MEDESINKVINNES VEI

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

EN AV  VEIENE ...

Å GÅ FOR Å BLI TIL EN

 

MEDISINKVINNE

 

*********************************

 

Og veien dit inn i oss selv trinn for trinn ... Noen ganger kan den veien være lang og andre ganger kan den være kort ...

 

Det er vi som bestemmer hva vi trenger å lære for å kunne bli til en medisinkvinne ... Noe har vi med oss fra tidligere liv og kan hente frem i fra våres Dharma ... Resten må vi tilegne oss av kunnskap i dette livet ...

 

Kraft kommer ikke av seg selv ...Kraft er noe man må kjempe for å få ...Alt som ligger i mørket og er kraftløs må vi kjempe for å finne igjen ...Vi må bli våres egene krigere ... Å begynne å gå på jakt igjen..

******************************

 

Jeg ser hvordan kunnskapen kommer til meg via de forskjellige åndelige aktører … Og sterkest i akkurat denne prosessen er

«Den hvite bøffelkvinnen»

 

som kommer igjennom med sitt budskap …

 

*******************************

Her hun for første gang kom inn i mitt liv i 2002 … Og har kommet tilbake igjen nå i 2015 ...

 

13 år etterpå...

 

Først i 2002 kom hun med pipen sitt budskap til meg og alle dens bønner og ritualer ... Hvor viktig det er å be! ...

 

..

 

************

PIPEN

 

2002

 

Her hun kom igjennom med sitt budskap om hvor viktig det er å be og være i kontakt med skapelsen … Og her hun brakte med seg den hellige pipe til dette formålet …

 

Her hun synlig gjorden seg selv … i fysisk skikkelse … I fødselen av en hvit bøffel kalv …

 

Hvor hun fortalte om hvor viktig pipen er i sin oppbygning og sammen heng … Og hvordan pipens betydning er å se hvordan alt liv er avhengig av hverandre i den

 

«Guddommelige skapelse prosessen» …

 

Her pipen representerer … sammensatt representerer

 

«Mannen og Kvinnen» …

Og her mannes si kraft er i treet og er i skaftet til pipen …

 

*************************

 

Her treet er den skapning som har kontakt med alle 3 verden som den trenger for å oppfylle en forståelse den som gir den sin av seg selv …

 

Her den har røttene sin ute og et godt tak i den som gir den sin næring …

 

«Moder Jord»

 

Det er her den henter sin kraft i fra …igjennom sin kommunikasjon med sin fortid …Her den kan hente inn all den kunnskapen som ligger her i jorden … Slik at den kan ta alt dette opp i seg igjennom sin transe opp til denne verden …Her nuet er …Her hvor den kan virkelig gjøre sine drømmer …Ut i fra sin lærdom fra fortiden og omsette den inn i framtiden for seg selv der den ser at den er en del av hele skaperkraften i sin forståelse av de greiner som den strekker seg ut og skaper i sin kraft der den følger årstidene sine sykluser … Her de 4 åndsvokterne kommer inn og holder hver sin energi i sin kraft og oppbygging …

 

Og «Bestemor måne» med sin sterke kraft … Her hun leder oss i gjennom sin sykluser …

 

Her «Fader Sol» kommer inn med sin varme sitt lys fra en fremtid som vi jobber mot igjennom vår forståelse av det storslåtte skapelse verket som vi er en del av …

 

Her Greinene og bladene gir utrykk for den fremtiden som den søker …Og jeg kan kjenne at den strekker seg inn i en forståelse og sammensmelting av disse tre verdene og der den kun er og lever her i «nuet» for den har hele skape verket i seg …Den store sannhet som alle har i seg …Det guddommelige lyset som setter i gang alt livet …Der bestemor måne fører denne kraften inn og i «Moder Jord» …

 

Jeg kjenner hvordan denne kjærlighets kraften skaper alle de blader som er den pusten av liv som den er skaper av … «Pranaens» fødested …

 

Den opphøyde lykke av en guddommelig glede … Som den i sin sammensatte kraft med pipehodet som er formet ut av den Røde leiren fra Moder jord … Slik at hennes kvinnelige kraft kan få synes … I det skapelse verket av dens utforming der den skal være den som holder den hellige urter/tobakk slik at

 

«Moder jord»

 

Kan få synliggjort den mannlige kraften i fra

 

«Fader sol»

 

Her kvinnen er hennes budbringer slik at hun kan få tent den indre ilden i seg og igjennom sin forening med mannen få den guddommelige pusten til å gå igjennom pipeskaftet …

 

Den hellige foreningen som er i mellom guddommelig krefter …

 

Her Visjonen kommer inn …

 

fra den Store Ånd

 

*****************

 

 

 

Her den hvit bøffel kvinne kom med de 7 hellige bønnene ...

 

*********************

 

1. PIPE RITUALET

 

Hvordan be med pipen ...


Først tenner man hvit salvie eller seder som man tar røken i fra dette og gnir seg inn med. Dette for å rense deg selv og pipen. Pipen tar du igjennom røylken flere ganger.

 

 

 

Så tar du pipen og holder den frem. Munnstykket skal peke mot vest og pippe hodet skal ligge i din venstre hånd.

 

 

 

Man knelere på et teppe og har skålen med salvie stående på din høyre side. Og med pipehodet i din venstre hånd. Så tar du en klype med tobakk og sier og gjør dette;

 

 

 

Jeg tar denne klypen med tobakkk og sprer den utover og ofrer den til Wakan Tank. Det store mysteriet!

 

Mens jeg beveger den i en sirkel med solen i alle retninger. Jeg ber om at han må lytte til mine bønner og anerkjenne pipen.

 

 

 

Så ofrer jeg en klype tobakk til bestefar i vest! Han som har det sortmalte ansiktet. Jeg ber angående om den visjonen som jeg har fått eller om dem jeg måtte få bruk for.

 

 

 

Så ofrer jeg en klype med tobakk til bestefar i Nord! Han som har det rødmalte ansiktet og ber om renselse og healing.

 

 

 

Man ofrer tobakk i en sirkel etter man har spredt den utover og deretter plassert den varsomt i pipehodet og stampet den lett ned.

 

 

 

Så tar man en ny klype tobakk som man ofrer opp og bak seg til bestefar i øst. Han som har det gul malte ansiktet! Jeg ber til han om kunskap som kommer innenfra og som langsomt blir til viten.

 

 

 

Man ofrer så tobakk til bestefar i sør!

 

Han som har malt ansiktet i hvitt. Jeg ber om banets undring og om å forstå mysteriet omkring fødsel, døden og livssirkelene våre.

 

 

 

Så tar jeg en klype tobakk og løfter mot Wanka Tanka ....

 

Himmelvesnene og takker for lyset i mørket og kraften i fra dens vesen.

 

 

 

Til slutt ofrer man en klype tobakk

 

til bestemor og takker henne for all maten og klære hun gir deg. Man ber om at bestemor må gi enn styrke mens man går på henne.

 

 

 

Så ofrer man en klype tobakk til totemer. Den flekkete ørnen og medesin hjelperene hennes.

 

 

 

Så føres pipen kjærlig igjennom salvie røken igjen.

 

 

 

Så synger man en cant mens man holder pipen ut i fra kroppen sin.

 

 

 

Så ber man om det man vil og avslutter med.

 

 

 

" Alle mine slekninger"

 

 

 

***************

 

Man skal ha øynene åpne når man ber så man kan se hva som skjer!

 

 

 

*****************

 

Så tennes pipen og man tar fire drag og ofrer den til alle retningene.

 

 

 

Avslutt med

 

" Alle mine slektninger"

***************

 

Når du holder pipen i henderne dine. Skal du vite at du holder hele universet i dine hendere. Pipehodet er kvinnen. Munnstykket er mannen.

 

Sammen utgjør de heke skapelsen. Når du ber holder du pipehodet i din venstre hånd. Fyll det med tobakken slik dine bønner krevr, hold den nært til hjertet ditt. Pek så med munnstykket mot vest og rop ut dette i fra ditt hjerte og ikke med ord. Det er slik en mannsbønn er;

 

 

 

Hør på meg bestefar. Jeg lider. Jeg trenger ting for å kunne leve. Fortell meg hva jeg må gjøre så jeg kan leve og være et menneske.

 

 

 

For hvordan skal man kunne åpne opp for skapelsens svar uten og rope det ut?

 

 

 

Ta med " Alle dine slekninger,"

 

når du ber!

 

 

 

Alle bønner avsluttes med det!

 

Husk at det er en bestefar og en bestemor for alle de 4 retningene.

 

 

 

Hvis du bare ber en mannsbønn. Vil du fortsatt være ute av balanse. Derfor må du følge opp meden kvinnebønne. Stillheten, Den indre stillheten, visjonen som favner deg i full sirkel. Du ser og holder pipen. Lytter og er klar i sinnet. Hvist ikke kommer du verken til å se eller høre eller skjønne hva de har å fortelle til deg.

 

 

 

Også bønnen går rundt som gavene vi gir. Det mannlige og det kvinnelige må komme sammen før det kan bli energi. Når du er ferdig med mannsbønnen må du fortsette med kvinnebønnen og la stillheten fylle deg.

 

 

 

Det tar tid å lære seg hvordan du gjør det. Men vist du venter lenge nok. Vil de fortelle deg hva du må gjøre. Du får kansje ikke det du vil ha men det du trenger.

 

 

 

Av og til kommer de bevingede eller lynet. Og av og til går solen opp inne i deg. Når du lærer og lytte er det kansje læreren din som kommer og snakker med deg. Men du måvære forsiktig med hva du sier. For du får kansje det du ber om.

 

 

 

******

 

Pipehodet = kvinnen, mor, moder jord, bestemor.

 

Munnstykket = mannen, bestefar, himmelen.

 

******

 

Kvinnene går på munnstykket mens mennene skjuler seg i pipehodet.

 

 

 

Mennene har glemt jakten. Kvinnene kan ikke lengere huske at bestemor også bor i livmoren.

 

 

 

**************

 

Ta pipehodet og det er bare stein. Ta munnstykket og det er bare et stykke tre.

 

De tobeinete har glemt at delen må settes sammen. Hvordan skal ellers verden bli hel?

 

******************

 

Pipehodet hulerom ; Det gir den hellige urten, tobakken, et sted å være.

 

****************

 

Bestefedrene gir gnisten og vinden. Bestemor favner ilden. De kommer sammen i skapelsen.

 

****************

 

Det runde pipehodet, puster og holder du det lenge nok i din hånd så kommer du til å kjenne folkets hjerteslag.

 

 

 

********************

 

Treet har årer som akkurat som oss tobeinte har det og røtter langt ned i bestemor.

 

 

 

Både treet og steinen har stemmer og av og til kan du se ånden deres.

 

******************

 

Når du ser den separerte pipenes verden. Mener du da at vi lever i en verden av ting? Ja, alt er avskildt fra kilden. Det finnes ingen hellig ild. Vi har glemt hvem vi er!!!!

 

********************

 

Stoltheten reiser seg og går i veien for oss!!!

 

 


 

2. SVETTE HYTTEN ...

 

Hvordan svettet hytten brukes ...til rensing

 

 

 

3. NAVNE SERMONI...

 

 

 

4. ADOPSJONS SERMONINEN ...

 

 

 

5. EKTESKAPS SERMONINEN ...

 

 

 

6. VISJONEN og SPØRSMÅLENE

 

som man har her i livet

 

 

 

7. SUNDANS SERMONIEN

 

Bønn for alle mennesker

 

 

 

**************************

 

De 4 tider

 

********************

 

 

 

Den Svarte bøffelsen sin tid ...

 

 

 

Og hva vi skal lære her ...Her bøffelen sin kraft er å gå igjennom og inn i moder jord og få den viten som hun sitter med ...til man kommer ut med den

 

BLÅ KOMUNIKKASJONEN ...

 

****************

 

Den Gule bøffelen sin tid ...

 

 

 

Her man skal ta frem og bruk den indre visdom i seg ...

 

****************

 

Den røde bøffelen sin tid

 

Her vi skal sette følelsen til vår visdom og viten

 

***************

 

Den hvite bøfffelen sin tid...

 

Her er vi i ånden og ser/ lever den ut ...

 

Vi er tilbake i paradist vårt ...

 

 

 

*****************************

 

Vi skal gå inn i forståelsen av

 

Alle Urtene og Treenes sin kunnskap

 

Og finne vår

 

Medisin/Kraft

 

her ...

 

**************

 

Vi skal gå inn i

 

stein rikets/krystallrikene

 

sin verden og finne våres hjelpere

 

*************

 

Vi skal gå inn i dyreriket og finne våres hjelpere her...

 

Våres Kraftdyr

 

******************

 

Dette er de 3 rikene som vi må beherske og hente kraft i fra ...

 

*****

 

Vi er det 4 rikets kraft ...

menneskeriket...

 

****

 

Det 5.rikets kraft ligger i engleriket ...

 

***

 

Det 6. rikets kraft ligger i våre mesterskap ...

 

her vi må ta 3.mesterskap...

 

for å komme oss videre

 

****

 

Det 7.rikets kraft ligger i vår forståelse av alt dette og den kraft som vi er ...

 

****

 

Det 8. riket og dens kraft ligger i vår sammen smelting og forståelse av vår tvillingsjel konstelasjon...vår stjerne ..vår blåkopi ...

 

*********************

 

 

Trommen og Dansen

 

2015

*********************

Nå i 2015 kom hun inn med trommen ...Og dens bønner/ritualer ... Her det sentrale er å få opp energien i fra jorden...Bruke dyrenes kraft til å få frem den energien som man trenger ... Her hjertes vibrasjoner og dansens kraft fører deg fremover inn i det  ukjente landet .

 

 

 

 

 

 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland