Knust drøm

 Christina Sol

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

Kan en Knust Drøm 

Bli til Virkelighet   


Ja, det kan den....

     Det eneste som jeg kan se for meg her jeg ligger. Er at drømmen min er… Knust.

Knust er den glade jenten som nettopp har begynt på livet sitt… I sitt eget Eventyr…


Eventyret som skulle bringe henne hjem igjen…

Hjem til solen land… Det landet som hennes

Far hadde fortalt henne om… i fra sitt hjerte.


Fra sitt hjerte stråler hun som en sol… Dette barnet var solen… Og alle dens stråler… Stråler som hadde skapte alle disse tankene… Tankene om denne framtiden… Som bare kunne bæres av en som kjente til solen sin hemmelighet…

 



 




Hemmeligheten som var skjult for alle andre... Som ikke kjente dens mål…


Mål som var satt av solen som var hennes far… En far som var kjærligheten.


Kjærligheten som hun trodde at hun hadde funnet… som hadde knust henne… Henne som var så full av livet…


Livet hadde knust henne i sin verden… En verden der det ikke fantes den solen som hun søkte…


Søkte her i sin egen knustheten om det fantes noe å gripe fatt i… Hun så på alle de speilbitene som lå her…




 


 



Her inne i seg selv var speilet knust… Hun så at bitene sakte men sikkert… Ble til tårer…


Tårer som ble til en endeløs sorg… Sorgen som trengte seg dypt inn i henne…


Henne slik at kjærligheten ikke skulle kunne finne henne… lengere. Det skulle ikke finnes noe håp… For håpet var også borte i henne… Slik livet også var… Var det ingen fremtid…? Her inne i henne… der såret og intetheten grodde fortere… 


Fortere enn tanken kunne nå inn til henne… Det var ingen tanker som nådde så langt inn til henne… Her i intetheten…