KRYSTALLER

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

Krystaller og Edelsteiner

**********************

Det er mange grunner til å arbeide med krystaller og edelstener.


 


Det at man ved hjelp av stein/krystall kan bli oppmerksom på sider av oss selv


 


som vi trenger å jobbe med for å kunne utvikle oss.


 


Steinen/krystallen transformerer den energi,det lys og den healingen,som hver enkelt av oss har bruk for på det utviklings -stadiet vi er på.


 


Steinen/krystallen representerer forskjellige føleser,som vi kan velge å gå inni,


 


når vi har bruk for det.De virker som en forsterker,transformator,og


 


kan sette oss i gang med en utviklingsprosses,som vi kansje ellers ikke


 


ville ha valgt til å gå inni.Går vi med en stein/krystall på oss,kan den


 


virke som en konstant påmindelse. Være en som vekker energien,som ligger latent hos oss.


 


Energi og energiutveksling forekommer overalt i universet.Det er derfor ikke noe merkelig at vi utveksler energi med steinene også.(følelser er også energier)


 


Før vi gikk inn i den teknologiske tidsalderen,var det alment akseptert, at mennesker ikke kun bestod av en fysisk kropp. Men også av et antall andre legmer. Den eteriske kroppen,den astrale kroppen,den mentale kroppen og den spirituelle kroppen eller kausallegme.Vi består av et enengi messig kretsløp som utgjør et antall energisentere(chakras) som beveger seg via de såkalte meridianer.


 


De ting som vi har valgt å jobbe med,er i våres aura. Våres øvrige legmer gjenspeiler også de ting vi skal igjennom.Vi er underlagt karma-loven.Dette er loven om årsak og virkning.Som du sår, således skal du høste. Det er ikke snakk om noen avstraffelsemekanisme,men om en lovmessig energiutveksling, en sanhet.Det du sender ut ,vender tilbake til deg.


 


Vi tar et ganske banalt eksempel.Går du glad i ditt hjerte ned over gaten. Synes du,at alle mennesker smiler til deg! Selv om det både regner og blåserute.Og du ser ut som en våt katt.Dine omgivelser reagerer nemlig på den energien som du sender ut.Det du er. Det du tror om deg selv, er det, andre tror om deg! Hvordan skulle de kunne noe annet? Dine mønster,er din energi! Den henger som et neonskilt omkring deg og tiltrekker de mennesker, som kan bekrefte dine mønstrer.


 


 


Således virker energilovene i praksis,og det er disse lovene og mønstrene du kan lære deg å påvirke og jobbe positivt med.


 


Steiner transformerer bestemte farve,følesemessige og vibratoriske frekvenser,som korresponderer med vårt energisystem. Det fysiske såvel som det psykiske.De inneholder også bestemte mineraler.Som virker på våres energisystem.


*********************

Rensing og Instilling av krystaller

*********************


Rens nye krystaller straks, særlig hvis du har tenkt til å bruke dem til healing. Rensing er ingen fysisk prosses, snarere et åndelig rituale. I esoterisk sammenheng absorberer og videresender krystaller alle energier de kommer i kontakt med. Ved healing blir krystaller mottakelige for energier fra følelser. Rensing bringer krystallen tilbake til en nøytral tilstand, slik at oppsamlede negative energier ikke sendes videre. Prosessen tilfører også krystallen ny energi og sikrer at den fungerer optimalt. Bruk din intuisjon som ledertråd. Ha i sinnet at hensikten er å vaske bort alle uegnede energier og arbeide med renhet som mål.


 


 


Obs!!!!


*****************


 


Mange krystaller er følsomme for lys, varme eller vann. Enkelte krystaller er også forholdsvis bløte. Bruker du salt, må du forsikre deg om at det er oppløst for du legger krystallene i, for ellers kan kornene risse i bløtere materiale.


 


 


 


Rennende vann:


Rens krystaller ved å holde dem under rennende vann. Du kan tenke


at du står under et vakkert fossefall, som du har sett eller lag deg ditt eget.


 


Du kan også se for deg at bølger på en strand skyller over krystallen


din.


 


Sollys eller månelys:


La steinene du har renset i vann samle ny energi ved å legge dem i


sollys eller månelys ved å la dem ligge i 24 timer før du innvier dem.


 


 


Beskyttelsesrøyk:


Rens krystaller ved å brenne en bunt med tørkede urter og før krystallen igjennom. Du kan ogsa bruke røyken til å rense et helt rom med krystaller. Hvit salvie er en kjempegod til å rensende krystaller med.


 


Nedgravning i jorden:


Jorden er et naturlig sted siden krystallene kommer fra jorden. Jorden


har et naturlig magnetisk egenskaper som trekker ut negative


energier.


*******************************

Innvielse av Krystaller


Du kan programmere krystallen til forskjellige formål. Dette bør du gjøre rett etter du har renset den. Å stille inn en krystall er som å gjøre seg klar til å lytte på en radiosending. Når du renser og innvier krystaller, slår du dem på. Når du stiller dem inn, velger du hvilken bølgelengde de skal jobbe på. Å stille inn krystallen, da forteller du den at du har tenkt til å bruke den til et bestemt formål. Dette er en gjensidig, prosses. Du hjelper krystallen til å tjene sitt spesielle formål, mens krystallen hjelper deg til å rette opp eventuelt fysisk, mental eller følelsemessige ubalanser.Det er godt å bruke hver enkelt krystall bare til ett bestemt formål. I likhet med bergkrystallen, er ametysten utmerket til meditasjon.


Programmering av krystaller:


Legg krystallen i venstre hånd og legg den høyre over. Tenk og si høyt hva den skal jobbe med. Jeg vil at du skal hjelpe meg med å Iøse opp smerter, foreksempel.


********************

Krystallers Følsomhet

*********************

Unngå kontakt med vann:


Malitt- vannløselig


Selnitt- vannløselig


Lapislasuli- porøs, må ikke bløtlegges


Malakitt- bare i kaldt vann


Turkis- må ikke bløtleggesLysfølsomme:

Ametyst- kan blekne


Rosenkvarts- kan blekne


Turkis- kan tørke ut og blekne


*****************************


Varmefølsomme:


Ametyst- kan blekne i svak varme og bli fargeløs i sterk


varme


Kvarts- kan sprekke ved plutselige temperaturforandringer


Lapislasuli- unnga sterk varme


Malakitt- unnga plutselige temperaturendringer


Turmalin- sterk varme endrer fargen

Turkis- følsom for all varme


*******************************

Krystaller som for lett merker


Cølestin, Malakitt, Rhodokrositt, Fluoritt


Apatitt, Lapislasuli, Sodalitt, Turkis, Hematitt, Månestein


******************************* 


 


  


 


 


 


 


Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland