HEALING MED MÅNEDER OG TOTEMER

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

Måndere og Totemer

 

 

1. Retning; NORD

Dette er åndsvokter Waboose som holder energien her og han kommer inn ved

VINTERSOLVELV og holder energien her i 3 måneder.

 

22.Desember er Jordfornyelse måneden.

20.Januar som er Hvile og Renselse måneden.

19. Februar som er De store Vinders måneden.

 

I disse tre måneder er det Åndsvokter Waboose som styrer medisinhjulets kraft og det som ligger her.

Wabooses måneder er for måneder for hvile og fornyelse. Han bringer inn en tid for å se igjennom det året som har vært. Og å se hva man har fått til av vekst i dette året som har gått. Og se på hvordan man kan forbedre seg selv slik at man neste år kan skape en enda sterkere kraft i sin vekst … Vi er kommet inn til nordenvinden som er en tid med både ending og nye begynnelser. Den sterke lærdommen som kommer ifra Waboose er at vi skal akseptere livet fult ut og akseptere døden som en naturlig del av livet. Og å akseptere at vi trenger å dele alt som har blitt gitt til oss.

Hvis vi tenker på vinteren i våre liv, er det viktig å lytte til Waboose og hans kraft dyr som er den hvite bøffelen sin kraft som dele de tingene som blir gitt til oss. Ikke bare de materielle tingene, men det er viktig å kunne dele den kunnskapen som vi har fått. Når våre fysiske kropper har forstått nordavinden sitt budskap, da kan vi leve som en eldre og klokere person. En eldre har ansvarlig for å dele historien og kulturen med yngre folk i deres familier. Og å passe på at den gammel visdom blir overlevert videre. Når vi var unge er det viktig å lære oss å ha en del av oss, som kan noe den kan praksiser som er svært viktig.

Ettersom vi er i den fysiske tiden av medisin hjulet så se frem til de endringene som skal komme inn og reflektere over hva det er vi har eller ikke har oppnådd. Vi kan bruke denne tiden som en tid for tilgivelse og medfølelse for de som vi føler har gjort noe urett imot oss, eller vi har gjort noe som vi føler vi ikke skulle ha gjort imot andre. Vi kan reflektere over hvordan vi kan gi alt det beste til andre.

 

2. Retning; ØST

Dette er åndsvokter Wabun sine måneder. Disse tre måneder som han styrer og han kommer inn ved VÅRJEVNDØGN. Og han styrer disse 3 månedene med sin kraft.

 

21. Mars som er Spirende treets måned

20. April som er Frøet sin gjenkomst

21. Mai som er Maisplantings måneden.

 

Wabun sine måneder er måneder for opplysning og visdom.  Mens jordens barn forbereder seg på å gro på rett vis viser han oss makt igjennom sin belysning av nye ideer og visdom. Sesongen for østavinden er luften og våren. Og dette er tidspunktet for oppvåkning ifra vintersøvn og en tid med vitalitet og renhet av energi. Kraftdyret til Wabun er ørnen som gir oss medisinen i fra ånden. Tidspunktet for Wabun sin kraft er en tiden av friskhet, fornyelse, engasjert og kreativitet.

Våren er tiden for gjenfødelse, en tid da alt er mulig. Det er en tid der alt er nytt og en tid med oppvåkning.

Wabun bringer et evig løfte til våren og hjelper oss å vite at hvert øyeblikk kan være en ny begynnelse. Gaver som Wabun kommer med er spontanitet, lekenhet, undring, nysgjerrighet og fortelle sannheten. Wabun bringer evner til å utforske, å føle høy energi, for å være full av nysgjerrighet, til å stille spørsmål ved alt, og å ha vilje til å se hva som er rett rundt hjørnet.

 

Tidspunktet for Wabun og østavinden er en magisk tid både for jorden og for alle de barnene som bor her. Det er en tid da alt synes å være mulig, når hvert åndedrag og hvert øyeblikk har en ny begynnelse. Og det er nå en utrolig energi er tilgjengelig, for vekst på alle nivåer.

 

Noen av de viktigste lærdommen du kan lære i øst er hvordan du skal kunne forslår den kunnskapen som ånden lærer oss og finne en måte å kunne ta den inn i din verden. Wabun gir deg et godt tidspunkt for å dra nytte av ditt klarsyn og din evne til å jobbe med ting på jorden og samtidig huske leksjonene du har lært ifra alle de andre rikene. Tidspunktet for Wabun er tiden for helbredelse av sinnet. Dette er stedet vi søker hvis vi trenger å finne en sannheten om livet og kvitte oss med noen løgner, som kan være bindende inni oss.

 

Østavind er sannheten, åpenheten, og av belysning. Utforske Wabun og du vil få hjelp til å vite hvordan du skal la den hellige energien som er skaperen få flyte fritt og gi vitalitet igjennom hele ditt vesen.

 

3. Retning; SØR

Dette er Shawnodese sine 3 måneder som han styrer og de begynner med SOMMERSOLVELV.

 

21 juni til 22 juli, Den sterke sol sin måned den måneden 23 juli til 22 august, Den modne bær sin måned

23 august til 22 september, Innhøstnings måneden

 

Kraften i Shawnodese er ulven sin kraft som er tillit og vekst. Sommeren er sesongen for Shawnodese. Det er en tid med rask vekst, modning og testing.

Kraften i Shawnodese er ulven som kommer inn med sin medisin som er å se hva som gir liv og hva som ikke gir liv og rydde det ut. Elementet som er knyttet til Shawnodese er vannet sitt element her han bringer tidspunktet for en rask vekst. Sør er hvor vi går for å søke våre visjoner og vi må følge dem så vi må lære oss å stole på vår skaper og ikke stille spørsmålet ved vei som blir vist til oss. Shawnodese gir oss energi, tilpasningsevner, modenhet, lekenhet og humor for å hjelpe oss på denne nye veien.

Denne tiden er for selvtillit og aksept når alt i vår verden synes å virkelig mulig og når søket etter kjærlighet er definitivt en av våre styrende krefter.

Og nå er vi i stand til å gi og motta kjærlighet i mange betydninger av ordet. Tidspunktet for Shawnodese er en tid for å lære om relasjoner og mens alt dette foregår på en energisk måte må vi lærer å stole på livet og på vår livsvei.

Kjærligheten vil være sementen som binder alt sammen, så lenge vi er villige til å lære av hverandre.

Dette er en tiden til å utforske kjærlighet. Og utforsk verden rundt deg og lære hvem du er. Det er en tid for å ta de første sterke skritt imot din egen modenhet.

 

Når du er under påvirkning av Shawnodese må du være forsiktig så du ikke brenner deg ut prøver å gjøre alt på en gang. Men å bruke litt sunn fornuft i hva du gjør og du må lære deg å beskytte deg selv.

For dette er en av de erfaringene som er nødvendige for å vokse inn i for å bli til et voksent menneske. Du må vite at det er en tid for å være åpen og en tid for å hold energi og følelser i deg selv. Shawnodese er stedet for hjertet og lære å følge de følelsene. Det er her vi kommer når vi trenger helbredelse av hjertet og når vi trenger å lære å elske. Når vi trenger å lære å gi slipp på alt som vi ikke elsker som sitter i oss av; hat, frykt, misunnelse, sjalusi, raseri og sinne. Og dette er stedet å dra hvis du har problemer i et forhold.

 

 

Eller hvis du er ute etter et nytt forhold så vil han hjelpe deg å forstå hvorfor du er tiltrukket av den person og hva du kan gjøre for å hjelpe for å få forholdet til å kunne vokse. Du vil lære om; sjarm, tillit, godtroenhet, humor, og manipulasjon. Shawnodese vil lære deg om seksualitet og sensualitet, og hvordan de er forskjellig og hvordan de er det samme. Shawnodese er kraften i kjærlighet. Kraften i et åpent hjerte som arbeider i forbindelse med andre negative tankene. Kraften i Shawnodese er kraften i vekst.

 

4.Retning; VEST

Mudjekeewis er den som holder de 3 siste månedene og holder vestavinden sin kraft i seg.

 

 

23 september, De flyvende enders måneden

24 oktober, Frost måneden

22 november, De lange snøfalls måneden

 

Vestavinden representerer en tid med styrke til å bli kjent med deg selv og en tid med stabilitet. Kraften i fargen er blått for åndelig styrke og svart for å se innenfor. Den store lærdommen Mudjekeewis kommer med er å ta ansvar; ansvar for oss selv, ansvar for Jorden, og ansvar for alle våre relasjoner på jorden. Og han kommer med modenhet, erfaring og kompetanse til våre liv og våre situasjoner.

Som alle bjørner, er det grizzlybjørnen ekstremt intelligent, utspekulert, snarrådig og en problemløser. Bjørner, bruker sine hender og sitt hjerte til å finne måter å gjøre ting som vil gagne både seg selv og sine brødre og søstre. Grizzlybjørnen er et dyr som noen ganger for frem frykt hos de mennesker som er nølende med å nå sin egen modenhet.

 

Det vil være en tid når folk har etablert seg og de har en karriere, et yrke, familie og et hjem. Dette er når en er føler at man har et stabile liv og det ansvaret som ligger her. Selv om tiden for Mudjekeewis synes å være en enkel tid, vil det inneholde en paradoks. Du vil oppleve din høyeste punktet på styrke, men du er også klar over de små dødsfallene som du ser rundt deg.

Fargene

***********************

 

Healing med Månden sin kraft ...

 

FULLMÅNEN

 

***************

 

I sin fulle måne er kvinnen på sitt mest givende overfor dem hun har omkring seg. Hun skinner for dem. Hun står til tjeneste for dem. Hennes gjenskinn er et strålende lys for familien, venner, for hennes sirkel.

 

 

 

FRUKTBARHETS PERIODEN

 

***************************

 

Mottagelsen og gjenskinn. Vi

 

sprer lys på det som er omkring oss.

 

 

 

MÅNEN I MØRKET

 

*********************

 

Kvinnen går med sin måne i mørket. I denne perioden trenger kvinnen å trekke seg innover til stillheten. Bort i fra sirkelen med venner og familie. De gamle hadde en egen hytte månehytten der de trakk seg tilbakerst til. Det er selve tiden man skal være alene for. Det er bare alene og i stillheten at en ny måne kan fødes i kvinnen. Hvist man ikke gjør dette vil man alltid bare være i halvmånen. Og aldri helt tilstede for andre eller helt tilstede for seg selv. Ikke noe nytt liv. Ingen død. Årstidene eksisterer ikke. Alt er helt likt.

 

 

 

MENSTRUASJONEN

 

**********************

 

Dette er kraft perioden til kvinnen. DEt ertrisheten og tomhetens tid. Det ligger døden i den. Og i denne døden er det ekte kraft finnes. Det er nå du kan kalle på alle døds energiene. Men husk at de kan vende seg i mot deg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland