


 


Det er her vi skal ha vår trygghetsplattform i livet, støtten og vår mor .


 


(Fysik og Åndelig).


 


Tankeformasjon er Jeg har,


( jord og luft)


 


Kroppsdeler: Hofte, føtter, skjelettet, tykktarm, rektum, beinmargen.


 


Eliminasjon (utskille seg) avføring


 


 


Kjertler: Binyr


Korresponderer med Kronechakraet.


 


*********************


2. Hara chacraet


Dette chakraet ligger to fingerbredde nedenfor navlen. Hvis dette chakraet ikke fungerer som det skal. Vil den det gjelder mangle følelsemessig trygghet. Dette kan også påvirke mellommenneskelige forhold i negativ retning. Følelsen av fysisk trygghet kan også være skadet. Dette vil føre til panikkanfall eller frykt for å våge seg ut i omverden. Dette chakraet påvirker seksual organene og dermed også skaperkraften på alle nivåer, fra unnfangelsen til fødsel. Det vibrerer på den oransje fargen som er kreativitet og gledens farge og det er dette vi skal lære i dette chakraet. Dette charaet er veldig styrt av lyster som vi har med oss fra dyre riket. Men det er her vi skal omtransformeres disse til høyere energier igjen. Dette er for å lære oss å gi slipp på alt vi trur vi må ha. Å det er mye vi trenger for å leve!


 


Bevissthetsområder: Behov (mat, Kjærlighet, omsorg), Seksualitet ( når vi føler oss Syndig, undertrykker vi våre behov), Lystfølelser, Kreativitet/skapertrang, Formere, Instinkter, Tiltrekke motsetninger.


Følelsemessige forbindelser:


 


Keativitet og fantasi


 


Tankeinformasjon: Jeg føler,


(vann, smak)


 


Kroppsdeler: Indre kjønorganer, nedre del av ryggen, urinveiene, blæren, tynntarmen


(opptak av næring)


 


Kjertler: Ovarier/ Testikler


Korresponderer med det 3øyet.


*********************


 


3. Solarplexus Chakraet


 


Dette chakraet ligger like neden for brystbeinet. Det styrer emosjonene. Dette gjør at magen påvirkes så sterkt av følelsene. Det styrer også egenverdien og individualiteten og dermed også måten vi forholder oss til andre mennesker på. Et tregt eller blokkert chakra kan føre til vanskelige personlige forhold, der vedkommende føler seg dominert av andre og tror at han ikke har evner eller rett til å utøve og gi uttrykk for sin egen personlighet og sine egne meninger. Dette vibrerer på den gule stråler, og skal lærer oss forskjellen mellom våres vilje og guds vilje. Det er her all våres sjalusi (Vestre side) og bitterhet ( Høyre side) sitter. Dette skal omtransformeres til et chakra som vibrerer i gull.


 


Til venste for dette chakraet finnes et lite chakra som er milt chakraet. Dette var et chakra som vi brukte mye av før i tiden da vi ikke spiste , men levde på prana. Det var gjennom dette chakraet vi fikk næring fra solen. I dag er dette et meget lukket chakra som er like over miltsentret våres. Alle våres emosjonelle problemer svekker dette sentret. De fysiske cellene har bruk for livs energi fra solen. Denne energien er med på å opprettholde balansen. Polariteten mellom pos. Og neg. Ladet energi. Hvis cellene får forlite livs energi begynner de å oppføre seg unaturlig og kan skape sykdommer som kreft.


 


Dette styrer nervefunksjonen vårers, pusten, hjertet, hormonprod., kjertlene.


 


Bevisthets område:


Identitet, (dags bevisstheten), mentale holdninger, kontroll, vilje/kraft, selvbilde, handlig


 


Følelsemessige forbindelser:


Fysiske føleser


 


Tankeformasjoner:


Ild – syn, Jeg kan


( syns problemer, jeg kan ikke)


 


 


Kroppsdeler: Fordøyelsessystemet (Inntak av næring/energi), magen muskler, lever, milt og galle.


 


Kjertler:


 


Bukspyttkjertlen, (Sukkersyke)


Korensponderer med halschakraet.


*********************


4. Hjerte chackra


 

Dette chakraet ligger midt i brystet. Som navnet tilsier styrer det hjertet og beskriver evnen til å vise oppriktig medfølelse med, og kjærlighet til andre. Ettersom det styrer forholdet til det guddommelige og forholdet til våre medmennesker, har det også sterke åndelige kvaliteter. Hvis dette chakraet ikke klarer å åpne seg ordentlig, vil den det gjelder holde tilbake følelser og bli gjerrig på hengivenhet. Hvis chakraet er konstant åpent, som det er hos personer som har et oppriktig behov for å hjelpe andre, kan det føre til fysisk og følesemessig utmattelse.


 

Dette chakraet vibrerer på den grønne strålen og det er en farge som nøytraliserer alle andre farger. Når vi får mere medmenneskelighet og kjærlighet til alle levende mennesker, dyr og vesener. Får vi etter hvert åpnet opp for et senter som ligger like ovenfor dette, det er det høyere hjerte chakraet og det vibrerer på den rosa strålen.


 

Dette er Senter for:


Kjærlighet, spontanitet, medfølelse, livsglede, barnslighet, kunne dele og gi til andre, entusiasme, aksept, tilgivelse og fred.


 

Følelsemessige forbindelser:


MedføleseTankeformasjoner:


Luft, berøring, Jeg elsker


 


Kroppsdeler:


Lungene, hjertet, immunsystemet, bryst, blodsirkulasjonen


 

Kjertler:


Thymus, Negativ for får vi sykdommer som (Allergi, ms, lupus)


**************************


5. Hals chackraet


Dette chakraet ligger nederst i halsen og styrer evnen til å kommunisere med andre og finne vår egen stemme gjennom egenuttrykk. Problemer med dette chakraet kan føre til halsproblemer, som for eks. kronisk heshet, som legger fysiske begrensninger på måten vi kommuniserer med andre på. Dette chakraet vibrerer på den blå fargen, og det er her vi skal lære å kommunisere med oss selv, andre, alle kroppene våres, dyr, engler, devaer, osv.


Senter for:


Kommunikasjon, det å være, uttrykke seg, selvrealisering, gi seg selv lov til (ta i mot), å bli forståttFølelsemessige forbindelser:


Kommunikasjon og selvutfoldelse


 


Tankeinnformasjon:


Lyd/ hørsel


 


Kroppsdeler:


Hals, strupehodet, bronkier, nakke, armer, hender og stemme


 


Kjertler:


Skjoldbruks kjertel,


biskjoldbruks kjertel


Sykdoms Bilder: Sinne, Forhold, Jobb,Fibro, Hals + mage


*********


6. Det tredje øyet


Dette chakraet ligger midt mellom og litt over øyebrynene. Det te chakraet skal gi innsikt og inspirasjon. Derfor gir dette chakraet evne til fantasirikdom og til å bruke intellektet. Å gjøre god bruk av disse evnene vil gi en følelse av oppfylthet, tilfredstillelse. Å skusle bort eller ignorere evnene vil føre til utilfredshet. Problemer med dette chakraet kan føre til et foreldet og stagnert sinn samt fysiske problemer som for eks. tette bihuler. Det vibrerer på den Indigoen fargen. Dette sentret er det vi skal lære oss å se med på alle plan i livet vårt, både fysisk og ved vår intuisjon.


Senter for:


Syn, intuisjon, mål, visjon, fantasi, våkne opp, forståelse, integrering, idealisme, hukommelse


Følelsemessige forbindelser:


Idealisme og intuisjonTankeinnformasjon:


Jeg serKroppsdeler:


Nedre del av hjernen, venstre øye, ørene, halsen


Autonome nervesystemet, hormonsystemet, nese, bihuler


Kjertler:


Hypofysen


*******************


7. Krone chackraet


Dette chakraet ligger på toppen av hodet. Det er et meget følsomt chakra og mange vil føler seg utilpass hvis andre kommer for nært dette chakraet. Det styrer forbindelsen til det høyere selvet samt åndelig håp og utvikling. Når vi forener oss med ånden eller Gud, skjer det via dette chakraet. Problemer med dette chakraet kan føre til depresjoner og en svekket følelse av utilfredshet. Dette chakra vibrerer på den fiolette fargen. Det er her vi skal åpne oss opp for den åndelige kommunikasjonen, på alle plan.


Kroppsdeler:


Øvre del av hjernen, høyre øyet,


Sentralnervesystemet, ryggmargen, hjernen


Følelsemessige forbindelser:


Forbindelse med det høyre selvet


Senter for:


Har med det åndelig aspektet i mennesket, Fars aspektet, intuisjon, Autoritet, Søken, visdom, enhet, innlevelse


Tanke informasjon:


Jeg vet’Kjertler:


Epifysen


******************************

**********


Rengjøring av Chakraene


***********************


Vi vil her jobbe med å få opp de blokkeringene som sitter i chakraen og auraen våres. Disse som har satt seg fast i oss av forskjellige grunner. I hverdagen stress og mas, følelsemessig, tankemessig og det genetiske arvemassen som vi har med oss. Hvis vi lar stress og spenninger få bygget seg opp i kroppen våres over tid, vil våres chakraer bli hindret i fra å fungere optimalt. Og vi får da til slutt et helseproblem som kan være alt fra depresjoner til kreft.


********************


Når vi nå skal rense våres chakraer må vi bruke intuisjonen våres og stole på det som vi får inn. Vi kan enten bare bruke hendene våres eller noen hjelpemidler. Som hjelpe midler kan vi bruke aura og chakra renseren. Vi kan også i tillegg bruke en krystall for å forsterke det.


*********************

Begynn med det chakraet eller auraen som du føler trenger det mest. Spray deg i begge hendene og på de plasser som du føler trenger det. Det kan være på chakraene eller i aura lagene. Begynn med å dra energien ut fra dette chakraet eller stryk over og nedover auren din. Bruk henderne dine flittig mens du jobber.


****************************

Hvis du i tilllegg bruker en krystall, holder du den i den butte enden og lar den spisse enden være fremme. Vi bruker den spisse enden til å gre gjennom chakraet. Se for deg at du tar den energien som er stagnert og er i blokkering ut fra chakraet og legger den i en energi beholder eller sender det rett opp igjennom din lyskanal. Husk å rense krystallen etter bruk.


******************

**********


 


 


 


 


 


 


 

 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland