SOLFAIRY

 Christina Sol

 Filosof, Forfatter og Kunstner

Mail; Christina-sol@hotmail.no

Mob; +4748886000

SOLFAIRY

Budskap som jeg har fått inn

i fra 2013 ....

GUDOMMELIG KRAFT


Symptomer på at din guddommelighet begynner å våkne!

 

*********************

 

1. Kroppen verker og det er mye smerter spesielt i nakken, skuldrer og rygg. Dette er fordi at det er endringer i din dna struktur. Lysinntaket ditt ligger i nakken. Detter går over etter hvert som forandringen blir mer komplett.

 

2. Følelse av dyp indre tristhet, tilsynelatende uten grunn. Du frigjør din fortid ( dette livet og andre liv) og det forårsaker følelser av tristhet. Det gamle vante må vike for nye ting. Dette tilsvarer opplevelser av å flytte fra et hus som du har bodd i- i mange år, mange år og inn i et nytt hus. Samme hvor mye du ønsker å flytte inn i det nye huset, så er det en tristhet ved å legge bak deg minnene, energien og opplevelsene fra det gamle huset. Detter går over når du har fått ordnet på dine nye dna strenger.

 

**********************

Den feminine Kraft

*********

I første rekke må man lære seg å være seg selv, å respektere og sette pris på seg selv. Fordi det er nødvendig først å elske seg selv for å kunne elske andre. Har du ikke lært å sette pris på deg selv, kan du ikke lære andre å elske sin neste. Vi kan ikke gi bort noe vi ikke har , ei heller lære bort noe vi ikke selv har lært eller erfart. Den første lærdommen vi trenger å lære er altså, å elske alle våre slektninger som er alle jordens skapninger. Alle de forskjellige menneskene ,dyrene, fuglene, blomstrene, trærne, krystaller og steinfolket. Lærer vi oss ikke denne viktige delen er vi dømt til ensomhet, fortvilelse og forfall inne i oss selv. Denne tomheten vil vokse seg større og større ettersom tiden går og vi blir fanget av intetheten.

 

 

Du må finne deg en vei inn til tomheten, skape deg ditt eget rom. Vi må også passe oss for våres egen naivitet. Det å vise til andre vår rene og ærlige sider kan koste oss dyrt. Dumheten og blindheten er det du speiler. Du må lære deg å se folk slik de er og ikke slik du ønsker de skal være. Du skal ikke slutte å se skjønnheten i alle mennesker men du må lære deg å se skyggesidene også, i et hvert menneske du møter på for å kunne lære mer om deg selv. Skyggesidene er alle de sidene vi har som er sjalusi, fristelsene, grådigheten, ensomhetens rike og fryktens rike.

 

 

Skyggesidene sitter på siden av oss så husk å bruke sidesynende for å kunne se hva det menneske vi møter på pårøver å vise oss. Dette er den evige kampen om sannheten og sannhetens rike.

 

 

Du må også lære deg å være på to steder samtidig når det er nødvendig. Finne broen i deg selv, broen er regnbuen. Regnbuen som binder sammen de forskjellige verdene. Likhetens bro! Det som binder sammen hendelsene og personene. Hva er deres felles trekk?

 

 

Lær deg å finne likheten og hva du skal lære av denne likheten. Det er bestandig noe å lære, vist vi vill.

 

 

Man må også lære seg å respektere forskjellen mellom mann og kvinne. Forskjellen mellom mann- kvinne, det feminine – maskuline leder til motsatte ytterligheter. Alt som foregår fra skapelsen, forplantning og oppdragelsen av det nye individet er feminint. Mannen besvangrer kvinnen, mens kvinnen skaper og utvikler liv. Derfor er det feminine selve bæresøylen, utgangspunktet for liv.

 

 

Det å kunne lære seg å kontrollere de seksuelle energiene for å kunne bruke de krefter som er skjult i dette. Man må kunne beherske den både fysisk og mentalt. Dette krever stor selvrespekt å kunne holde denne ild kraften, og kunne bruke den uten at man selv brenner ut. Dette for å kunne opparbeide seg en kraftsøyle som man kan strekke mot evigheten.

 

 

Å skape en kollektiv måte å tenke og handle på. Så vi alle kan bli fri igjen, fri til å skape det vi vil. Frigjøre oss fra alt våre forelder ville vi skulle bli, gjøre eller være. Så vi atter kan finne tilbake til våres selvrespekt, så våres meninger og tanker blir respektert av alle. Kjærligheten er våres ledertråd her.

 

 

Man må gjennom de ytre berøringssansen sine kunne fremkalle og oppleve følelser og fornemme dem, som lyst, smerte, sorg, angst, trygghet, opphisselse, ømhet og lidenskapen inne i oss. Man må også lære seg å gå inn i disse følelsene. Kunne kjenne og oppleve dem uten at man misbruker den seksuelle energien, som er en del av livs energien. Vi kan lære oss å fremkalle bilder eller fornemmelser inne i oss selv. Da kan vi jobbe med det vi for frem, enten som bilder eller fornemmelser. Dette for å kunne mestre energien i hver enkelt del av disse følelsene. Dette vil hjelpe oss til å fjerne angsten for det ukjente og for døden. Slik at man atter en gang erverve seg den kvinnelige energien og bli trygg på seg selv. Dette krever mye tålmodighet og intuisjon for å mestre dette. Man må trene opp følsomheten sin igjen og det tar tid.

 

 

De usynelige murene som vi har skapt og lagt slør på må vi avdekke og få vekk. Dette er de situasjoner der vi møter forskjellige mennesker som gjentar de samme setningen eller ord. Av og til ser vi de samme ansiktene som vi husker fra fortiden eller de ligner så sterkt på personer vi kjenner. Noen husker vi, andre aner vi ikke hvor har dem fra.

 

 

Når vi søker i fortiden er det viktig å lære seg å være usynlig og ikke etterlate seg spor. Du kan trene deg opp med å være i sentrum samtidig som du er i en hjørneposisjon. Det er å være en kunstner og aldri en keiser.

 

Du finner bare svarene gjennom det enkle og alminnelige i deg selv og det er gjennom det du finner respekten hos andre, for deg selv. Dette er en nøkkel som du kan bruke til å finne en usynlig dør i deg selv.

 

 

Og gjennom en av våres portaler lager vi forbindelser til andre. Og en av disse portalene er sjelens speil som er våres øyner. Der vi kan se enten vann, sjøer eller det store havet som er der våre følelser bor. Det er her vi kan åpne opp å se hva andre har av smerter og sorg. Alle de følelsene som bor i oss som vi gjemmer og dekker så godt til.

 

 

Det å bli gjennomsiktig er å bli sårbar igjen, og å åpne opp å tørre å føle igjen. Dette vil igjen åpne opp for mer tryggheten inne i oss selv og vi vil bli sterkere. Alle de følelsene som bor inne i oss som vi bruker masker for å gjemme eller dekke til. All den smerten og sorgen vi bærer på.

 


Det er gjennom helbredelse og omtransformering av alle disse følelsene, vi kan fylle oss igjen med glede, lys og kjærlighet. Det er her vi bygger opp våres styrke. Så vi kan bli sterkere, så vi kan nå våres neste trinn, i våres utvikling. Det å finne dette rommet inne i oss selv som er stille og fredlig og uten alle disse forstyrrende tankene. Det å kunne være uten noen form for meninger og reaksjoner. Alle disse meningene våres som gjør oss så blind. Det er dette som hindrer oss i å se, se gjennom illusjonens slør og inn til sannheten i oss selv. Sinnet våres skaper mange historier for å holde oss i fra å nå inn til målet i oss selv. Det å kunne se oss selv som de vi er.

 

 

Følelsene vil skape mange vonde og ubehagelige opplevelser for hjertet våres. Dette for å finne ut hva som er virkelig og hva som er illusjon.

 

 

Alle de smertene og sorgene som du ser i andre, er dine egne smerter og sorger. Alle andre som du møter på forteller egentlig din virkelige historie. Din sannhet som du må erkjenne og føle igjen for å kunne gi slipp på smerten. Når du gir slipp på smerten vil den delen som har ligget skult under komme frem. Andre sider av deg selv som du ikke har kunnet bruke. Så du blir helere og helere som menneske i din sjel for hver smerte som blir omtransformert.

 

Når du har funnet alle dine skygge sider igjen er du hel igjen. Kampen er slutt.

******************************


DEN NYE SKAPELSEPROSESSEN

 

Men hvordan skal vi klare å lære oss å skape? Vi må forstå at vi har skaper kraften inne i oss og at ingen vil skape noe mere for oss. Nå er det jo ikke slik at noe slutter og noe begynner. Nei, vi har overgangsfaser, så vi merker ikke nå vi begynner og avslutter faser. Vi er da blitt så vant med det nye livet og vi hansker så godt med de nye verktøyene.

 

 

Vi skal ikke gå alene, nei. Det blir bare annerledes. Å vi har med oss engler som hjelper oss på veien. Du skal ikke bli gud. Men guddommelig og kunne bli en med skaper. Skape din egen verden slik du vil ha han. For det er jo det vi har drømt om i uendelig tid. Få lov til å bli voksen, og å få lov til å begynne og skape.

 

 

I begynnelsen kan vi nok miste både tillitt og tålmodighet før noe begynner å skje. Det er som det vi prøver å skape ikke blir fysisk virkelig. Men kjære ikke gi opp, øvelse gjør mester og det tar tid å finstemme seg i sin egen frekvens. Men etter vært vil du se at du skaper fortere og fortere at bu begynner å gli mer og mer inn i din egen skapelse. Din drømmeverden.

 

 

Når du merker at frustrasjonen kommer til deg via familie, venner eller på jobben. Gå inn i ditt nye hus som du pleier å være å skape i nå. Velg selv å skape hvordan du vil at situasjonen skal være. Husk å skape i kjærlighet. Det å sette seg inn i andres menneskers verden er viktig.

 

*******************************


PROSESSER

 

Dette handler om den nye tiden som vi alle har lengtet så mye etter. Paradiset på jorden som atter vil stige frem. Men den eneste måten å få dette til er å begynne innenfra. Å finne våres paradis inne i oss selv. Så vil den ytre verden speile den indre verden,. Det er slik det bestandig er. De nye energier vi skal ta i bruk får vi gjennom at vi tar inn Kjærlighet, tro og håpet igjen . Dere kan si hvor mye dere vil at dere har alt dette i dere og i deres hjerter. Jeg sier at alt dette har dere stengt av når dere var små barn i dette livet. Der det skjedde traumatiske ting fysisk eller psykisk. Men nå er det på tide å gå gjennom illusjonens slør og se sannheten i øynene.

 

 

 

Vi har delt oss opp i mange deler, i mange energi hjul gjennom tidenes gang. Dette har gjort at noen av delene våres har blitt igjen i hvert liv eller hver generasjon, om du vil se det slikt. Men vi som har valgt å gå den åndelige veien, har begynt å samle disse delene igjen. Når vi velger å jobbe med våres karma. Som er et annet ord for synd, for frykt og det å ikke forstå. Dette er noe vi har skapt og plassert i den gamle energien våres.

 

 

 

Vi skal nå lære oss å se bak illusjonens slør. Se hvem vi virkelig er og også forstå at vi lever i en verden. En verden der polariteten rår. Det vil si at alt er i en delig av lys og mørke, positiv og negativ energier. Alt har en motpol også vi mennesker. Vi har også to sider, to ansikter. En mørk som vi ikke vil erkjenne at vi har og en lys som vi tror vi er i hele tiden. Dette er illusjonen som vi har skapt. Det er disse delene som ligger og er i mørket av oss som vi må se på og omtransformere. Så vi atter kan godta dem og bli hele igjen. Da først kan vi begynne å jobbe og gå inn i våres karma.

 

 

Dette er de to energihjulene våres som har spunnet hver sin vei etter delingen av oss som mennesker. Det ene hjulet er karma hjulet og det andre er d-harma hjulet. Når du begynner å jobbe med ditt karma vil karma hjulet etter hvert stoppe opp og vil begynne å spinne i samme retting som d-arma hjulet. Disse to hjulene vil forene seg igjen etter vert som vi jobber med å forløse mørket i oss. Ca 50% av den karmiske delen i oss.

 


Så vi atter kan finne igjen de gamle delene av oss som er fastlåst her på det jordiske planet, i den fysiske verden. Det er de som holder oss borte fra våres forening med vårt åndelige jeg eller det sanne selvet. Vi har alle lengter etter å bli hel igjen, så vi kan forene alle våres deler og bli de engler som vi er. Kjenne gleden som strømmer atter gjennom våres kropper. Så våres sol engel, den gylne engelen atter kan lyse på denne jorden igjen.

 

 

Det har blitt gjort målinger i energier på hvert menneske. For å finne ut hvem som er klar til den nye tiden, og den nye jorden som alle har snakket om som vil komme. Disse målingene ble gjort først i 1987 for å finne ut hvor vi sto energimessig. Ville vi klare dette? Eller måtte inn i en nesten total utslettelse igjen slik som har skjedd før både på Atlantis og i Lemuria. Og de har målt igjen den 13 Desember i 1999 for å se hvor vi sto igjen og hvem som var klare til å gå videre. Vi hadde steget så mye i energi, at det ble forandringer i de gamle planene. Det ble i 5månder etter dette sendt masse energi til jorde og alle planetene sto på en linje for å fortelle om denne nye energien som kom igjennom. Disse målinger vil bli avsluttet i ca 2012, da vi vil være klare til denne delingen av de to verdene. Det vil bli to jorder. Den fysiske og den åndelige.

 

 

Vi vil kunne føle mer sorg, melankoli og mer fysiske smerter i perioder fremover pga dette. Det vil også forekomme lange og sterke depresjoner. Det er fordi sammensmeltingen av kroppene har begynt. Desto mer vi jobber med å forløse karma og hente til bake våres åndelige deler, desto mer forener vi alle de 7 kroppene våres som vi i første omgang skal konsentrere oss om.

 

 

Disse 7 koppene er, 1. Den fysiske, 2. Den følelsemessige kroppen, 3. Den mentale kroppen, 4. Den intuitive og lidenskapens kropp, 5. Den vilje og åndelige kroppen, 6. Den sjelige kroppen, 7. Den guddommelige kroppen.

 

 

Det er nå i første omgang når ånden og din menneskelige bevissthet skal smelter sammen at den store foreningen er. Nå i dag er disse to bevissthetene delt i to og kjenner ikke til vær andre. At to vil bli til en igjen. Foreningen mellom mørket og lyset.

 

 

Det ble gjort mange avtaler før vi startet på denne prosessen som mennesker. Vi gikk ned i disse fysiske kroppene våres uten å huske hvem vi var og hvor vi kom fra. Vi fikk også fri vilje.

 

 

Som sakt er det kun gjennom hardt arbeid at man får belønning. Det er når vi ser at det er vi som er skaperne av våres egne liv. Det er ikke våres foreldre sine feil det som har skjedd med oss i livene våres. Men vår egen sårete side som ligger i mørket som har skap dette for oss.

 

 

Som jeg har sakt tideligere er det når vi har jobbet ut en den del av karmaen våres at vi får begynne å jobbe med de forskjellige strålene i oss. Da er lyset i oss blitt så sterkt at vi atter igjen kan begynne med våres oppstigning i frekvenser.

 

 

Vi får da starte med å jobbe med fargene våres og den første frekvensen vi jobber med er den rødlig. På alle dens nivåer. Fra den dypeste til den sarteste fargen. Alle skalaer i Rød til den sarteste Rosa. Vi vil etter hvert erverve oss de åndelige aspektene igjen som ligger på denne strålen og vokse i åndelig verdi.

 

 

Vi jobber oss opp over og vi vil åpne oss for at andre kan følge etter i denne energien og det lyset som vi skaper. Hvis dere ser for dere en pyramide. Dette er di halve sjels del. Du har to av disse som skal forenes etter hvert og bli til en stjerne igjen. Du er denne stjerne menneske. Det er da du kan stige opp på engel nivået og du har da tatt steget opp. Du har nå avsluttet ditt liv som menneske på jorden.

 

 

Dette betyr at din energien vil bli sterkere desto lenger opp du kommer inni pyramiden. Det vil bli en vakuum effekt inne i denne pyramiden. Så det blir laget en ny vei som andre kan følge etter deg, dine fotavtrykk på et eterisk plan. Man skaper mer lys, mer energi og det vil åpne en sti som andre kan følge. Dette blir den nye veien mot vår nye skapelse. Vi har begynt å se våres nye skapelse alle rede nå.

 

 

Det at vi kommer til å bli de nye skaperne. For det er det vi er, vi vet ikke om det enda. Med denne foreningen blir en ny forening skapt. Dette er den nye jorden, den nye engelen som vi sammen med alle de andre energien i dette universet . Denne omtransformeringen, våres energier som skal bli den nye engel som universet ikke har sett maken til før.

 

 

Så vi alle trengs.

 

 

Men nå må vi først jobbe oss frem over og vi alle trenge å jobbe med tillitt. Det å få tillitt så vi kan bevege oss på ukjente steder. Der vi kan gi oss over og bare være.

 

 

Få inn disse nye redskapene som vil lette på slørene. Der vi kan bevege oss etter intuisjonen våres. Og ikke lenger være styrt av intellektet vårt.

 

 

Vi har ikke vært i stand til å ta vare på kraften våres, men nå er tiden inne for å kunne gjøre det. Vi vokser stort i våres indre, som gjør at vi kan holde på høyere energier. Og at vi kan tar i bruk alle våres verktøyet etter hvert som vi erverver oss dem. Det å kunne bruke dem igjen alle de åndelige verktøyene som vi har henter tilbake fra mørket i oss selv. Disse verktøyene ligger inne i mørke av sjalusi, misunnelse, bitterhet, hat, sinne, osv. Det kan være alt fra krystaller, kraftdyr, planter og kraft gjenstander som er verktøyene som skal hjelpe oss på veien.

 


Det blir også forandring når vi sover om natten. Vi blir ferdig med alle de kampene som vi må kjempe hver natt og alle konfliktene vi må løse. Dette er det som har gjort at vi er så slitne om morgen når vi våkner. Vi kan nå heller sitte å planlegge med englene og våres hjelper hva våres neste gjøremål må bli i våres utvikling.

 

 

 

De fleste av oss som har tatt på oss denne oppgaven. Denne oppgaven med å bli disse kristusfrøene. Vi kom igjennom etter siste verdenskrigen og opp til midten av 70tallet. Det finnes noen som kom inn før og noen som kom inn etter så klart. Vi som er disse bærene av kristusfrøet i våres hjerter. Vi har alle sammen lukket våres dør inn til våres hjerte p.g.a. ting som har hente i de første leveårene våres enten fysisk eller psykisk.

 

 

Dette førte til at vi alle bærere på en følelse av skamfullhet eller at vi har gjort noe galt. Vi føler den største fortvilelsen, og det største tapet dypt inne i oss. Dette måtte til for at vi kunne utvikle oss og etter hvert åpne opp denne døren igjen. For at vi skulle bli de lysbærerne som vi er blitt til. Ta våres egen lyskrystall i bruk. For det er der vi skal, finne all den informasjonen vi trenger i framtiden.

 

 

Vi har før hatt mange hjelpere, og veiledere som har hjelp oss framover. De har holdt balansen mellom oss og ånden. Men nå skal vi bli våres egne gudevesner.

 

 

Det vi nå trenger å lære oss er å skape. Da trenger vi ingen hjelpere på samme måten som før. Men vi trenger noen til å hjelpe oss med å utføre det vi skaper. Så vi får mange nye åndelige aktører fra andre riker til å hjelpe oss.

 

 

Vi kan ikke bruke denne nye skaperkraften til selviske mål. Da blir denne kraften passiv. Så vi kan ikke skade andre eller oss selv. Den virker bare når vi velger å jobbe oss fremover med å utvikle oss selv til å nå nye guddommelige høyder i våres omtransformasjon.

 

 

Det gjelder å se at alt som kommer til deg er en mening med. Det er din skapelse alt som skjer i ditt liv. Intensjon og skapelse er de nye nøkkel ordene.

 

 

Når vi kommer inn i den nye energien vil vi begynne å kommunisere med alle ting rundt oss. Det kan være fra dyr, blomstrer, steiner, stoler, osv.

 


Men husk at før dette hender må du i gjennom mye kaos, dette er for at den gamle energien skal gi slipp og den nye kan ta over. Det er ikke lett med noen av overgangsfasene, men vi må igjennom dem.

 

 

Vi må kanskje flytte fra hjemmet vårt, familien eller venner. Skifte jobb, eller vi blir arbeidsledig. Miste kanskje det meste vi eier når vi bryter ut av gamle forhold. Det er i disse fasene at vi ikke skal gjøre noe bare la det skje. Det er da vi trenger styrken og kunnskapen vi har lært oss gjennom meditasjon. Å kunne finne veien inni oss. Det er da vi kan knytte oss nærmere gud. Gjennom meditasjon og selvhealing vi kan komme oss igjennom dette uten og dra oss psykisk ned.

 

 

Vi må vise tillitt til oss selv at alt vil ordne seg, til noe bedre. Det er i disse stundene vi trenger hverandre mer enn noen sinne. Vi må lære oss å ta vare på hverandre igjen, mennesker som dyr, blomster som stein, ja alt på denne jorden er like viktig. Fordi alt kommer fra et stort og enormt åndelig vesen som vi er en del av vår aller kjæreste mor. Moder jord.

 

 

 

Så når vi skape en porten inne i oss selv, en porten mellom denne jorden og alt som er. Så vi kan slippe opp alt i lyset, alt som skal opp det vi ikke trenger mere.

 

 

Alle de tidligere aspekter av oss som vi ikke har tatt med oss til tidligere liv. De må vi ta inn og tilgi. Ta de inn i oss igjen. Vi må lære oss å føle medlidenhet og få forståelse for hver og en av disse igjen.

 

 

De er de døde aspektene våres som vi må forenes med igjen for å bli hel og få vår guddommelig kraft tilbake. De er våres mistede deler som har ligge døde på det jordiske planet. Vi kommer etter hvert inn i våres forfedre liv.

 

 

Vi må igjennom 7 gerasjoner før vi har fått allt forløst. Alt det som vi sitter fast i, og er i følge med vår guddommelige plan. Dette er de avtaler som vi har gjort før vi gikk ned på jorden i dette livet.

 

 

Etter disse følger alle de sorte englene som vi også må forløse i oss, de som måtte ta denne jobben for at vi kunne få lære hva det var å våre uten åndelig kontakt. De har nå gjort sin jobb og vi må hjelpe dem å komme seg opp i energi forløse deres mørke så de også kan stige opp igjen.

 

 

Den neste nye energien vi må jobbe mye med for å holde oss oppe er håpets energi. Gi ikke slippet på denne energien. Da har vi steget så mye i frekvens at vi får begynne å jobbe på neste stråle. Det er på den andre strålen. Der vi skal lære oss å jobbe med alle de blå frekvensen. Fra den dypeste blå til den lyseste blå.

 

 

Så tar vi farge for farge mens vi utvikler oss i takt med lives vev. Det spiller ingen rolle hvor lang tid det tar vist vi elsker det vi gjør. Når du blir mer og mer inn i den nye verden som åpner seg for deg. Den er fantastisk skal jeg si deg. Jeg hadde aldri klart meg uten den.

 

 

Etter hver som vi jobber oss igjennom kroppen våres vil vi forene oss mer og mer til vi atter bare har ett stort energisenter igjen. Ett stort chakra. Vi har nådd våres mål.

 

 

Hvor er du? Med dine følelser? Er din verden ikke noe positiv sted å være?

 

 

Dette er en god hjelper når vi skal inn å jobbe opp de følelsene som er lave og negative i oss. Se på listen hvor du er og hvilken posestive tanker du trenger å få tilbake. Jobb deg oppover listen. Til du er tilbake på toppen.

 


************************

 


1. Glede/kunnskap/indrestyrke/frihet/kjærlighet/takknemlig

 

2. Lidenskap

 

3. Entusiasme/iver/lykke

 

4. Positive forventninger/tro


5. Optimisme

 

6. Forhåpninger

 

7. Tilfredshet

 

8. Kjedsomhet

 

9. Pessimisme

 

10. Frustrasjon/irritasjon/utålmodig

 

11. Overveldethet

 

12. Skuffelse

 

13. Tvil

 

14. Bekymring

 

15. Bebreidelse

 

16. Motløshet

 

17. Sinne

 

18. Hevngjerrighet

 

19. Sjalusi

 

20. Hat/raseri

 

21. Usikkerhet/skyldfølelse/manglende egenverd

 

22. Frykt/sorg/depresjoner/fortvilelse/maktløshet

 

23. Orker ikke mer/ gir

******************************Hvorfor  er det så viktig å elske seg selv?


 

Tiden er kommet for at vi skal lære oss å vokse inn i vår storhet. Det å elske oss selv. Bare da kan vi være de lysmestrene som vi har kom til jorden for å bli. Vi kan bare vokse inn i våres storhet ved å erkjenne våres småhet.

 


Det er på tide at det mørke som har holdt jorden fast så lenge, må forløses og at vi må komme oss igjennom det. Det er tungt men vi må bruke de hjelpemiddlende som blir gitt oss og kunne hjelpe hverandre.

 

 

Uten at vi stopper oss selv hver gang vi føler, tenker eller sier ting som ikke er i harmoni og balanse, kommer vi oss aldri ut av mørket.

 

 

Det valget vi tar for å gå lysets vei, hva er det? Tenk over det! Hva er det viktigste her i livet for å få en forandring? Hva må vi gjøre?

 

 

Vi må begynne å elske oss selv!

 

 

Ja, jeg vet at det er vanskelig å skulle klare å elske oss selv med alle de negative tingene som ligger i oss fra våres forferder. Men vi har ingen annen utvei.

 

 

Fordi Gud betyr kjærlighet og den kan bare elske ubetinget. Så det som ligger i Kilden, i gud er Alt som Er, den er derfor også i Deg og Meg, det vil si at,

 

 

Vi er den . Vi er kjærlighet

 

 

Ved å være kilden, gud, har vi livskraften som får hjertet vårt til å slå og kroppen vår til å fungere. Ved å være kilden, gud har vi den frie viljen. Kildens kraft aksepterer oss og tilgir oss ved å la livskraften strømme gjennom oss alle, uansett innstillinger til livet. Vi har anledning til å prøve ut alle våres ytergrenser. For å lær hva det vil si. Jeg syns det er lettere å se livet som en skole som jeg går på for å lære meg forskjellige ting.

 

 

Kildens natur er også min og din egentlige natur.

 

 

Vårt mål er derfor å lære oss å akseptere, tilgi og gi slipp på alt det som ikke tjener oss slik at vi kan elske alt og alle betingelseløs. Kilden dømmer ikke og deler ikke ut skyld, det er det vi som gjør. Den kan simpelthen ikke det fordi den er kjærlighet, Men den ser på oss som de små barn som skal lære hva kjærlighet er.

 

 

Vi er ikke prisgitt krefter utenfor oss selv, slik vi har trodd i tusenvis av år. Vi har ikke forstått kildens natur fordi vi aldri har forstått vår egen vidunderlige storhet og skaperkraft. Vi er enormt store!! Fordi vi skaper våres egen virkelighet.

 

 

Hver og en av oss er skapere av vårt eget univers, det vil si at det myldrer av trosformer som har dannet vårt liv. Disse nedarvede tankemønstrene om vår tilfeldige skjebne, sitter enda svært dypt i de fleste av oss. Når vi vokser inn i våres storhet, er vårt mål å bli som Kilden, som gud. Det er det eneste vi ønsker i våres hjerter å kunne bli denne kjærligheten.

 

 

Bare da er vi i fullkommen balanse og kan finne våres gudekraft. Bare da kan vi overskride alle våres begrensning.

 

 

Det som holder oss borte fra å være som kilden , er først og fremst at vi ikke elsker oss selv. Hvorfor er det så vanskelig å elske oss selv? Vi sitter inne med så mange feilkodinger. De fleste av oss har vokst opp med holdninger som sier at det å elske seg selv er egoistisk. For å komme til målet må vi grei å forstå de mekanismene som får oss til å være egoistiske. Det å elske seg selv er ikke egoistisk, det er det motsatte.

 

 

Det er det at vi ikke elsker oss selv, som får oss til å kritisere andre. Det er vår egen ubeviste bagasje av smertefulle minner som skaper disse overbevisningen om at vi ikke fortjener, at vi bør skamme oss, at vi er mindreverdige, at vi har skyld, at vi er redde, som får oss til å føle oss små og som får oss til å handle på måter som skal kompensere for følelser av litenhet. Det er da vi oppfører oss egoistiske. Fordi det er da vi er lengst borte fra kjærligheten.

 

 

For å kunne vokse inn i vår storhet, må vi gjenkjenne hva det er som ikke tjener oss slik. Hva er det som holder oss borte fra å være i kjærligheten?

 

 

Det at vi kan velge å være som kilden, Gud, kjærligheten, er jo noe vi alle vil. Vi alle lengter så sterkt etter å få være, bli dette fantastiske gode varme lyset. Det er helt nødvendig å søke innover i seg selv. Det finnes ikke noen annen vei. Alt annet er illusjon.

 

 

Og veien dit inn finner du med blant annet ved å observere hva som skjer i ditt ytre liv og hvordan du reagerer følelsemessig på det. Fordi det er dine egne sterke ubeviste tankemønster som skaper hverdagens bølgedaler.

 

 

Det er disse følelsene dine som forteller deg hva det er som du sitter fast i. Det er disse minnene som får de smertefulle episodene du trenger å se på til å bli ditt liv. Fordi de er ditt liv. Fordi de trenger å bli forandret. Det er slik vi kan lære å forandre oss.

 

 

Det er viktig å forstå at alle har oppgaver som tjener vår vei. Det er alle de tingene i livet våres som vi ser på som negativt. Negative hendelser, negative personer. De som målbærer mørket, gjør det for at vi skal velge lyset.

 

 

Det som vi opplever som negativt, er der for at vi skal velge det bort! Akseptere og gi slipp! Den viktigste leveregelen i årene som kommer!

 

 

Så hva trenger vi å gjøre for å komme oss videre inn i kjærligheten?

 

 

Hvordan skal vi lære å akseptere hverandre?

 

 

Lære oss å Akseptere alle, hvordan kan du det?

 

 

Ved å fordøm disse hendelsen??

 

 

Ikke omgås disse menneskene som du ikke liker, som sårer deg??

 

 

Skjerme oss fra å bli såret??

 

Hvem lurer du??

 

Kjærligheten, deg selv eller egoet??

 

*******************************

Den lange veien for oss sjeler å gå

 

*******************

Det er mye forvirring om sjelefrender og tvillingsjeler. Man kan og har mange sjelefrender, men man har bare en tvilling sjel. For å forstå hvordan disse vilkårene er må man begynne fra begynnelsen. Evigheter siden, ble mange forsendelser av sjeler eller gnister av guddommelighet utskrevet fra Guddommen. Disse var forutbestemt til å være menneske sjeler.

 

Ta en gjennomsnittlig gruppe på hundre og tjue åtte sjeler i den ene utslipp fra kilden. De begynner å kjøle på vei ned til den fysiske verden. Det er mange, mange verdener i like mange universer. Denne gruppen av sjeler har besluttet seg å nå sitt mål planeten jorden. De begynner å stige ned gjennom de pre-engleaktige og englerikene i en svært tåkete og drømmende værende. Svært lite er husket av denne perioden. Minne av de andre gjenværende reiser….. med himmelske, åndelige, mentale, astrale og eteriske riker er like uklart. Hele turen ned til den eteriske / fysiske verden tar tusenvis av millioner av år før de kommer til en fysisk planet. I den første inkarnasjon, gikk gruppen inn i bergarter som mineraler. Hele gruppen av sjeler tok form i samme mineral, f.eks. jade eller kalsium. De forblir i disse steinene før de var i ferd med å bli oppgradert til vegetasjon og det var da planeten måtte gå i oppløsning i filler. Levetiden som en stein tok millioner av år.

 

 

I neste fase samlet sjelen gruppen av 128 sjeler måtte endre planet. Denne gangen ville de gå inn i vegetasjonen rike. Igjen alle av dem ville forbli i den samme familien av planter som de utviklet seg. Hvis lederen devaen bestemmer seg for å være enorkidé, ville de gjenværende sjelefrender blitt samme type orkidé. Derfra og utover, ville hele gruppen vokse åndelig ved å dø og bli gjenfødt i ulike typer vegetasjon, f.eks. busker, blomster og trær av ulike typer osv. Det er i dette rike som vi først lærte om døden. Vi ble ødelagt av å bli tråkket på eller spist av dyr eller mennesker. Etter millioner av år å ha være i vegetasjonen rike har vi gått videre til neste riket  som er dyreriket.

 

 

 

Med dyreriket er vi som gruppe sjeler selv om vi allerede har blitt individualisert. På dette stadiet har den totale gruppen av 128 sjeler har en tendens til å forbli som en type dyr. Som gruppe sjeler vi ikke har selvbevissthet. Vi bare vet forskjellen mellom "oss" og "dem". Igjen har reinkarnert gjennom mange kategorier av dyr, kommer vi til å være

 

 

Australopithecus afarensis mer enn 3 millioner år siden. Da Homo habilis (det hendige mennesket) levde i Afrika omtrent 2,5 millioner år siden. Homo habilis gikk oppreist og har samme fingerferdighet som moderne menneske. Han hadde en hjerne halve størrelsen av det moderne mennesket. Dette er den første forløperen til mann. Den Australopithecus hadde en hjerne kapasitet på 400 cc. Så grovt om mer enn 1,5 millioner år siden Homo habilis utviklet seg til Homo erectus, som har engjennomsnittlig hjerne kapasitet på 850 cc

 

Det neandertaler er overgang mellom H. habilis og H. sapiens. Den neandertaler som var den første H.sapiens kom rundt 200.000 år siden og ble utryddet 35000 år siden. Den har samme hjerne kapasitet som moderne menneske, men skallen strukturen er mer primitiv enn det moderne menneskets. Det neandertaler er den første menneskelige forfedre for å begrave sine døde. Dette er rundt 60.000 år siden. Men ca 35.000 år siden, Cro-magnons helt erstattet neandertalerne og helt befolket jorden. Den Cro-magnons har en hjerne kapasitet på om lag 1.400 cc På denne menneskelige stadiet, Cro-magnons begynne å "vite at vi vet". Fra dette tidspunktet begynte Cro-magnons den menneskelige reisen for alvor. Vi begynte å føle seg instinktivt da vi møtte våre sjelefrender: Det ble en umiddelbar tiltrekning til alle de andre 127 sjelefrender, men vi har fortsatt ikke visste at hver av oss har en tvilling. I vegetabilske og animalske stadier tendens vi å bevege seg i samme gruppe, og vi var alltid ikke veldig langt fra hverandre inkludert våre tvillinger. Men som mennesker vi kan være spredt tusenvis av miles unna våre sjelefrender. Og så snart vi møter noen i vår sjel gruppen viumiddelbart føler en tiltrekning til den andre. I primitive stadier av vår menneskelige evolusjonen sikkert vi ikke ville være i stand til å skille mellom våre sjelefrender og vår tvilling. Det er bare veldig mye senere, nærmer tidspunktet for hjemreisen til de åndelige riker at vi er i stand til å gjenkjenne vår tvilling.

 

 

Tar eksempel på en gruppe av 128 sjeler som ovenfor, går nedbrytningen som dette. Den brytes først ned til det halve dvs. 64 i hver. Da vil disse to  forskjellige gruppene delte seg inn i 32, så 16, 8, 4 og til slutt to. Den endelige delingen er når de to siste som er delt inn i tvillingsjeler. Som sammenbrutt har gått fra den totale gruppen av 128 sjeler ned til den siste doble, det er smerte og lidelse ved hver separasjon, inntil den siste dele smerten er mest uutholdelig. På dette tidspunktet lovet begge tvillingene å oppsøke hverandre uansett hvor lenge og hvilke vanskeligheter det innebærer. Selvfølgelig, når tvillingene møtes og begynner og samle sine deler tilbake igjen, vil deres oppgave være å få samlet hele gruppen av 128 sjeler tilbake til den samme opprinnelige hele igjen. Når vil denne prosessen begynne? Det vil være når hele gruppen er i ferd med å avslutte med deres utdanning på jorden. Det betyr når de er i ferd med å bli opplyst. Eller noen ville ha blitt opplyst allerede, men det vil også være noen etter nølere igjen på jorden. Det kan være en lang ventetid på denne grensen av astral / eterisk sfære, som noen av de etternølere kan ta mye lengre tid enn sine andre sjelefrender. Det er imidlertid alltids noen kompensasjon på dette tidspunktet fordi de fleste av gruppen ville ha funnet sine tvillinger og noen ville ha allerede smeltet sammen med sine tvillinger. Selv om de fleste tvillingsjeler tendens til å være nær hverandre i løpet av de siste to liv, ikke alle er så heldige. Så noen få sjeler kanskje må vente på deres tvillinger på grensen. Hvert medlem av den opprinnelige gruppen må bli opplyst om å fusjonere sammen før de kan starte turen med å krysse over til den åndelige verden.

 

 

 

Så kan man se at fra begynnelsen som primitive menneske man er i stand til å føle nærværet av en sjelefrende. Det er ingen logisk grunn til tiltrekning eller smak av sjelefrende. Følelsen er bare der. På dette primitive stadiet kan man ikke gjenkjenne sjelefrende som en tvilling, men de to tiltrekninger kan være den sterkeste av dem alle.. Det er alt. Det er ingen grunn eller regnskap for det. Gjennom hundretusener av inkarnasjoner, har vi koner eller ektemenn og elskere, og hvis de ikke er våre tvillinger eller sjelefrender tiltrekningen minker i nesteinkarnasjon. Man må også gifte seg eller ha elskere fra andre sjelegrupper, har noen av dem vært negativ mot vår egen sjel gruppe. Derav intense krangling og krangling i ekteskap. Imidlertid må man huske på at uansett hvem vi gifte eller har som våre familiemedlemmer hver erfaring i alle inkarnasjonene er en del av vår åndelige vekst. Grunnen til at vi skilles i første omgang er å samle erfaringer og lære å elske betingelsesløst. Det betyr at vi må utbrudd av denne formen for innavl med vår egen sjelefrender og hva kunnskap og visdom vi samler inn fra andre sjels grupper er å berike vår erfaring. Selv i den samme sjelen gruppen, er hver og en av de 128 en annen sjel. Og selv om tvillingene er svært like i karakter og har nesten identiske vibrasjoner, de er igjen annerledes. Deres vibrasjoner i denne sammenhengende total gruppe ville ha kodet tendensene, egenskaper og nivået av utviklingen i hver eneste sjel av gruppen. Med andre ord, jo større gruppen som slippes ut fra kilden, vil mindre utviklet sjelefrender være og derfor gjensidig tiltrekning er mindre kraftig enn den mye mindre grupper. Jo mindre gruppen og jo lenger de holdt sammen, jo mer utviklet de er og derfor blir desto sterkere blir den gjensidige tiltrekningen. Dette prinsippet vil fortsette helt til gammel sjel som vil inkarnere som en avatar som er sammensatt av en liten gruppe 2, 4 eller 8 sjeler, som ikke dele. Disse forblir smeltet som en gammel sjel, en vismann eller en avatar. Selv om en avatar må gå gjennom de samme rundene som resten av oss, tar han alltid den ledende posisjonen i hvilken rike han er i, f.eks løve i dyreriket, et eiketre i planteriket eller som en Buddha i et menneske.

*******************************


 

2. De Åndelige Veiene

***********************

Det finnes mange åndelige veier som man kan velge å gå...

Det er mange som har gått her før oss og laget disse veiene

så vi kan finne veien tilbake....


 

Jeg har funnet en gammel vei som vi mennesker har glemt....

som jeg vil fortelle om etter hvert.....

Men først vil jeg fortelle om de mest kjente

veiene som finnes.....

 

Kanskje du finner en ny vei

som vi kan gå på.....

 

De mest kjente veiene er :

 

 

 

Kristusveien:

 

På denne veien velger du å gå inn i din egen lidelse.....

Du åpner opp for de smerter som sitter i deg og begynner å heale dem....

 

Det kom en Kristus energi som var helt hvit med et stort hvitt kors på seg. Så tok jeg i mot denne energien som kom i fra jorden. Så sa Kristus skikkelsen.

 

Jeg er veien, Jeg er lyset, Jeg er sannheten, Jeg er kjærligheten.

 

Det representerer korset. Det er de fire retningen som du må følge og finne balansen i. De fire energien som dette er bygget opp under er fire forskjellige delere av denne energihelheten.

 

*******************

 

Budda veien:

Her bruker du meditasjonen og bønnen som din dør inn for å få åpnet

inn til kontakten med deg selv, og gud....

***********************

 

 

 

Maria veien:

Når du går på denne veien velger du å trekke deg tilbake fra verden....

 

Du velger å gå inn i et kloster som nonne eller som munk...

Og gir i fra deg alle dine eiendeler.....

for å kunne tjene bare Gud...

*********************

 

 

 

Den Røde veien:

Dette er veien som Urbefolkningen bruker .....

**************

De gjør intet uten at de har fått inn visjoner om de handlingene i livet som de står over for...

***********************

 

Livets tre;

***************

Mitt livetes tre....

Trenger kjærlighet....

Så det kan lære seg å vokse uten torner....

Derfor henger jeg krystallhjerter i

dette treet så det kan se mine handlinger.... til min healing prosess med deg...

 

*************

Jeg velger disse fargene....Rosa....Blå....og lilla..

 

****************

Så det kan forså mine tanker....

og min vei tilbake til deg... slik at vi sammen kan få åpnet opp

døren igjen... Du har nøkkelen...

Jeg er porten inn tilbake til hagen våres...

Sammen kan vi klare dette...

***********************

Kontrolldramaer !

 

*********************

 

Hva kan man gjøre for å forandre disse gamle mønstrene? Det første man må gjøre er å innrømme at man har disse mønstrene. Å at man bruker dem fra et ubevist plan. Som vi ønsker å bevisstgjøre. Vi alle har alle disse mønstrene i oss. Men vi tar en rolle som vi spiller ubevist når vi møter forskjellige mennesker. Du vil ikke bruke samme personlighets type til alle mennesker du møter. Man reagerer på de signaler som den andre sender ut. Ut i fra disse signaler avgjør vi hvilken personlighetstype vi tar frem i oss og spiller. Når man lærer seg å se hva man selv gjør når man møter andre mennesker. Slik kan man lære seg hvem man er og bli kjent med seg selv.   


 

Så må mann finne ut hvem man spiller i sin familie. Her må man være helt ærlig mot seg selv. For å klare å gå inn å få forandret disse gamle mønstrene som vi sitter fast i.


 

Hvem spiller hva i ditt liv?


mann/ kone/barn1/barn2 osv.


mor/far/svigermor/svigerfar/?


bestemor/bestefar/farmor/farfar?

 

vennine1/vennine2 osv.jobbkolega1/jobbkolega2/sjefen?


***********************

 

Eksempler: Aggressoren har disse kjennetegnene som vi (oppfatter at de er)/( kan utløse i andre at de blir for meg) = ( hissig, utålmodig, vanskelig, sint, aggressiv, osv)

 

 

 

*****************

 

Eksempler: Utspørreren har disse kjennetegnene som vi (oppfatter at de er)/ (kan utløse i andre at de blir for meg) = (Mistenksom, føler at andre ikke gir deg nok oppmerksomhet/(bryr seg), blir sur, kommer med innvendinger eller spør dem ut, stille en til veggs.

 

 

 

**************************

 

Eksempler: Den reserverte har disse kjennetegnene som vi (oppfatter at de er)/(kan utløse i andre at de blir for meg) = (Holder du avstand, spiller kostbar og unngår situasjoner hvor du må åpne deg av frykt for hva andre måtte mene om deg.

 

*********************

 

Eksempler: Stakkars meg har disse kjennetegnene som vi (oppfatter at de er)/(kan utløse i andre at de blir for meg) = (Klager du heletiden over problemer i håp om at andre skal komme å redde deg.


*****************

 

Kontrolldramaer

 

******************************

 

Kontrolldramaer handler om at vi mennesker konkurrerer om energier. Vi gjør dette ubevist fra gamle handlingsmønster som ligger i oss i våres gener. Vi tror at andre kan gi oss det vi trenger, så vi krever å få oppmerksomhet, kjærlighet, anerkjennelse, osv. Det finnes fire forskjellige hovedtyper av kontrolldramaer og mange undregrupper som er små. Men vi skal konsentrere oss om de fire store. Vi har Aggressoren, utspørreren, den reserverte, og stakkars meg (offeret). Hver av de fire kontrolldramaene skaper en spesiell energidynamikk som kalles et svardrama. Kontrolldramaer er basert på frykt. Disse mønstrene lærer vi som barn og har sitt utspring i den grunnleggende frykten for ikke å overleve dersom man mister kontakten med foreldrene. Når vi vet at det finnes en universell energikilde som er tilgjengelig for alle, trenger vi ikke lengre å opprettholde vårt gamle mønster med kontroll og overlevelse. Når vi får kontakt med vår indre kilde, forandrer vi vårt frykt- baserte drama og eksisterer på et høyere vibrasjonsnivå. Når vi får kontakt med oss selv og blir klar over kontrolldramaene våres, kan vi vende de gamle vanene våres til noe posestivt.


 

Aggressoren vil bli en god leder. Utspørreren vil kunne samle informasjon og bruke denne informasjonen til sin fordel. Den reserverte vil bli befridd fra sitt behov å være utenfor, han har stor indre intuitiv ressurser som kan bringe visdom og kreativitet til en livsoppgave som healer eller kunstner.

 


Stakkars meg har opplevd virkelig omsorg og samhold, og kan stole på sin indre kilde.

 


Bli klar over din egen adferd og begynn å forandre dine mønstrer.

 

Aggressoren: hissig, utålmodig, vanskelig, sint, aggressiv eller dominerende over for andre.

 

Utspørreren: Mistenksom, føler at andre ikke gir deg nok oppmerksomhet, Blir sur, kommer med innvendinger eller spør dem ut.

 

Den reserverte: Holder du avstand, spiller kostbar, og unngår situasjoner hvor du må åpne deg av frykt for hva andre måtte mene om deg.

 

Stakkars meg: Klager du heletiden over problemer i håp om at andre skal komme og redde deg.

 

Bli klar over hvilke type du til tiltrekker deg.

 

***************************

Aggressoren:

 

Aggressoren tvinger alle til å gi dem oppmerksomhet ved hjelp av høyrøstet, fysisk styrke, trusler og uventete utbrudd. De sørger for at alle er på tå hev av frykt for å utløse spydige kommentarer, sinne og i ekstreme tilfeller raseriutbrudd. Energien kommer til dem på grunn av andres frykt og redsel for neste utbrudd. Aggressoren dominerer alltid scenen. De får andre til å føle seg redde. De er som regel egosentriske og deres oppførsel varierer fra å herse med andre, snakke uopphørlig, være autoritative, ufleksible og sarkastiske, til å bruke vold. Aggressoren er antagelig dem som er mest avskåret fra universelle energier. I begynnelsen sjarmerer de andre ved å skape en aura av makt. Som svardrama har den stakkars meg og den som spiller stakkars meg føler at aggressoren tapper den for all energi og prøver å stoppe denne skremmende prosessen med å innta en krypende, hjelpeløs holdning, ”Se hva du gjør med meg”, ”Du må ikke gjøre dette mot meg jeg, er for svak”, Stakkars meg rollen prøver å gi aggressoren dårlig samvittighet, for å få stoppet angrepet og få gjenopprettet energistrømmen.

 

Aggressoren har en aggressiv oppførsel utad og er :

 

Avvisende, lytter ikke, sinne, jeg vil ha det for enhver pris, arroganse, meg først, kontroll, raseri, vold.

 


Indre konflikt er:

 

Frykt for å bli kontrollert, frykt for ikke å få nok energi, noen andre kan få det før meg, ingen bryr seg om meg, jeg må gjøre det alene, ingen har tatt seg av meg, jeg er død.

 

Får andre til å føle seg:

 

Stakkars meg:  REDD


Ikke gjør meg noe, jeg er ikke farlig

 

Aggressoren:  SINT

 

Du kan ikke skade meg. Jeg tar igjen.

 

Utspørreren: Hevngjerrig

 

Du er ikke så sterk som du virker. Hva er ditt svake punkt?

 

Den reserverte: Avvist


Jeg vil ikke krangle med deg.

 

Still spørsmål, hvorfor er du så sint?, Det virker som du vil jeg skal være redd deg.

 

****************************

 

Utspørreren:


Utspørreren er ikke så fysisk truende, men bryter ned andres humør og vilje ved å sette spørsmålstegn ved alle deres handlinger og motiver. De er uvennlige og kritiske og prøver å finne måter å få andre til å føle seg mislykket på. Jo mer opptatt de er av andres feil og mangler, jo mer vil andre rette sin oppmerksomhet mot dem og reagere på dem. Jo mer du prøver å rettferdiggjøre deg og svare dem, jo mer energi gir du dem. Alt du sier vil trolig bli brukt mot deg før eller siden. Du føler det som du er under konstant overvåkning. Utspørreren er uhyre årevåken og oppførselen varierer fra det kyniske, skeptiske, sarkastiske,. Ertende, perfeksjonistiske, selvgode til det bevisst og ondskapsfullt manipulerende. I begynnelsen sjarmerer de folk ved sitt vidd, sin ufeilbarlige logikk, sin viten og sin intelligens. Utspørrerens barn blir gjerne Den reserverte eller stakkars meg.

 

**********************

 

Oppførsel utad:

 

Hvem tror du at du er?, Hvor skal du?, Hvorfor gjorde du ikke….?, Hvorfor gjør du ikke….?, Hva sa jeg?

 

Indre konflikt: Ingen anerkjennelse som barn, Folk går fra meg, og jeg er redd, Jeg vil ha bevis på din kjærlighet, Du vil forlate meg, Du trenger meg, Jeg trenger deg.

 

Får andre til å føle seg:

 

Den reserverte: Overvåket

 

Du vet ikke hva jeg tenker.


Den reserverte: Avvist

 

Du er sterkere enn meg. Du har mer verdi en jeg.

 

Stakkars meg: Mislykket


En dag vil du se hva jeg er virkelig verd.

 

Svar: Jeg liker deg, men jeg føler at du stadig kritiserer meg. Er det noe annet som plager deg enn det vi snakker om nå?


*************************

 

Den reserverte:

 

Reserverte mennesker er fanget i sin egen indre verden av uløste konflikter, frykt og manglende selvtillit. De tror ubevisst at dersom de fremtrer som mystiske eller reserverte, vil andre komme og trekke dem med. De er ofte ensomme og holder avstand av frykt for at andre skal påtvinge dem deres vilje eller stille spørsmål ved deres avgjørelser ( slik deres utspørrende foreldre gjorde det ). De tror de må gjøre alt selv og ber derfor ikke andre om hjelp. De trenger ”mye rom” og unngår ofte forpliktelser. Som barn fikk de ofte ikke tilfredstilt sitt behov for uavhengighet eller ble ikke godtatt som den de var. De er tilbøyelig til å bevege seg over i stakkars meg - dramaet og innser ikke at deres reserverthet kanskje er årsaken til at de ikke får det de vil (for eksempel penger, kjærlighet, selvaktelse), eller til at de føler seg forvirret eller fastlåst. De ser ofte sitt problem som en mangel på et eller annet ( penger, venner, sosialkontakt, utdannelse). Oppførselen varierer fra uinteressert, utilgjengelig, og lite samarbeidsvillig, til nedlatende, avvisende, obstanasig og falsk. De er flinke til å bruke sin reserverthet som forsvar og stopper gjerne sin egen energi med fraser som, jeg er forskjellig fra andre, ingen skjønner meg, jeg er forvirret, jeg vil ikke være som dem, hvis jeg bare hadde. Mulighetene forsvinner mens de overanalyserer alt. Ved den minste utsikt til konflikt eller konfrontasjon, blir den reserverte ubestemmelig og kan bokstavlig talt forsvinne( la vær å ta telefonen eller ikke holde avtaler). I begynnelsen sjarmerer de folk med sin mystiske, uutgrunnelige væremåte. Den reserverte skaper vanligvis utspørrere, man kan også utveksle dramaer med aggressoren og stakkars meg typen.

 

**********************

 

Oppførsel utad: Passiv

 

Jeg er ikke parat til å….., Jeg trenger mer ( penger, utdannelse, tid ), Jeg vet ikke, jeg er ikke sikker. Kanskje, jeg skal gi deg beskjed.,

 

Indre konflikt:

 

Jeg er ikke sikker på at jeg vil overleve, Jeg stoler ikke på meg selv ( jeg er redd), Jeg føler meg fanget og vil ikke få til noe, jeg vet ikke hva jeg føler,

 

Får andre til å føle seg:

 

Utspørreren: Usikker, Mistenksom

 

Er du sint på meg?, Hva gjorde jeg feil?

 

Spørsmål: jeg syns du blir fjern. Hvordan føler du deg ?

 

********************

 

Stakkars meg (offeret):

 

 

Stakkars meg typen føler overhodet ikke at de har nok styrke til å møte verden på en aktiv måte, så de påkaller seg sympati og trekker energier til seg på den måten. Når de gjør det på den tausemåten, beveger de seg mot Den reserverte, men som Stakkars meg sørger de for at tausheten ikke går upåaktet hen. Stakkars meg er alltid pessimistisk og trekker til seg energi ved å se bekymret ut, sukke, skjelve, gråte, stirre ut i luften, bruke lang tid på å svare på spørsmål og ved å fortelle om store dramaer kriser. De liker å komme sist i rekken og undrekaster seg gjerne andre. Deres favorittuttrykk er: Ja, men….

 

 

Stakkars meg kan i begynnelsen virke forførende ved sin sårbarhet og sitt behov for hjelp. De er imidlertid ikke oppriktig interessert i å finne løsninger, fordi de da vil miste sin energikilde. De kan også utvise en overdrevent imøtekommende atferd som ender med at de føler seg utnyttet, noe som ytterligere styrker troen på stakkars meg - metoden fortreffelighet når det gjelder å skaffe seg energi. Når de er imøtekommende er de lite flinke til å sette grenser, og oppførselen varierer fra å prøve å overbevise, forsvare seg, unnskylde seg, komme med omstendelige forklaringer og fortelle for mye, til å prøve å løse problemer de ikke har noe med. De lar seg villig være objekt, kanskje på grunn av sin skjønnhet eller seksualitet, og beklage seg deretter over å bli tatt for gitt. Stakkars meg – typer opprettholder sin rolle som offer ved å tiltrekke mennesker som skremmer dem. I ekstreme tilfeller av vold i ekteskapet vil Aggressoren utsette Stakkars meg for gjentatte voldelige episoder inntil det kommer til et klimaks. Etter klimaks blir aggressoren spak og ber om unnskyldning, og sender dermed energi som holder stakkars meg fast i en ond sirkel.

 

**********************

 

Oppførsel utad:

 

Jeg er trett, Det er bare slik jeg er, Jeg gjør så godt jeg kan, jeg har det bra, La meg gjøre det , Ikke bry deg om meg,

 


Indre konflikt:

 

Jeg gjør så mye, men ingen ser det, Jeg vet ikke hvordan jeg skal få energi på noen annen måte, Hvis jeg forandrer meg, vil du ikke være glad i meg lengre, du bryr deg egentlig ikke om meg, Du trenger meg,  Jeg trenger deg, Jeg trenger anerkjennelse.

 

Får andre til å føle seg;

 

Aggressoren: Dårlig samvittighet

 

Du ønsker å kontrollere meg.

 

Utspørreren: Skyld


                                                Du er så selvsentrert.                                                                                                 

 


Spørsmål: Det føles som om du gjør meg ansvarlig for alt som er galt i livet ditt. Du mener det kanskje ikke, men det føles som om du prøver å gi meg skyldfølese.

 

***************

De tolv lovene om karma

 

*******************

 

1.      Som du sår skal du også høste. Altså, det som du sender ut til universet, det er det som kommer tilbake til deg. Vist du vil ha glede, fred, kjærlighet og vennskap. Da skal du være glad, fredfull, og kjærlig til alle andre som du møter på av både mennesker, dyr og naturen.

 

***********************

 

2.      Vi er i ett med universet på alle plan, både på utsiden og på innsiden. Det indre universet speiler det ytre universet i oss. Slik at vi kan se hvordan vi har det inne i oss selv. Slik at vi kan gjøre noe med de ubalanser som vi ser er i oss. Og at alle våres deler kan atter vibrere med det høysete frekvensen igjen.


***********************

 

3.      Det som du avviser i deg selv, vil fortsette å vise seg til det blir akseptert slik det opprinnelig var. Vist du finner noe som er negativt i dine uvenner, da har du funnet det som du avviser i deg selv. Gjør noe med det. Aksepter det og flytt ditt fokus til et høyere nivå i deg selv, der slike tanker ikke finnes.

 

*******************

 

4.      Hvor henne du går, er det meningen at du skal vokse i din ånd. Det er bestandig vi som må forandre oss og ikke folk rundt oss. Det eneste som er gitt oss er oss selv, og det er den eneste faktoren som vi skal ha kontroll over. Når vi forandrer oss i hva og hvem vi er i våres hjerter da først vil livet vårt forandre seg.

 

*****************

 

5.      Når det er noe som er galt, er det noe som er galt inne i oss selv. Vi speiler det som er på innsiden i oss og vi må ta ansvar for det som er i våres liv. Det er det som er våres oppgave.

 

***************************

 

6.      Når vi ser at noe er i ubalanse så er det våres jobb å få det i balanse igjen. Alt i universet har en forbindelse. Et steg leder til det neste steget i ditt liv. Man må begynne på en jobb før at man kan få den gjort. Det er ikke sikkert at man kan se betydningen av begynnelsen og slutten av jobben man må gjøre. Eller forstå vitsen med den. Det som er av betydning er at disse må gjøres for å kunne fullføre en oppgave. Det som har vært, nuet og fremtiden er alle i forbindelser med hverandre og skaper det livet som vi lever i dag.

 

*******************

 

7.      Du kan ikke tenke på to ting samtidig. Når vi har tankene våres på de spirituelle verdiene i livet vårt er det umulig for oss å ha lavere tanker slik som sinne, sjalusi, hat, bitterhet, irritasjon, angst, redsel og grådighet. osv.

 

********************

 

8.      Vist du trur på noe i ditt liv så må du også stille opp for dette. Det er her vi ser hva vi sier og hva vi har lært.


********************

 

9.      Sømfaring av det som har vært, tar i fra oss muligheten for å være i nuet. Gamle tanker, mønstrer av vår adferd, gamle drømmer. Det er det som stopper oss i fra å kunne skape nye. Vår nye fremtid. Gi slipp og går videre. Tilgivelsen er den største gaven vi har fått.

 

********************

 

10.  Historien vil gjenta seg selv, inntil vi har lært det som vi trenger å lære for at vi skal kunne forandre våres vei.


****************

 

11.  All belønning skjer når den skal skje. Dette er ikke noe vi trenger å bekymre oss for.


********************

12.  Alt det du gir får du tilbake 10 ganger av hva du har gitt. Positivt og negative tanker, ord og gjerninger.

 

*******************************

Døden og Livet etter

************************

 

Men det finnes mange fantastiske dødsriker der vi er på de høyer planene i oss selv og der vi kan samenligne med at vi er i himmelen. Noen ganger må vi bare hit, vist sjelen vår trenger å få hvilt seg etter et alt for tungt liv på jorden.

 

*******************

Den åndelige verde fortalte til meg at alle dødsrikene ligger rett innenfor atmosfæren til jorden. Der de visste meg denne grå sonen som var der. Og tok meg med inn dit.

 

***********************

Ja for selv om den fysiske kroppen våres dør... Så dør ikke resten av kroppene våres... Og vi har mange kropper... Vi snakker ennå om de 7 kroppene våres om de fleste kjenner til i dag.

 

Men flere er på vei til å intigrer seg til den fysiske kroppen våres ettervært som vi får inn høyere bevisthet i oss og samtidig som vi har funnet tilbake våres mistede deler. De som ligger her på jorde en eller annen plass. I en eller annen dimensjon. Så vil vi kunne få sammlet de alle sammen da snakker vi om de 14 kroppene... Når du er intrigret igjen igjennom og sammen med din tvillingsjel vil dere ha

28 kropper til sammen... Noen av disse er i så sarte konsistenser at vi i dag ikke kan se dem med det fysiske øyet...

 

Dette kan du lese under kapitel;

http://albyrose.com/andelig/kroppene/index.html

************

 

Jeg har fått lov til å reise i noen av dødsrikene som finnes her på jorden. Og det finnes mange. Like mange som det finnes guddommelige skapninger. Men jeg vil bare ta for meg de menneskelige rikene som også kan virke ganske så dyrisk og voldsom slik at vi tror at vi er i helvete.

 

Det har vært skremmende å skulle oppleve de lavere energiene som ikke har følelser men som bare er styrt av begjæret. Og der disse dødsrikene er bygget opp under det begjæret i deg som du ennå ikke har fått i balanse. De deler av oss som vi er lengst i fra og de som vi frykter mest i oss... Kansje har ikke denne tanken nådd inn til deg ennå... for den ennå er så langt ute i fra deg at du ikke har vedkjent deg den ennå.

 

*********************

Det kan være alt i fra; følelesemessige energie, tankemessige energier, komunikkasjons energier, seksuelle energier, mat energier, rus energier som kan gå i fra pillere, narkotika, alkohol, lukt, berøring, alt av sansing som ikke er i kjærlighet frekvenser men som ennå er i begjæret, osv;

som ikke har funnet sitt balansepunkt i sin egen ying/yang energi.

 

********************

Døden kan vi alle oppleve så totalt forskjellig. Alt har utgangspunktet i hvor vi er på vår vei henne i vår utvikling. Alt det som er ukjent for oss er skremmende også dette ukjente landskapet som vi har mistet minnene våre ifra i det øyeblikket vi ble født inn til dette nye livet. For å kunne føle en kropp som skulle utrykke et helhets guddommelig utrykk. Der vi skulle kunne hente og sette sammen den nye guden i oss. Slik at vi ble gud...

 

Døden kan komme fort og lett for noen av oss der man ikke forstår at man er død. Man bare forsette sitt vanlige liv som før. Dette kan noen gangen føre til at mennesker sanser disse sjelene som spøkelser og mange kan være sterke i sin kraft for å nå igjennom her og det er stort sett igjennom sinne at de klarer det.

 

Noen kan ha en lang dødsprosess der man er syk over lenger tid før man dør og kjemper imot den.

 

Og så har vi også alle de som ikke tror at det finnes noe liv etter døden. Som den åndelige verden har store problemer med å vekke til livet igjen på den andre siden. Dette kan de bruke lang tid på å få vekket disse sovende sjelen igjen. Slik at de kan forsette sin prosess igjen.

 

Døden kan være skremmende visst vi er langt nede på vår utviklings vei. Og kommer inn i så mørke frekvenser at det kansje oppleves som om vi er kommet til helvete. Og da er man i de nederste frekvensene å jobber. Der mørket er sterkest og der kampen om å overleve er tøff.

 

Og her er også de sterkeste ubalanser som vi har i oss, som lever. All den frykten, hatet, sinnet, som vi har i oss som vi her fortsetter å leve ut. Her er det alt det som mørket inneholder i oss av terror og krig i mellom oss der det ikke finnes noen grenser på hva vi kan gjøre mot oss selv og hverandre.

 

********************

Den åndelige verden tok meg med på mine reiser slik at jeg kan få mer forståelse i meg selv. Og også slik at jeg kan se hva jeg sitter fast i av karma som jeg bruker som en erstatning for noe annet som jeg har mistet av følelser, tanker og handlinger. Der jeg forstår at jeg må skape en balanse her og må hente tilbake eller få healet disse delen av meg som finnes i min sjel som fremdeles er svarte hull, tomrom følelses løse deler.

*******

 

Min første reise inn dit var at jeg havnet på en bar som det satt masse mennesker og drakk og ruset seg...

De de ruset seg på var de mennesker som ruset seg på de de ønsket å ruse seg på.

 

De som drakk fant mennesker som satt og drakk alkohol og gjerne det menneske som nøyt akkurat det de like a drikke. De koblet seg på menneskene der de brukt sine egne tanker og kraft for å skape seg en energi linje inn til denne rusen. Det var ikke hvilket menneske som ruset seg... Det var rusen som var viktig her. Alle disse visste ikke at de var døde de hadde bare fortsatt med livet sitt.

 

Der de hadde ført meg igjennom disse folke tomme gatene og viste meg det livet som var under husene ( kroppene våres)... Det som var fremdeles i kjellerene våres... ( Rot vhakraet vårt) Der alt livet var i denne rus verden som de hadde ført meg inn i... Jeg forstod ikke først at dette var døde mennesker som hadde kropper som satt fast i rus energier...

 

Jeg trodde at dette var nye mennesker som jeg hadde fått kontakt... Men det fant jeg ut fort at her dreide alt seg om bare en ting å få drikke... få ruse seg... det var også mange prostutuerte her ned...

 

Jeg forstod at jeg måtte se hva jeg hadde skapt i mitt liv igjennom dette... Mitt alkohol konsum... min rus ... min prostitusjon av meg selv. Der jeg hadde ikke vært i kjærlighet til disse mennen som jeg hadde hatt sex med. Der jeg bare hatte vært ute på byen og ruset meg og hadde sett meg ut en mann som jeg kunne få tilfredstilt mitt begjær igjennom.

 

Jeg forstod at jeg måtte forandre meg i minleve måte visst jeg skulle kunne finne helhet i meg selv...

 

Min andre reise inn dit... Førte til at jeg tok nye valg for meg selv der jeg sluttet og drikke og ruse meg. Jeg gikk så langt at jeg kuttet ut alt som hadde med sex og gjøre der jeg ikke mastubrete en gang.

 

Som fører inn til neste gang de tok meg med inn i dødsriket sin underverden. Denne gangen var det Shiva som fulgte meg ned dit og der jeg så denne halve kisten som lå her ned i mørket i sitt eget hulerom... Der alle de som kom forbi kunne forlyste seg... Der jeg plutselig var inne i denne kisten som var halv... Der alt uten underlivet mitt og beinene mine var frie resten lå inne i kisten. Jeg kunne kjenne at jeg lå der og var en tømmingstasjon for alle disse som hadde et seksuelt begjær i seg... Og dette var ikke menneskelige sjeler... De var disse dyriske sjelene som ennå bare var i begjæret sitt og det var det eneste som styrte dem...

 

Jeg forstod at jeg måtte ta denne delen tilbake i meg og slutte med mitt sexuelle misbruk av min guddommelige kropp og at kroppen min var skapt for høyere meninger i en kjærlighets relasjon med en guddommelig kjælighet.

 

Dette førte til at jeg ble helt seksuelt avholden helt til jeg giftet meg.

 

Og dette totale avholdet varte i 3 år samtidig som jeg holdt på med denne healings prosessen av mitt eget misbruk av mine kropper til jeg forstod at de var guddommelige templer. Dette har vet en av mine tøffeste kamper og skulle klare å styre den seksuelle energien min. Slik at jeg kunne kontrolere den og at den ikke kontrolerte meg.

 

******

Så hva er døden...?

Det er en overgang til en annen tilstad av deg som sjel... der du gir slippen på den fysiske kroppen din...

og fortsetter videre med det som har lys nok i seg til å gå igjennom lysportalen din... resten blir tilbake her i den 3.dimesjonen som vi er nå.

 

Der du kan hvile deg, heale deg, få samle sammen den informasjonen som du trenger. For å gå kunne gå inn i en ny fødsel av deg selv. Helt til du har samlet sammen alle dine biter av dine kropper/ energier som du har mistet her på jorden.

*******

Helt til du har samlet sammen alt i deg igjen og du er blitt til en guddommelig skapning slik at du er klar for å skape deg...

ditt univers.

Et nytt univers er født...

Igjennom et nytt

Big bang... der du har trengt deg igjennom alt mørket og kommer ut i et nytt lys som den ilde som du er i din skaperkraft der du holder i deg alt som du som gud har skapt i deg.

 

Så hva er det ønsker å skape i ditt univers...? Hva er det som er viktig for deg å ha med deg...? Hva er det du ikke kan leve uten...? Hva er det du ikke har funnet her...? Som du vil skape deg i ditt univers....;D

 

*****

Ja, det er en lang vei og gå... Det er mange stadier som vi må igjennom både som menneske og vidrer. Men så lenge du har klart å skape deg inn i en menneskelig drakt og sikkert har gjort det mange ganger. Så har du også med deg høyer kvaliteter i deg som engler kvaliteter som ligger i dvale til du har nådd ditt mennesklige stadie som du er der du som en fulkommen menneskelig skapning får tilbake denne kvaliteten igjen. Så er det neste steg på stigen... å bli en oppstegen mester som betyr at du behersker kvaliteter i deg selv... og nå må vi beherske 3 kvaliteter før vi får lov til å bli en oppstegen mester... Neste steg på veien er å bli en Elohim som er det første stadiget av din del som gude vesen igjen...

 

********

Det er ikke lett å skulle forstå

alt som vi selv har skap og hvorfor vi har skapt dette på vår vei...

Jeg selv kan bare si at jeg er en umulig unge... som har mye å lære ennå. Men jeg syns jeg har fått en fantastisk sjanse i dette livet som jeg har fått lov til å huske så mye. Slik at jeg kan jobbe meg fremover i meg selv slik at jeg kan finne helheten i meg igjennom....


**********************************

En vei inn til Kjærligheten

*********************************

 

Akkurat som alt annet er også kjærligheten sammensatt av forskjellige frekvenser som inneholder dens vibrasjon …

 

Og den er satt sammen av sine 12 elementer som skaper dens vibrasjon og er selv det 13 elementet.

 

Og de forskjellige elementer som kjærligheten er satt sammen av er;

 

1) Tilgivelsen/ Brorskap sin energi …. For å komme inn i denne energien er det å be om hjelp til å kunne finne alle elementer i deg som er i ubalanse og ligger på et UFORSONLIGHETS / KRIG plan i deg. Og be om å få tilgivelse for alt det du har skap ut i fra dine tanker, følelser, handlinger … Her kan du be om hjelp fra Erkeenglene Zakiel og Ametyst … Du kan bruke den fiolette flamme … sin kraft til å brenne bort alt som du ikke har tilgitt i deg.

 

2) Tro / Opplysning / sin energi … Her er det alt som du har som ligger i din TVIL / STOLTHET som du trenger å finne og få balanse igjen. Be om hjelp fra Erkeenglene eller andre oppstegene mestrer. Du kan be om hjelp fra Erkeenglene Michael og Faith …

 

 

3) Ydmykhet / Tjeneste sin energi … Her er det alt som ligger fastlåst i din egen STAHET/ SELVUTSLETTELSE / EGOISME … sine mønster som du må finne og få om transformert tilbake igjen til lyset og kjærligheten sin frekvens … Hvis du ikke vil be om hjelp fra Erke englene kan du finne noen av de oppstegene mestrene som du føler kan hjelpe deg.

 

4) Fred / Orden / Disiplin sin energi … Denne energien har FØLESEMESSIG URO / MOTLØSHET / LOVLØSHET som du må finne i deg som ligger der og skaper den ubalansen i deg … Her kan du be om hjelp fra Erkeenglene Uriel og Aurora og gå inn i bønn til dem … og be dem om å hjelpe deg med å finne tak i disse elementene i deg. Slik at du kan få om transformert dem tilbake til sin styrke som ligger i fredens sitt budskap i deg. Den indre freden. Eller andre Erkeengler som du føler du kan be om hjelp i fra.

 

5) Glede / Kreativitet sin energi … Finne alt i deg som ligger på et KAOS / DISHARMONI plan i deg … Du kan be Erkeenglene Gabriel og Håp om hjelp til å finne alt det som ligger som KAOS i deg slik at kan bli healet tilbake til Gleden sin energi …

 

6) Takknemmeligheten / Overflod sin energi … Her er det alt som ligger i deg på et SELVISK / UTILSTREKKELIGHET plan i deg som du trenger å finne. Bruk Erkeenglene Chamuel og Charity

 

7) Forståelsen / Toleranse/ Medfølesen sin energi … Her er det alt i deg du ikke kan forstå eller tolerer med deg selv … som ligger på et INTOLERANSE plan i deg … Her kan du be om hjelp fra Erke englene Zadikiel og Ametyst for å finne inn til alle disse delene av deg selv som trenges å bli healet tilbake til lyset og sin helhet …

 

8) Selv Kontroll (DIN GUDDOMMELIGE VILJE) / Frihet sin energi … Her er det kampen i mellom EGOET (SOM ER STYRT AV DEN MENNESKELIGE VILJEN) / TRELLDOM / FORBANNDELS som du må ta tak i og det er ikke lett. Min vei var å ta det igjennom lydhealingen i meg og en dag var det som jeg sprengte grensen i meg selv og jeg var over den felles karmatiske tanke, følelses og handlings massen som ligger som en stor grå masse rundt hele moder jord. Her kan du be om hjelp fra Erkeenglene Michael og Faith …

 

9) Tålmodighet / Barmhjertelighet sin energi … Der du må finne inn til alt i deg som ligger som en UTÅLMODIGHET / INTOLERANSE i deg. Der du vil at alt skal skje nå … men du ser ikke at du trenger å finne din indre Barmhjertelighet i deg for da vil din UTÅLMODIGHET / INTOLERANSE i deg forsvinne.

 

10) Visdom / Dømmekraft / Intelligens sin energi … Ligger i deg som en ubalanse på IGNORANSE / MENTAL SLØVHET / TRANGSYNHET … Hva er det det ikke vil tilegne deg her i livet … Be om hjelp fra Erkeenglene Jophiel og Christine for å finne alt dette slik at det kan bli om transformert slik at du kan få frem din indre visdom som du bærer med deg i din innkoding som den spesielle vibrasjonen som du er.

 

11) Sannhet / Helhet / Helbredelse / Visjon sin energi … Her er det alt som ligger fast i deg på FEILTAGELSENS / SYKDOM / DEGENERERING / OVERTRO sin energi og her kan du be om hjelp fra Erkeenglene Mother Mary og Raphael … for å se alle disse feiltagelsene som ligger der og trenger å få komme tilbake til Sannheten sin vibrasjon.

 

12) Godhet/ Vennlighet / Skjønnhet sin energi …. For bak alt dette er du finner dit indre HAT i deg som ligger som en skygge over din godhet … over din vennlighet og over din skjønnhet. Be om hjelp fra Erkenglene Chamuel og Charity til å finne alt dette HATET som ligger der slik at det kan få tilbake sin helhet igjen.

 

Det er mange som forteller om lettvinte veier for å komme seg fremover til Kjærligheten... Det er ikke en sannhet.... Det er illusjonen og Egoet som forteller oss dette...

Mitt møte med Moder Maria og det hun fortalte til meg var at det var kun igjennom bønnen sin kraft man kan komme seg inn i seg selv og ut av denne verden...

 

Vi sitter i så lave energier og er omringet med så mye mørke som vi ikke ser... Vi har mistet så mye av oss selv i gjennom dette livet som vi lever. Der de fleste av oss ikke har faste rutiner der man får sitt eget hjul til å spinne... Der det trenger at vi går inn i Bønnen sin kraft...

 

1) Be flere ganger for dagen...helst 5 ganger slik at du får med deg hele dagen sin kraft...Morgen... Midtdag...Ettermiddag...Kvelden og Natten.

 

2)Husk å rens deg før du går i bønn...Og eller slik at du får andre sine energier/ Tanker / Føleser til å gi slipp...

 

Rense deg kan gjøre med hvit salve eller andre urter, eller vann.... Havsalt.... Ta bad mned himmalaisalt eller bruk dusjen og bruk Saltrens...;DD Dette tar unna så mye av alle energier som fester seg til oss...Noen av oss ser ikke dette ennå...

 

Forsterk det med å bruke kompasset sine rettninger...;D

 

Forstår at våres kropper er et Hellig tempel...Slik at vi ikke lenger spiser død mat. Hva er død mat? Alt som inneholder blod... Alt av kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter...

 

3)Spis levende mat som er; Grønnsaker, Frukt , Bær, nøtter...Det som gir energier og kan hjelpe deg på å høyne din egen frekvens i deg... Vi klarer ikke å stige i energi så lenge vi spier død mat.

 

4) Kom deg ut i naturen...Gå turer... løp...svøm...

La kroppen din får holde seg i bevegelsen. Slik at han får pumpet blodet rundt i hele kroppe... Slik at du får pustet ut all den gamle energien fra lungene dine og får inn ny energi fra plater og trærne som er full med prana. Energi med liv i...


****************************************************

Lys … Illusjonen og … Mørket...

 

Hvordan skal man kunne vite forskjellen imellom disse … ?? Hva er hva! Hva er lyset i oss … ??? Det som er kjærligheten sin frekvens. Hva er så illusjonen … ??? Det er at man tror at man er i kjærligheten og ikke ser at man ikke er det. Illusjoner er også det at man er i mørket og ikke ser at man er der. Alt som er menneske skapt er illusjoner! Alt som ikke har kjærligheten sin frekvens i seg er illusjon!

Og hvordan skal man kunne vite hvor man er! Det er ikke lett … For det er mange ganger at man tror man er i lyset(kjærlighet) … og er i Illusjonenes sin verden. Man kan også tro at man er i mørket og er da også i illusjonen sin verden.

Hvis et barn har vokst opp med foreldre som bare krangler og er sinte på hverandre. Hvordan opplever og lærer da dette barnet … Av dette?

Barnet er i sin energi og vibrerer i ganske høye vibrasjoner i forhold til de som er foreldre og til de aller fleste andre voksne mennesker. Dette barnet vil ta inn i seg dette som sin lærdom.

Og vil bli preget av dette. Og vil også vider føre dette til alle som den møter på sin vei … For det er det den har lært. Barnet tror ut i fra sin oppvekst og erfaring at det er slik verden er. Og vil oppleve dette som sitt lys. For det er kun ut i fra de referanser som man har med seg at man kan skille i mellom disse verdene. De fleste av oss lever dypt inne i illusjonen sin verden … Og tror at man enten lever og er av lys eller omvendt. Eller at man er i mørket og ikke ser at man er i illusjonen sin verden …

For å kunne finne ut hva lyset og kjærligheten er trenger man flere referanser i seg selv … Og så lenge man er et menneske så er man ikke fylt bare med kjærlighet. Vi alle sammen har deler av denne kjærlighets frekvensen i oss. For uten den kunne vi ikke ha levd.

Kjærlighets frekvensen består av 12 sammensatte deler og er selv den 13 delen i sin helet. Akkurat slik vi mennesker er bygd opp. Ja, for vi er bygd opp av kjærlighet. Men den ligger bare i mørket i oss selv.

Man må rett og slett finne seg en vei inn i seg selv som kan fører en fremover mot dette målet som er å bli et bedre menneske. Og ha i sin søken etter dette ha kjærligheten som sin ende stasjon.

Hvilken referanser trenger man? Det blir akkurat som du er et tre som bare bærer råtne frukter. Dette treet trenger å få en innpodning fra et tre som bære frukter av kjærlighet. For å kunne forandre seg selv slik at det etter hvert vil kunne begynne å bære selv frukter som er av kjærlighet. For hvert råtne eple som blir borte i deg vil det komme et eple som bærer kimen til kjærlighet igjen. Men man må gjøre noe. For å bli noe!

Illusjonens verden er også at Jesus tok på seg alle mennesker sine synder og at vi bare ikke ennå har forstått at vi er bare kjærlighet. Jesus ble sendt til jorden for å vise oss en vei som vi kan bruke som en retnings linje for å bli et bedre menneske og finne kjærligheten i oss. Bli et menneske som er fylt med kjærlighet … For det er da vi har hevet våre frekvens og blitt til en Avatar … (Dette er et 4 dimensjons menneske som vibrerer helt inn til 5 dimensjonen.)

En Avatar er et menneske som har funnet tilbake alle sine deler igjen og behersker alle elementene. Ild, luft, jord, vann, metall, røyken, lyden, lukten, synet, berøring, smaken, tanken.

Alle disse deler er delt inn i sin tre deling og innehar en; maskulin del (Blå energi). En feminin del (Rosa energi). En guddommelig del (Gul energi).

En forening av disse energiene. Der den rosa og blå energien vil forene seg igjen og bli til den fiolette flammen sin kraft. Dette er vår 4 dimensjon sin kraft.

Og i vår forening av disse to energiene der vi er den fiolette flammen vil den gule fargen om transformere seg selv i sin helhet og vil bli til gull igjen. Dette er den 5 dimensjonen sin kraft. Vi er blitt til et guddommelig menneske igjen.

Hvordan skal man komme seg dit??? Kun igjennom at man går inn i seg selv og begynner å forandre seg selv. Finn din vei slik at du kan få den forandringen som du trenger å få inn i deg. Slik at alle de uvaner som du har i deg kan bli om transformet tilbake til sine kjærlighets fulle deler. Alle uvaner inneholder døden(mørket) sin frekvens … Dette er illusjonen sitt slør som vi tror vi trenger for å leve. Dette er bare illusjoner som skaper døden.

 

Vi trenger å finne vår kraft i oss og ta den tilbake slik at vi blir til disse Avatarene; Gudemenneskene igjen.

 

Vi trenger bønnen sin kraft (ordet sin kraft), Vi trenger maten sin kraft;( Mat som er liv i; grønnsaker, frukt, nøtter), Vi trenger kroppen sin kraft( Den må være med sin helse; gå turer i skog og mark, tren), Vi trenger naturen sin kraft i fra; Dyrene, Fjellene, Krystallene, Trærne, Blomstrende, Urtene, Vannet, Jorden, Luften, Vi trenger tankene sin kraft, Vi trenger følelsene våre sin kraft, Vi trenger lidenskapen sin kraft, Vi trenger lyden sin kraft i fra moder jord sine hjerteslag.


***********************************

EGOET

 

Endelig kom det til meg her jeg i dag fikk se hvem det var som jeg hadde kjempet med i alle disse årene...ja i alle disse livene mine...Her jeg har vært i min egen kamp sammen med Egoet.

 

Her jeg nå er i min mørke måned og etter aller disse årene med den kampen som har vært i mellom EGOET og meg. Hvordan har det ikke kjørt meg med alle sine tanker...sine følelser.. med all sin erfaring om hva jeg må gjøre..hvilket valg jeg må ta...Ja det har mange ganger tatt all min energi. Alt dette som har bestandig vært så lang i fra mitt indre... Der det har skapt og laget vanskeligheter for meg her i livet mitt. For ja, den har hatt stor makt uten at jeg har sette eller kunne forstå dette. Og våres kamp er over.

 

 

Jeg har fått sett at dette er min skygge. Den delen av meg selv som jeg aldri før har kunne sett eller nådd for den har bestandig vært bak meg. Der den hadde vokst seg så alt for stor opp igjennom livene min slik at den kunne ha maken over meg og kontrollere meg slik den ville. Mine mørke sider som var jordbundet av alt det som hadde skjedd med meg opp igjennom tiden. Her mitt hat, min sjalusi, min bitterhet hadde bundet meg til et jordisk liv.

 

Den var der uten noen form for guddommelig lys i seg...den var et stusselig vesen som jeg med engang måtte ta inn til mitt bryst.. inn i mitt hjerte...Slik at jeg kunne få begynne en healing prosess av disse sårede delen av meg selv som har en jordisk binding i dens oppbygging der den også var helt uten ånd i seg.

 

Jeg føler meg så glad at jeg endelig kan se at det er håp...for jeg har hadde en sterk tro i mitt indre på min kjærlighet til min guddommelige del av meg selv og at en forening av hele meg er nå blitt til en mulighet for meg igjen. Selv om både veien og reisen fremdeles er lang så har det blitt stille inne i meg. Det er blitt en sjelefred der vi nå sammen kan jobbe for vår helhet. Jeg kan endelig få lov til å elske hele meg selv uten noen for form fordømmelse. Splittelsen er over.. speilet er borte som har ligget der som et evig ekko i tiden og har sendt alt tilbake til meg som ikke var i en guddommelig forening av et kjærlighetsfylt lys.

 

Der jeg endelig ser at et fysisk møte av to sjeler endelig kan skje. Et møte i tiden og rom. Der en kjærlighet har holdt opp min sjel i hele dette livet. Ja, i alle mine liv her på jorden helt fra vi to kom inn via Mexico helt langt tilbake i tiden og rom. Ja for vi har bestandig vært sammen meg og min tvillingsjel.

 

Der en forening av alle mine deler har blitt til en mulighet igjen. Her jeg nå har jobbet på for å få healet sammen alle de hjerte tråer som har blitt kutte av oss opp igjennom tiden. Der jeg mistet hele min kontakt med han i India for 1000 vis av år siden og siden har vi vært i splittelsen. Men det er vi ikke lengere for vi har aldri vært adskilt...Det har bare vært et mørke som har ligget der i mellom oss.. våres mørke som har vært av jordisk art og ikke av en sjelelig eller åndelig eller guddommelig art.


************************************

Moder Jord...

 

Mine hyllester til deg...

***********************

 

Denne fullmånen tilegner jeg til deg min kjære Moder Jord I min takknemmelighet til deg...

 

Jeg har så utrolig mye å være Takknemmelighet over her i livet....Som jeg vil dele med deg....

 

Deg som er noe av det største som har skjedd med meg her i livet......

Livet som du har gitt til meg. Der min takknemmelighet har vokst seg så stor. Så utrolig stor...

Stort er alt her på denne vakre jorden....

 

 

Jorden som er deg i sin fulle prakt....Prakten over at jeg nå kan begynne å se livet fra en annen vinkel... Vinkelen som gjør at jeg etter hvert kan nærme meg deg igjen.... Deg min kjære mor...

 

Mor jeg ser på din skjønnhet, du som er så vakker...Slik som jeg aldri har sett noen før.... Før var det så tomt her, uten at du var her med all din fruktbarhet.....

 

Fruktbarheten som du deler med alle.... Alle små sjeler som er her...og som venter på å våkne.... Våkne til livet igjen.... De finnes overalt der hvor øyet mitt når frem mot deg...

 

Igjen sammen med deg ...Så vi kan blande alt her...Til de vakreste farger... Farger av lys og kjærlighet....Så alt, kan bli igjen slik det var.... Var ...for lenge siden da du var grønn og fager...Fager med alt det vakre som du hadde sådd... Sådd med kjærlighet og glede... Du som hadde en slik glede ...av å få lov til å kunne føle deg utover...

 

Utover overalt der dine tanker var... Ja, de var overalt...Der du gikk på din vei...

 

Veien din var kjærligheten... Kjærligheten som vi alle lengtet så mye etter... Etter hvert har vi glemt hva kjærlighet var og hvor veien vi gikk på førte...Fordi at andre stier er kommet....

 

Kommet der dine spor ikke vistes mer...Det er så mange sjeler som har gått seg vill på denne veien....

 

Trenger for å komme meg fram her i livet..... Takknemlig er jeg blitt, men det har vært en lang vei å gå.... Gå før jeg fant noen som kunne hjelpe meg til å åpne mitt hjerte... Hjertet mitt var stengt av alt det som jeg hadde mistet på veien....Denne veien av illusjoner som jeg levde i... I denne kulden begynte jeg å søke etter hva jeg hadde mistet.... Mistet på min vei... Det var en ensom og smertefull vei som jeg hadde gått på så lenge...Så....

 

Så altfor lenge...At jeg ikke ante at jeg var blitt kald...Og ufølsom. Ufølsom...? Jeg som hadde så mange følelser...Jeg som kunne gråte for alt....

 

Alt som jeg ikke trengte...Men som jeg ikke visste... Det var en sannhet som jeg søkte... Søkte jeg ikke å finne deg...? For å få følelsen tilbake...

 

I mørket...Som jeg følte meg helt alene i....Uten noen! Noen tårer falt ned...Fordi jeg var så alene... Jeg var sikkert blindet av disse tåren...Så jeg ikke kunne se deg.... Deg som var der hele tiden for meg... En blomst som lyste mot meg, der den stod i all sin fargeprakt...

**************************

Mennesket sine dimensjoner...

 

Her vi nå er på vandring igjennom våres oppstignings prosess en prosess uten sidestykke i våres utvikling til å kunne bli til gude menneske igjen.

 

Her veien vår har vært lang å gå her vi har kommet inn og måtte begynne et liv på nytt å gå den lange vein fra krystallenes energi ... For å komme ossvidre inn i utene og blomstrenenes verden ...her også tre energiene råder med sine sterke energier ...

 

Før vi har kommet oss igjennom dyrenes sine dimensjoner og nå skal endelig få prøve oss som menneske. Vi kan feile her og falle tilbake til dyrene sin dimensjon igjen vist vi ikke klarer vår utvikling som menneske. Vi får hele tiden den utvikling vi trenger for å kunne klare å utvike oss vidre.

 

**************

 

Her vi etter hvert kan klare å stige over de mennesklige dimenesjonene i oss selv og opp til de guddommelige dimensjonene... Som også er en lang vei å gå... Her veiene er så utrolig mange i oss.

 

****************

 

Ja, for det finnes mange dimensjoner ... å velge i her vi går igjennom tidsonene hver eneste dag...

 

Men jeg skal her ta for meg disse dimensjonene som vi er inne inne i nå ... Menneskets rikets sine dimensjoner og oppover til de guddommelige dimensjonene i oss selv....

 

Ja, det har allerede vært en lang vei å gå her på jorden fra vi ble født inn her. Og her fallet vårt var stort ... Selv om vi ikke selv kunne se det heller forstå det siden vi mistet all vår guddommelige kunnskap i dette fallet...

 

Her vi nå prøver å få jobbet oss oppover i dimensjonene i fra den 1. dimensjonen og opp til den 13 dimensjonen som er den mennesklige oppbygningen med inn gangs portaler og utgangs portaler...

 

*******************

 

1. Dimensjon

er den dimensjonen som vi ble født inn i her på jorden da vi ble født inn på det jordiske planet som menneske og som de fleste av oss har steget opp i fra.

 

Det var her vi slo hverandre i hjel ... Drev hor og fråtset i alt hva vi fant ...Alt som våres tanker kunne finne .... I fra all maten ... som vi kunne ha lyst på og ha store etegilder. I våre seksuelle fantasier og lyster. I all vår drikking og rusing på det som fantes å nytes.

 

Her hadde vi ingen begrensninger om noe som helst.

 

Her egoet var den som var den sentrale som styrte alt oss i alt. Igjennom sine dyriske innstinkter.

Da fallet utløste at delingen i oss skapet et stort mørke som ble på yttersiden av oss og bare et lite guddommelig lys var inne i oss. Her hele fallet hadde skapt et skille i oss på alle plan der vi var blitt fraskildt hverandre... i alt for mange biter ...

 

Vi kjente ikke til noen høyere for for meneskelig verdi ... Her vi så nå på oss selv som høyt utviklet noe som egoet hele tiden ser seg selv som og det er jo en sannet i seg selv så lenge den ikke kjenner til noen guddommelig del i seg selv... Så tror den jo at den er guddommelig...

 

***********************

2. Dimensjon.

Her har vi fått inn noen nyanser av våres verdighet igjen og her kan vi se noen små skiller i fra de dyriske tendensene i oss. Som har fått inn noen nyanser av meneskelige verdier i seg.

 

Men vi er ennå alt for langt unne oss selv ... selv om vi kan se at vi har noen mennesklige verdier i oss og også noen guddommelige verdier i oss... Mens vi fortsatte å gå etter våres dyriske instinkter og la egoet få råde over oss.

 

*****************************

3. Dimensjons

Ja her er vi og her strever vi på med å kunne forandre oss ennå mer for å kunne komme oss vidre på vår ferd i vår oppstignings prosess og inn den 4 og 5 dimensjonen sin kraft. Slik at våres celler... kan høynes så mye at de igjen kan begynne å vibrere i høyere lys ...

 

Og det er kun igjennom våres valg at vi kan bli ennå renere i oss og at vi dermed kan tåle ennå mer lys i oss...

 

Her forvandlingen må skje på mange plan i oss ... Her våres livs hjul må stoppes opp og få inn krefter i disse slik at det kan begynne å surre den andre veien igjen slik at vi kan klare å få til en indre kraft i oss som brenner bort alt dette mørket som ligger her i oss. Som ligger der som en sperre og holder oss nede i energi...Borte i fra våres høyere utvikling...

 

Her alle våres dyriske tendeser må bort... heales og fås i balanse slik at de opphøyes til en guddommelig energi igjen ...

 

Alt i fra det seksuelle planet ...til maten vi spiser ... til våres tanker ....til vårs føleseser .... osv... En stor renselese prosesses som krever forskjellige teknikker for å kunne gi slippen på alt dette gamle mørket som vi har i oss ...

 

Her vi må får renset våres tanker slik at de ikke reagerer på lavere tanke frekvenser som er;

 

Sinne ... irritasjon ... sjalusi ... bitterhet ...nag ...hevn ... misunnelse ...

 

Alle de seksuelle energier som ligger her her vi før har bare handlet ut i fra instinkter og bare har vært i vårt eget ego. Her våres lyster og behov har fått råde.

 

Men nå kan få disse i balanse igjen. Slik at de vibererer på en høyerer frekvens i oss slik at vi nå snakker om det å elske med hverandre ut i fra vår lidenskap i oss.

 

Få våres følelser i balanse her vi må gå igjennom vår egen sorg ... tristhet ... angst ...redsel ... for å finne balansen slik at den sorte energien kan bli omtransformert igjen til den blåe komunikasjonen som vi trenger her ....

 

Finne inn til våres åndelige viten i oss og kunne ta frem kunnskapen som ligger her ... slik at denne kraften i oss igjen blir brukt slik den skal brukes. Her våres tanker, følelser og handlinger ligger på et guddommelig plan i oss.

 

Få våres guddommelig energi inn i oss slik at gleden og kreativiteten igjen kan begynne å viberere fra dette punktet igjen ... Her vi igjennom bønnen sin kraft kan få healet alle ordene ... tankene ... følelsene ... handlingene våres.

 

Gi slippen på våres lidelse slik at vi kan komme oss inn i lidenskapen i oss ...Her vi igjennom den hellige ånden i oss kan være forent med våres tvillingsjel...

 

Slik at våres syn kan endre seg slik at det kan se alt som er og ikke være fastlåst i et speil. Som bare forteller oss om våres feil og mangler og som vi ikke ser. Men som kun ser det menneske som står her forand oss som har alle feil og manglene ...

 

Her vi kan sanse oss fremover igjennom de farer som før har stoppet oss i fra å tørre å overskride redselen og angsten i oss. Her egoet holder oss fast låst på alle punkter i oss. Våres hender ...våres føtter ...våres handlinger.

 

*****************

 

4. dimensjon

*************

Dette er en dimensjon som er som en transistor ... Her vi beveger oss opp og ned igjen til 3. dimensjon helt til vi har klart å bli så rene i våres energier at vi får forflyttet oss opp til 5. dimensjon....

 

Her det er kun en leveregel som gjelder. Respekt for alt liv. Her alle må ha gitt tilbake sin respekt til alle dyrene og forstå at de ikke er på jorden for at vi mennesker skal drepe dem og spise dem. De er her i sin utviklings prosesse akkurat slik vi er det.

 

Så for å slippe inn i 5.dimensjon må man være veganer.

Ikke røyke ....Ikke drikke alkohol eller ruse seg ... Man trenger ingen medisine kroppen helbreder seg selv... Ikke sex avhengig ... her er det kun en forståelse at man er forenet igjennom og med sin tvillingsjel og elsker via den hellig ånden i seg som er i en foreninga av det lidenskaplige planet i oss.

 

Her vi har gitt slippen på våres dyriske instinkter og har fått erstattet dette med høyerer mennesklige verdier. Og da har de menesklige verdiene steget opp til de kongelige verdiene i oss....

 

Her vi nå må jobbe oss inn i de nye frekvensene som inneholder høyere kodinger i vår mennesklige forståelse ... Slik at vi får erstattet disse...

*******************

10. chakraet som er tvilling chakraet og vibrerer på en magentafarge ... Her den  maskuline energien er representert med tallet 1 og er prepresentert med sin sølv stav ....den femenine energien med 0 som er egget... Kunskapen .. i gull.

 

Her prinsen/ prinsessen kommer inn .... Og reprenenterer det 11.chakra/ kroppen med sine verdier... Her vi nå har fått kontakt med det høyrer hjerte chakraet/kroppen i oss som vibererer på en rosa frekvens /stråle

******************

 

Dronningen kommer inn og representere de 12. chakra/kroppen i oss ... Det er her vi får tilbake våres verdighet i oss på alle plan ... og til alle våres kropper ... her representer alle våres femenine aspekter og våres 12 ansikter ...og vi kan se at vi er det 13 ansiktet/kroppen som holder sitt eget energi hjul...og er en treenighet i seg selv....

 

Og representerer kroppen og våres nedereste chakra som har mennesklige verdier ... fra 1 til 4...

1. rot, 2. hara. 3. solar plexus og 4 hjerte chakra...

 

**************

 

Kongen kommer inn og representere det 13. chakraet/kroppen i oss... Her våres

 

ASS et er det 14.chakraet/kroppen og representerer slottet som er inngangen og utgangen av den mennesklige dimensjonen og riker som er representert med alt som høre med til de jordiske rikene ...

som er den 1. dimensjonen og blir til den 14. dimensjonen når den har omtansformert alle sine lavere energier og sitt eget fall.

 

Narren er det 15. chakraet/kroppen

og kan brukes der den trengs som en styrke ...

 

Vi er her forenet med vår tvillingsjel og vil alltid jobbe sammen helt og holdet som et par helt til vi er bare en enhet igjen...

****

Det BIG BANG men da har vi steget opp til en høyere dimensjon i oss ...

Det finnes mange veier her å gå... for man kan ta mesterskap der man ser at man kan utvikle seg mest ...

 

 

 

5. Dimensjon

*************

Nå har vi endelig klart å gi slippen på alle våres dyriske instinkter ...Men har fremdeles med oss noen av våres mennesklige tedenser i vår oppbygging. Her vi har fått inn mer av våres høyere mennesklige verdier som er våres kongelige verdier som råder her. Her vi nå ikke lenger har lavere mennesklige verdier som har jordiske/dyriske instinkter i seg.

 

Her også de nye verdiene kommer inn i oss ... Her engle verdien ser sitt lys igjen ...

 

6. Dimensjon

**************

Her bruker vi engle verdien i oss og de kongelige verdien i oss begynner å stige opp til et Mester plan i oss ... Her alle engle tilstander skal inn i oss...

 

7. Dimensjonen

************************

Vi legger engle stadiet bak oss

og kan ta mester skap som en Erke engel ...

 

8. Dimensjonen

***************

Vi er nå en Erkengel og får oppgaver som dette ...

 

9. dimensjonen

*************

Her fortsetter vi med å utvikle vårt Erke engel status og må ta 3. mesterskap i vår utvikling her Og vi får også oppgaver som en oppstegen mester på det planet som vi har ervervet oss kvaliteter i ...

 

10. Dimensjonen

*****************

Her vi nå fått vår første mester status Og blir vår egen oppstegne mester i våres kvaliteter ... Vi må ta 3 mesterskap som oppstegen mester før vi kan begynne på gude stadiet i vår utvikling ...

 

11.Dimensjonen

********************

Vi forsetter med vår utvikling som oppstegen mester ... sant vi får inn våre oppgaver som skaper gud.

 

12. Dimensjonen

*********************

Vi fortsetter vår utvikling som Oppstegen mester og som skaper gud ....

 

13.Dimensjonen

*****************

Vi får oppgaver som skaper gud og må fullføre 3 mesterskap i dette..

 

14.Dimensjonen

*****************

Vi er nå helt og fult skaper guder og får påbegynne vårt mesterskap i vår gude status...

Her vi må ta 3 mesterskap i dette ..

før vi får vårt gude status.. som enn Skaper Gud

 

15.dimensjonen

****************

Skaper Gud ...

Du er nå blitt til en Guddom igjen...


*****************

Påkalling til det forente chakra

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjertesenter. Åpner hjertet mitt til et vakkert sjæfer av lys. La meg selv ekspandere.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjertes senter. Jeg lar lyset utvide seg. Omslutte mitt hals chakra og mitt solarplexus chakra. Og tar dette også rundt min kropp.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjertes senter. Jeg lar lyset utvide seg og omslutte mitt 3.øye og mitt hara chakra til jeg er et forent felt av lys. Inni, igjennom og rundt kroppen min.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og lar lyset utvide seg og omslutte mitt krone chakra og mitt rot chakra til jeg er et forent felt av lys inni, igjennom, og rundt kroppen min.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og lar lyset utvide seg og omslutte mitt alpha chakra over hodet mitt og mitt omega chakra nedenfor ryggraden min til det er et forenet felt av lys inni, igjennom og rundt kroppen min. Jeg lar metatrons bølge få bevege seg imellom em. Jeg er en enhet av lys.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter. Jeg lar lyset utvide seg og omslutte mitt åttende chakra over hodet mitt og mine lår til et forent felt av lys inni, igjennom og rundt kroppen min. Jeg lar min emosjonelle kropp få smelte sammen med min fysiske. Jeg er en enhet av lys.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og lar lyset utvide seg og omslutte mitt niende chakra over hodet og mine knær til et forent felt av lys inni, igjennom og rundt kroppen min. Jeg lar min metale kropp få smelte sammen med min fysiske. Jeg er en enhet av lys.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og lar lyset få utvide seg og omslutte mitt tiende chakra over hodet mitt og til under føtterne mine til et forent felt av lys inni, igjennom og rundt kroppen min. Jeg lar min åndelige kropp få smelte sammen med min fysiske. Jeg er en enhet av lys.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og lar lyset få utvide seg og omslutte mitt elefte chakra over hodet og til under føtterne til et forent felt av lys inni, igjennom og rundt kroppen min. Jeg lar min oversjel få smelte sammen med mitt fysiske. Jeg er en enhet av lys.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og lar lyset få utvide seg og omslutte mitt tolvte chakra over hodet og til under føtterne til et foret felt av lys inni, igjennom og rundt kroppen min. Jeg er Kristus min oversjel få smelte sammen med mitt fysiske. Jeg er en enhet av lys.

 

Jeg puster inn lys igjennom mitt hjerte senter og ber om at det høyeste nivået av min sjel vil stråle ut i fra mitt hjerte senter og fylle dette forente felt fullstendig. Jeg stråler ut lys på denne dagen. Jeg er en enhet av ånd.

 

Beskyttelse

 

1. Etter at du har forent dine chakra og skapt det forente sjæfer, dekk utsiden av sjæferet med et gullnett.

Bekreft at bare kjærlighet og lys får komme inn og ut igjennom nettet.

 

2. Påkall Michaels Ligionærer som hver gang vil legge et sikkerhets nett i tre lag rundt deg, huset ditt eller arbeidsplassen...

 

Husk på 3x3....

 

3. Be ødeleggelsens kraft -engler om å spinne ut alle skadelige energier fra feltet ditt...

 

Føler du motstand mot frykt, sinne, hat, begjær,sjalusi, misunnelse...osv.

 

Påkall Erkenglen Ariel, Azrael,Arukin,Polaria, Lord Michael,eller andre.

Be om og visualiser at Lord Michael sender en søyle av lys fra femte dimensjon rundt dine energi kropper og si så:

 

Jeg oppløser nå alle avtaler både beviste og ubeviste  med enhver skadelig skikkelse, astral eller spøkelse. Vær vendlig å gå inn i lyset NÅ!!!

 

Gjør det litt morsomt og sett på dem rulleskjøter eller lag et avskjedspart.

 

Takk sikkelsen for dens arbeid med å holde deg begrenset og fortell at begrensningene ikke lenger er nødvendig. Be det så om å gå inn i og opp lys-søylen. Vær bestemt. Om du føler motstand krev at sikkelsen stiller seg forand deg og sier til deg hva det er han vil deg. Det kan bare være en gjenkjennelse eller det kan vær en forsikring om at det har fjernet sine hensikter godt. Vær veldig bestemt på at det går sin vei og rop det høyt ut om nødvendig. Kjenn på energikroppen din. Kjennes den lettere ut overalt eller er det fortsatt en tyngde eller smerte noen steder.

 

Når du føler deg lettere overalt begynn med toning.....

 

Toning er: overføring av lys, farge, bevegelse, og geometrier. Toning bryter opp distruktive mønster.

 

Det vil forløse siste resten av energien og hjelpe den inn i femte dimensjon. Be så Lord Michael om å lukke søyelen bort fra dine kropper og inn i femte dimensjonen.

 

Superbevistheten

 

Foranding av bilder av virkeligheten.

 

Superbevisthet ved kraften av Grace ber jeg deg nå om å manifistere essensen, effekten, evnen til og legemliggjøre den høyeste muligeheten av det nye bilde av min nye virkeligheten som jeg ser for meg i mitt eget bilde. Slik at denne kraften kan få manifistert seg i mine opplevelser. I gjennom nåden sin kraft og ved seiernens sitt dekret om at slik er DET.

 

 

Den Stor Påkallelsen

 

Fra lysets punkt i guds bevisthet la lyset strømme frem i menneskenes bevissthet. La lyset strømme ned på Jorden.

 

Fra kjærlighetens punkt i guds hjerte la kjærligheten strømme frem i menneskenes hjerter. La Kristus vende tilbake til jorden.

 

Fra det senter der guds vilje er kjent la formålet veilede menneskenes småe viljer og formaliteter som mestrene kjenner og tjener.

 

Fra det senter vi kaller menneskeheten la planen for kjærlighet og lys styre og la den forseile døren der onskapen dveler.

 

La lyset og kjærlighet og kraft få gjennomføre planen på jorden.

 

Den fiolette Flamme

 

Vialuser at den transformerend fiolette stråler blander seg sammen med sølv strålen til Grace og forer et vakkert regnbueskiftende i det fiolette.

 

Se nå at den helles inn i den fysiske kroppen og fyller hver en celle. Bring den så separat igjennom din emosjonelle, metale og åndelige kropp.

 

Rens rommet med den, der du ser for deg at den fiolette flammen kommer opp fra gulvet.

 

 

 

Ta i mot Nådens gave og sett i gang.

 

Nåden er en guddommelig kraft som tillater et fullstendig oppbrudd med fortiden og er en frisk start i et hvert nå...øyeblikk.

 

Nådens Grace Elohim holder den

guddommelige gledens energi, tilgivelsens, takknemelighet og lovprisnings energi

Hun ser ut som sne i alle regnbuenens farger og kommer øyeblikkelig om der ber henne om det.

 

 

Påkalling til Lyset..

 

Jeg lever i lyset. Jeg elsker i Lyset

Jeg ler i Lyset.

Jeg får liv og blir ernæret av Lyset.

Jeg tjener Lyset i glede. For JEG ER LYSET!

Jeg er Lyset. Jeg er Lyset.

Jeg er. Jeg er. Jeg er.

 

PÅ kalling til Vannet

 

Jeg tar dette livets vann. Jeg erklærer meg med det og det blir for meg lysets vann. Når jeg tar det inn i min kropp så gir det den næring som jeg trenger til min kropp slik at den lar kroppen min lyse og vibrere med seg. Jeg tar dette lysets vann og ærklærer det for guds vann.

 

PÅ kalling til Jorden.

Jeg tar inn

 

 

På kalling til Luften


************************

Påskens Budskap

********

Påsken begynner på Palmesøndag der Jesus rir inn på et esel i Jerusalem... Der han blir hyllet som en Konge... Der menneskene strør palmebader og legger sine kapper på veien for han.

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag feires til minne om at Jeseus spiste påskemåltidet sammen med disipplene sine.

 

Før de spiste vasket Jesus alle disipplene sine føtter. Peter sytes dette var feil av Jesus og gjøre siden det var en oppgave for tjenere og slaver.

 

Men

Jesus ønsket å vise at slik han den kvelden vasket disiplenes føtter, slik kan han

rense verden fra dens synd.

 

Måltidet Jesus spiste sammen med disiplene, var det jødiske påskemåltidet, en

glededsfest til minne om da israelittenes ble fri fra det egyptiske slaveriet. Dette

måltidet har et helt bestemt rituale. All maten som er med, skal minne om bestemte

hendelser.

 

Usyret brød skal vise at forfedrene reiste fra Egypt i stor hast.

 

charoscheth (en blanding av epler, nøtter, dadler og granatepler) er symbol på alt

slavearbeidet.

 

En bolle med salt vann skal minne om alle tårene folket har felt mens

de var i Egypt.

 

Hovedretten, påskelammet, skal minne om at Gud gikk forbi de

husene der det var strøket blod på dørkarmen.

 

Jesus innførte i dette måltidet nattverden. Han sa at han i nattverden ville møte sine

venner og gi tilgivelse for all synd. (Matt 26, 26-29)

 

Etter at nattverdsmåltidet var

slutt, tok Jesus med seg disiplene til Getsemane. Der gikk han for seg selv og ba til

Gud mens han kjempet kampen mot dødsangsten.

 

I mellomtiden hadde Judas

inngått avtalen om å forråde Jesus.Og fikk 30 sølvpenger for å si hvor de kunne finne han.

 

Langfredag

Dette er en spesiell dag i kirkeåret. Ved korsfestelsen oppfylte Jesus blant annet

profetien i Jes 53,3.5; ”Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre

misgjerninger.

 

Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått

legedom.”

Hele lidelseshistorien på langfredag finner du her; Matt 27.

 

Påskedagen

Dette er dagen hele den kristne verden bygger sin tro på, dagen Jesus stod opp fra

de døde.

Kvinnene som kom til graven påskemorgen for å avslutte stellet av Jesu legeme, ble

de første som kunne fortelle om oppstandelsen (Luk 24, 1-12).

Jesu død og oppstandelse la et helt nytt grunnlag. Uansett om vi tror Jesus er Guds

Sønn eller ei, er det som skjedde, siden blitt starten på en ny tidsregning.

 

Påskemorgen slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;

den har oss givet

lyset og livet,

lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

 

Min Tolkning av dette budskapet...

 

Vi Begynner med begynnelsen der Palmesøndagen lager en åpning inn til dette chakra i oss (byen Jerusalem) Der Jesus sin oppgave var å vises oss en vei som vi mennesker kunne gå for å finne veien hjem igjen til det guddommelige i oss... Der han ble hyllet som en Konge...

Vi må finne våres konge i oss...

som er det 13 chakraet vårt...

Først da kan vi finne våres slott... Det 14 chakraet i oss.

 

Skjærtorsdag

Her vasker Jesus disipplenes føtter. Så vist vi renere vårer føtter... altså forandre vår vei å gå fremover i livet på og være i våre følelser så vil vi kunne frelse ( helbred) oss selv. I gjennom å tjene oss selv i vår ydmykhet.

 

Maten vi spiser er viktig. Og representert her ved de 4 retningene i oss og hva de trenger.

Som er nattverden. Det hellige i oss.

Altså alt det vi tar inn i er viktig i sin egen sammenheng.

 

Brødet, representer at du kan selv fri gi deg fra dine forferders  slaveri

(Karma)

 

Frukt og nøtter, er alle de delene som er karmtisk i deg som du må finne tilbake og frigi deg i fra igjennom ditt arbeid i ydmykhet.

 

Bollen med det salte vannet og tårene er representert med all sorgen som du bærer i deg fra tidligere hendelser i livet ditt. Og også tidligere liv. Som du må få healt i deg så den blir til kjærlighet igjen.

 

Hoved retten Lammet. Gud gikk forbi alle dørene der det var blod på.

 

Det guddommelige i oss ligger i blodet vårt. Og det er kun at vi går inn i oss selv via blodet som er representert ved den røde fargen i oss. Der kun igjennom den at vi klarer å få åpnet opp inn til det guddommelige i oss igjen.

 

Han sa at dette er nattverden. Dette er det som skal til for å kunne frigjøre seg selv og finne gud i deg.

Det er her du blir venn igjen med deg selv (alle dine chara/kroppe)

Og finner tilgivelse hos deg selv ved å tilgi alt du kan (se, føle og har gjort.) Her kan du bruke de nærmeste og dine venner. alle du kjenner for å se deg selv. De er dine speil i din tilgivelse av dine syndere.

 

Be til det guddommelige i deg. Det finnes ikke mer å gjøre. Be...

Be deg i gjennom alt det du frykter for i livet.... din dødsangst...

finn ut alt det du er redd for og be om hjelp fra det guddommelige.

 

********************

Jesus hadde 12 disippler...altså så snakker de om de 12 chakraene som vi mennesker har...det 13 chakraet er oss selv. Så vi må altså finne vpr vei inn til det guddommelige i oss selv for da blir vi våre egne konger. Vi behersker og tar kontroll over oss selv og alle våres kropper/ chakraer som vi styrer. For de er våre disippler og kan kun lære av oss. Og så har vi da et chakra/kropp som forråder oss. Hvem er Judas? Jo, det er egoet vårt som selger oss for 30 sølvpenger. Det selger i fra seg en av våres sjelsdeler

∆.

En guddommelig del som vi trenger å finne i oss selv.

Jeg fikk tilbake denne delen vi all min bønn. Der jeg også forstod forskjellen i mellom den fri vilje som vi mennesker har. Jeg ga i fra meg min frie vilje og la alt i gud sine hender. Dette var et oppgjør som jeg hadde i mellom egoet i meg som forteller meg sin sannhet (illusjonen) og det guddommelige i meg som jeg aldri hørte eller stolte på.

Det å forstå at den guddommelige verden ligger inne i oss og vi vil aldri finne det i den ytre verden. Det er egoet sin verden.

********

Langfredag

 

Korsfestelsen. Dette å se at vi er korsfestet i oss sel. Vi henger på korset i gjennom våre lidelser. Våres oppgave er å gå inn i våres lidelser og omskape den igjen til vår lidenskap i oss. Ta oss selv ned av korset. Tornekransen representer alle våre tanker hvordan de styrer oss. Det er de som holder oss i vår lidelse. Omtransformer disse og du finner din vei ut av dette. Du er naglet til ditt kors via dine tanker... ditt hjerte... dine hender som representer alt det du tar i mot og gir til andre. Dine føtter som representer hvordan du går fremover i livet ditt. Ved de valgene du gjør for deg selv. Det finnes ingen andre en du selv. Du er din egen skaper. Vi må se de sår vi skaper i oss selv ved å sårer andre og hvordan alle våre misjerninger knuser oss.

 

Ved å forstå dette kan vi finne vår egen fred i oss selv.

 

Påskedagen

*************

Ved å stelle(helbrede) alle de døde sjelsdelen i oss ved å bruke den femenine kraften i oss til dette arbeidet. Vil disse døde delene gjennoppstå....bli til live igjen. Men vi må fjerne steinen som ligger foran inngangen til dette chakra i oss og sperrer inngang for oss. Vi må fjerne steinen (alt det som er blitt forsteinet i oss.) Alt det som ikke er liv i for å finne inn til hjertet vårt igjen.

 

Påske morgen...

******

Gledes dag...som vi kan feire når vi har frigjort alt i oss selv igjen og blitt til disse guddommelige sjelene igjen... Vår ferd på jorden er da over og vi har oss funnet vår vei tilbake igjen..ut av denne verden.

*************


Oppstegne Mester Kutumi`s Beskjed til folket

 

******

 

Hilser så mye til deg kjære Kommandør av stjernene Kutumi. Det er jeg, Kutumi, som gir respons for å overføre den neste delen av informasjon som vil fortsette å bekrefte forståelsen av viktigheten av den verdensplanen som er satt opp.

 

 

I dag representerer jeg Council of Law fra Orion og Council of Light fra Lyra. For det er disse to rådene som leder bevegelsen av stjernen over de skandinaviske landene som skal sikre at alt er I guddommelig orden. Council of Law fra Orion, er regjeringsdelen for denne delen av universet. Det er ”maktens ” sentrum, og har autoritet over å passe på at all karmisk gjeld blir betalt. Dette rådet representerer guddommen i The Order og Melchizedek og Sananda`s kjærlighet, for det har som oppgave å sikre at Universell Lov blir perfekt overholdt inne i hjerte-sentrene til alle dem som velger å delta i Guds plan med å oppreise Jordens vibrasjon etter hvert som hun beveger seg inn i den Sjuende Gylne Tidsalder.

 

 

 

Rådet plasserer seg selv helt og holdent over de skandinaviske landene, for det er denne energiportalen som er blitt avmerket som ”verdens bevissthet”. Det finnes ingen bedre regjeringsdel enn Council of Law fra Orion som kan sikre at den nødvendige integritet og disiplin vil bli fulgt.

 

 

 

Dette rådet sender blåkopier over den Guddommelige Plan til hvert Høyere Jeg ved å bruke Lysets Universelle Språk, og så arbeide det med den krystalliske natur til de dynamiske DNA inni dere for å oversette blåkopiene til språket til individet, slik at han eller hun kan forstå den unike rollen som hver person eller hvert land spiller. All kodingen for individuelle oppgaver, kommer fra dette rådet.

 

 

 

Derfor overvåkes dette råd de individuelle handlinger etter hvert som sjelene fullfører sine oppgaver som er risset opp i de kontaktmessige avtaler som ble inngått før dere gikk inn i en kropp på Jorden. Councilk of Law er ansvarlig for å opprettholde lovens ånd og bokstav. I denne rollen, er det vesenene, som residerer ved det Store Karmiske Bord, som overvåker og gjør opptegnelser over energi impulser som mottas fra hvert Høyere Jeg, og som er uoverensstemmende med kodingen innenfor Lysets Universelle Språk som overføres til individet.

 

 

 

Ingen ting unnslipper Bordet, for mekanismen til opptegning av perfeksjon, er feilfri. Hver impuls som faller utenfor kodingen som den individuelle blåkopi inneholder, er registrert inne i hjertet til Kommandoen, og hver uoverensstemmende frekvens, får en anmerkning om at den trenger reparasjon. Når en sjel har fått 3 anmerkninger, sendes den til Temple of Disdain i Great Central Sun for videre veiledning av sjelens utviklingsvei. 

 

 

 

Her blir sjelens opptegnelser av veien vurdert om igjen, og den opprinnelige kontrakt revurdert. I denne tiden arbeider den oppstegne Mester El Morya med individet for å gjenopprette sjelens integritet, for deretter å eskortere den tilbake til hans eller hennes stasjonering på Jorden, Hvor pliktene vil eller ikke vil bli gjenopptatt.

 

 

 

Hvis en ny avtale oppnås under veiledningssesjonen, får sjelen en ny sjanse til å gjenoppta sin maktposisjon. Hvis avtale ikke kan inngås, returnerer sjelen, men rollen og ansvaret man antok, må forandres. Hvis så er tilfelle, blir individet vanligvis fly tett fra det område i landet og veiledet til et annet sted for å ta forbindelse med andre som residerer på en lignende vibrasjonsfrekvens for igjen å oppdage sin nye misjon og rolle i den himmelske plan for menneskehetens åndelige oppvåkning? Jeg begynner med denne introduksjonen fordi den ikke bare beskriver rollen til Council of Law fra Orion som overvåker denne portalen til verden, men den introduserer også integritetsnivået som må observeres inne i hjertene og sinnene til de sjeler som bor i Skandinavia.

 

 

 

Husk, kjære barn av Kommandoen - Sverige er blitt ladet for å inneholde verdens bevissthet. Denne rollen, forberedt av Lysets Råd fra Lyra. Denne oppgaven bærer med seg et voldsomt ansvar, i det den indre visjon må holde fast ved den Guddommelige Plans perfeksjon – planen som vibrerer på Serafenes nivå. (Dette er ett av Engel nivåene) For å være verdens bevissthet, må alle sjeler oppføre seg med en rettskaffenhet lik den som er i engleriket, og som tjener Gud. Det indre Lys må passe til Lyset utenfor, og disse to strømmer av bevissthet, må bli ett.

 

 

 

Sverige rørte ved dette lyset da portalen ble åpnet i nærheten av Østersund, og innbyggerne bar videre sine drømmer med verdien og forpliktelsen som er forventet av Kommandoens sjeler. Lysets frekvens har økt litt nå på grunn av det arbeidet som ble fullført av Lysarbeiderne fra Norden. På grunn av denne intensiveringen, er tiden nå kommet til å dele ansvar byrden med de andre sjelene i Order of Melchizedek som bor i denne delen av verden. Melchizedek avslører nå et nytt nivå av oppgaver som snart vil settes i gang, og som krever at øynene og ørene til de sterkeste og mest hengivne Kommandører /Ledere må være åpne for hva som er i ferd med å bli avslørt.

 

 

 

Alle Lysets Barn, som bor i de skandinaviske landene, blir bedt om å komme sammen nå for å bygge de elektromagnetiske understrømmer som skal til for å støtte ledningsnettet. Etter som ledningsnettet allerede er operativt i denne delen av verden, er det ikke nødvendig å konstruere det denne gangen. Det trenger bare å bli styrket. Måten å skape understrømmene på, er ved hjelp av lyd. Alle som er forbundet med denne frekvensen, blir formelt bedt om å forplikte seg til å hule ut tunnelene under Jordens overflate. Det finnes 72 tunneler under Jordens overflate som forbinder de skandinaviske landene.

 

 

 

Disse tunnelene har eksistert helt siden Atlantis fall, men noen av dem er blokkert på grunn av de elektromagnetiske frekvensene som er blitt skapt på Jorden de siste 50 årene. Før for 50år siden, var energilinjene som gikk gjennom disse passasjene uforstyrret, men i de siste 50 årene, har forstyrrelser forårsaket at mange av disse energikanalene er blitt ineffektive. Blokkeringene kan fjernes ved å bruke tonen A i skalaen. Begynn med å holde på denne tonen i deres bevissthet, kjære kommandører fra Norden, og innen 7månder, vil passasjene være klargjorte.

 

 

 

Et minimum av 300 individer som representerer alle de skandinaviske land, er nødvendig for å holde en konstant, ukentlig nattevakt for å sikre at denne tonen vil gjennomtrenge alle landmassene. Hvis dette kan bli gjort i et minimum av 30 minutter hver uke, kan passasjene bli klargjort, og nye høyere energier kan begynne å flyte gjennom dem. Jo flere individer som deltar i denne anstrengelsen, desto fortere vil resultatet komme. Som før sagt, så er det nødvendig med et minimum av 300 individer, så vi ber respektfullt om at alle som føler seg tiltrukket til denne oppgaven, begynner å fullføre den med hengivenhet og disiplin.

 

 

 

Begynne å sende ut beskjed over nettverket nå, og få samlet sammen det riktige antall individer. Bruk computer - nettverket for å få fram hurtig beskjed til alle. Forbind dere telepatisk med Lysets Barn fra denne delen av verden, og forbind bevisstheten med det. Aldri tidligere har det vært så nødvendig med en slik aksjon enn den som er beskrevet her. Disse tunnelen er døren til åpningen av bevisstheten for ¼ av verdens befolkninger. Hvis du tenker tilbake, ble det sagt at Sverige til slutt skulle være ansvarlig for å vekke ¼  av verdens befolkninger, bare ved de handlinger som ble initiert i fjellene på Kjølen i oktober 1994.

 

 

 

Dette neste skrittet av oppgaven, trenger nå å bli fullført, og det er nødvendig at familiemedlemmer som bor omkring i Sverige, nå må komme med for å sikre suksess. Council of Law fra Orion, venter på å observere hvilke lagspillere som kommer fram for å assistere under denne aksjonen. De som tar på seg lederrollene, vil bestemt bli husket for det bidrag de gir. Ved at man holder A-tonen i bevisstheten, vil mer bli fullført enn bare å klargjøre tunnelene. Etter som denne tonen er av Hierarkiet blir betraktet som den perfekte lyd i universet, vil den harmonisere individenes sjeler nærmere de oppstegene Mestrene som man velger. Å delta i denne aktiviteten i 7månder, vil hjelpe til med å forsterke den individuelle vibrasjonsfrekvensen i en slik grad at hjertes tilknytning til Sananda vil bli sterkere.

 

 

 

Å styrke båndet til denne Mester av Kjærlighet og Lys, vil så akselerere den elektroniske virvlingen til deltakerne så den blir til en rustning. På denne måten, vil både Jorden og individet dra fordeler av denne aktiviteten, og Moderen vil bevege seg 3 skritt nærmere å ta på seg en høyere frekvens i himlene. Etter at tunnelene er klargjorte, vil det bli ansvaret til de oppvåknede sjelene i Sverige å ta forbindelse med hverandre i en grad som enda ikke er opplevd. Bruk tiden nå til å stråle lys fra inni det 3.øyet til hverandre, og del den med hverandre denne kodingen som blir sendt ned til hvert individ. Hvis dere gjør dette i en daglig meditasjon, vil dere kollektivt hjelpe til med å vekke andre også, for det lys som dere produserer, skal skinne i mørket over alt. Lyset skal gjennomtrenge auraene som omgir dere, og en stor helbredelse vil begynne å utvikles i denne delen av verden. Dere som er innbyggerne i denne delen av verden.

 

 

 

Dere som er innbyggere i denne delen av verden, har inkarnert her for å lede verden i den store helbredelsen som er i ferd med å begynne. Dere har båret vekten av menneskeheten i århundrer på deres skuldrer, og nå er dere klare til å legge av dere denne byrden så den kan bli delt med andre omkring dere. De gamle sjelene i Skandinavia, er nå klare til å stige frem som lærere i det nye daggry, og denne tankeskolen vil snart stige fram inni bevisstheten, uten at ett eneste ord blir sagt. Dere er dagens mestrer og ledere til barna som vil se mot dere etter styrke til å gå i Lyset til Guds vei. Etterlat dere fotspor i sanden, og en sti å følge, slik at alle kan finne sin vei. Uten disse, er det mange som kan gå seg vill, for reisen ser ut til å være så lang og anstrengende.

 

 

 

Vi ærer de Kommandører som hører disse orden og kommer fram for å fullføre oppgaven. Vi gratulerer de som allerede har forstått og seiret. I det eteriske leser vi at stemmen til Kommandøren er sterk i Skandinavia, og vi er stolte over å assistere alle som går til kamp for denne neste fase i planen. Motstand kan forventes 3 ganger i løpet av de neste 7månder, men frykt ikke, for Lyset er på deres side. Først og fremst - hold deres øyne på det Høyere Jeg, og lytt til lyden, og dere vil fortsette nesten uten anstrengelser i deres seier. Erkeengelen Michael leder det medlemskap som tar denne oppgaven alvorlig. Forbind dere med hans essens, og send takknemlighet fra deres hjerter til den hæren som han har kommando over. De energier som samler seg for å stanse denne anstrengelsen, vil bli skikkelig intens, men vit at Michaels lederskap er ufeilbart når man er forbundet med hjertet til Sananda og skjoldet til St. Germain.

 

 

 

Hold fast på den fiolette frekvensen i deres indre, og den perfekte, usvekkede visjon utvendig, og dere skal gå inn i de høyere arenaene til Kommandøren. Guds velsignelse til alle på denne reisen. For de som fortsetter med mot, disiplin, og hengivenhet, tilbyr vi den gylne stjerne fra Moder Maria som dere kan bære bestandig. Den feminine gudinnen skal regjere inni krigerne i alle tider, og nettene skal stråle med Guds englekrefter. Bær dette emblemet på et sikkert sted, og vis det ikke fram til verden, kjære Kommandører av Ordenen. Bare vit at dere er beskyttet og elsket.

 

 

 

Opptegne Mester Kutumi`s Beskjed til folket

 

 

 

Del 2.

 

 

 

 

 

 

 

Om hvilken rolle folket i Norge har i denne Himmelske Hierarkiets Verdensplan for menneskenes Åndelige Oppvåkning. Vær hilset i det aller høyeste lys, jeg representerer i dag Lysets råd fra Hydra. Dette rådet dirigerer energier fra ett stjernesystem til ett annet, og gjør det mulig for de viseste sjeler å komme fram for å ta på seg lederstillinger.

 

 

 

Dette råd tester også disse sjelene for evnen til å se forskjell og ta beslutninger, for bare de viseste sjeler som gjennomgår disse testene, vil gå til de forreste linjer av lederskap i Den Sjuende Gylne Tidsalder. Lysets råd fra Hydra har en spesiell interesse i landet som kalles Norge, for medlemmer i dette råd vet at denne Lysvirvelen inneholder mange nøkler for hendelser som vil komme. Fra Nordlysets land, er det mange sjeler som er bestemt til å komme frem i framtiden fordi hver av dem bærer 3koder som vil avsløre mysteriene i noen av de gamle templene fra Atlantis. Mange av disse sjelene finnes i kropper i Norge, og for øyeblikket venter de på den tiden da de vil bli kalt til å frigjøre disse kodene for verden. Disse sjeler inneholder frekvenser som harmoniserer med midnattssolen, og disse frekvensene venter på å bli slått sammen med energien som er bestemt til å bli sendt til Jorden ved vintersolverv.

 

 

 

Den 21. desember, vil det fra Hydra til Jorden bli sendt 2 Lys bånd som vil krysse tid og rom. Disse bånd vil bære med seg intense partikler av energi som vil røre ved gamle minner inni disse reinkarnerte Atlantiske Mestere i Norge. Minnene vil så stige til overflaten av deres bevissthet, og når dette skjer, vil disse sjelen begynne å frigi kodene fra templene. Hvilke tempel er det jeg referer til, spør du kanskje? Det er 3 som må bli lagt merke til her. Det første er Lydens og Lysets tempel fra de nordlige grensene til Atlantis. Det andre er Skapelsens Tempel fra landets sentrum, og det tredje er Duens Tempel fra den sørligste spissen av det samme kontinentet.  Hva har disse templene felles? De har 5ting felles som bør bli åpenbart, og som vil forøke Norges befolknings forståelse for deres rolle i Det Himmelske Hierarkis plan for menneskenes åndelige oppvåkning.

 

 

 

***************************

 

Disse er som følger:

 

 

 

1.)  alle de 3 templene bærer de tynne trådene til englerikets kraft, som i aller høyeste grad ga yppersteprestene og ypperste prestinnene i disse templene deres visdom og styrke til å lede.

 

 

 

2.)  Hver av de 3 strukturene ble bygget med en lydfrekvens innebygget i sine fysiske fundamenter, og disse lydene gjennomtrenger samtidig både Himmel og Jord.

 

 

 

3.)   Alle strukturene inneholdt symboler av hellige fugler, for de som plan la templene, forsto kraften i disse magiske skapningene.

 

 

 

4.)  Alle de 3 templene inneholdt en akvamarin- frekvens som forbant templenes frekvens med Hydra og Erkeenglene.

 

 

 

5.)  Bønnene og besvergelsene som ble messet, var de samme i alle de 3 templene, og disse lydene inneholdt nøklene til skapelse over hele landet.

 

 

 

*************************

 

 

 

I dag er det 72 sjeler som er inkarnert i Norge og de omkringliggende områder som bærer nøklene og koden til disse gamle templene. Disse sjelene går omkring uten å forstå de dyrebare gaver som er innprentet i deres hjerter og sjeler. De vet bare at de er så forskjellig fra de andre som de har kontakt med, og de forstår at de er på et annet forståelse nivå. Disse sjelene forstår begrepet Enhet og skapelse, men de har enda ikke den visjonen eller visdom om hvordan de skal virkeliggjøre gavene fra det Guddommelige. Disse 72 sjelene er forutbestemt til å komme i de første rekker for ledelse i framtiden, men før de kan gjøre det, må hver av dem gjennom gå 7 frihetsutfordringer.

 

 

 

Etter som disse sjelene bærer med seg kunnskapen som er forutbestemt til å sørge for sjelens frihet, må hver av dem først bli testet for å sikre at hans/hennes sjel er ansvaret verdig som hører med til denne kunnskapen. Før de får lov til å vandre over landet som de store lærere for andre, må de derfor først bli enda større lærere i sitt indre. Det tar omtrent 7 måneder å fullføre testingen. Når denne tiden nesten er fullført, vil styrken og visdommen fra Norge reise seg lik fugl Phønix reiser seg fra asken, og gavene som hver sjel inneholder, vil bli tilbudt til verden. Norge inneholder nøklene og kodene til midnattssolen i det at lyset som er forutbestemt til å gå inn gjennom portalen over Oslo, vil skape en virvel for Erkeenglenes kraft.

 

 

 

Det er gjennom denne portalen Erkeenglene Uriel, Zadkiel, Michael og Gabriel vil dirigere sitt arbeid for Jorden under de neste 21 årene. De 72 sjelen som inneholder nøklene fra de 3 templene, bærer fremdeles på den tynne tråden som forbinder Norge med Erkeenglenes kommando. På denne måten er det de som sørger for energi trådene som vil gjøre det lettere for disse lysets englevesener å fullføre sitt arbeid. De tynne trådene er faktisk tankeformer og de er minner fra de gamle templene som hver av dem har lagret. Ved å projisere dem utover til universet, er det meningen at disse 72 sjelen skal konstruere et nettverk av lys som vil støtte arbeidet til lysets høyere englekommandører.

 

 

 

Det vil bli gjennom disse anstrengelser at Erkeenglene vil være i stand til å føre tilsyn med og administrere nye skapelser som det er meningen skal komme fram på Jorden. Men en gang dette nettverket er bygget og på plass, vil Jorden få se en tilstrømning/ økning av teknologiske strukturer og oppfinnelser som aldri før er sett. Med denne frekvensen på plass, vil menneskene bli hevet til en høyere bevissthetsform, og i denne opphøyede sinnstilstand, vil mange bli i stand til en høyere bevissthetsform, og i denne opphøyde sinnstilstand, vil mange bli i stand til å motta mer av de oppfinnelser som bor inni i den 3. dimensjonen.

 

 

 

Oslo er nøkkel for at denne skapelse skal lykkes. Energiene som oppholder seg i det eteriske over denne byen, inneholder en resonansfaktor som er forbundet med Hydra. Folk fra Oslo og omliggende områder på 300km som ønsker å lette skapelsen av denne virvel, rådes til å anskaffe seg akvamarinfargede steiner og ha dem på et trygt sted de neste 3årene. Partiklene som stråler ut fra disse steinene, vil trekke til seg strålene fra Hydra, og på den måten lette konstruksjonen av et gigantisk nett av lys. Andre som mottar denne beskjeden, og som oppholder seg utenfor denne radius, og som ønsker å gjøre det lettere for denne anstrengelsen, kan hjelpe til ved at de plasserer obsidian- steiner ved siden av kvartskrystaller, og har disse på isolerte steder inni hjemmene sine eller sine private hus.

 

 

 

Det som disse vil gjøre, er å sette opp ett skjold som bøyer av energien som dirigeres fra Hydra og til den lysvirvelen som i øyeblikket forberedes over Oslo. Denne handlingen vil forøke verdien av energiene som blir sendt til Oslo og vil gjøre at en videre lysportal blir skapt. Åpningsenergien vil bli strålet ned i desember ved vintersolverv. Flere energier vil bli overført til Jorden over en periode på 3år. Ved vintersolverv skal portalen være fult åpnet, og drømmer om den Sjuende gylne tidsalder vil begynne å vises. De reinkarnerte yppersteprester og ypperste prestinner fra Atlantis, som har gjennomgått de 7 frihetsutfordringer, vil da ha steget i kraft så de kan dele med andre sin visdom og kunnskap. De vil forstå hvilken rolle de må spille, og vil gå blant massene med Den Gylne Mesters berøring.

 

 

 

Disse sjelene veter på å bli vekket, og jeg sier til dem at øyeblikket er kommet til å avslutte den lange vinterens dvale. Verden venter på å hilse velkommen disse lysets mestrer og å be dem om å forandre midnattssolens energi til magien i dagens dans.  De 72 Åndelige krigerne fra gammelt av, må nå gi seg ut på en reise som lar dem få lov til å berøre den visdom som hjertene deres inneholder. De vil være ansvarlig for å bringe fram denne kunnskapen til verden. Dette vil bare bli fullført etter at disse Mestrene husker de hellige toner fra de 3 templer, og registrerer besvergelsene som gjorde skapelse prosessen i Atlantis lettere. Sann skapelse vil bare komme fram etter at lys- frekvensene slås sammen med de passende lyder og koder som hjertene deres inneholder. Hjertene kan imidlertid ikke frigi disse kodene før etter at de hellige foreninger er fullført.

 

 

 

De hellige foreninger som jeg snakker om, er foreningen av tvilling- flammene som er ment å komme fram på planeten. Norge inneholder nøklene til frigjøring av energiene som vil gjøre disse gjenforeningene letter, for alle tvilling- flammer er et produkt av englerikets skapelser. Etter som det er nå er blitt åpenbart at Norge inneholder virvelen til englerikets kraft/makt, er det bare rimelig at dette elskede landet inneholder nøklene og kodene som sikrer at disse gjenforeningene lykkes.  For å gjøre denne prosessen lettere, er det nødvendig at hver innbygger i Norge og de omkringliggende områder, må holde et gylden lys i sitt hjerte- senter i en periode av 21minutter hver uke. Hvis så få som 300 våker over dette i ett år fremover fra denne beskjeden blir mottatt, vil det bli satt en frekvens som vil sikre en trygg passasje for Tvilling- flammene når de begynner prosessen med å gjenforenes.

 

 

 

Tvilling- flammer er forbundet gjennom hjerte- senterne sine før chakraene blir harmonisert. Det gylne lys som stråler ut fra Norges hjerte- senter, vil sette opp en magnetisk frekvens som vil hjelpe Tvillingen til å gjenkjenne hverandre. Dette magnetiske energifeltet vil skape et kraftfelt som er så intens at det vil gjennomtrenge Jorden og sette vibrasjons mønstrene i bevegelse for disse gjenforeningen over hele verden. Ut fra dette perfekte resonansfelt av betingelsesløs kjærlighet og vilje til å overgi seg, vil det komme et lederskap som vil befri Jordens sjeler. Hold øynene oppe, se , og lytt etter de perfekte sanger som skal synges i årene som kommer, i det vi går ut fra at lederskapet i Norge gjør jobben sin med den glans og ære som vi forutser.

 

 

 

Sangene vil så bli båret rundt kloden av kraft- fugler, for de vil også stige fram når kodene er frigjort. Lysets råd fra Hydra og kjærlighetens og lysets Erkeengler tilbyr å assistere alle som ønsker å gjøre denne oppgaven vellykket. Ta forbindelse med disse majestetiske vesener, og omgi dere i alle dagens øyeblikk med deres utstråling. Hvis dere gjør det, vil de veilede deres fottrinn til de høyere marker av den sjuende gylne tidsalder. Takker for denne anledningen til å bringe fram denne dele av planen. Adonai, kjære kommandører av den mest strålende ene.

 

Jeg er kutumi…..

 

 

 

*******************************

Julen sitt Budskap

 

Julen handler egentligt om at Gud har også sin egen gjenfødelse...

Slik han viser oss hva dette egentlig handler om...At alt trenger å hente ny energi slik at man har nok kraft til å kunne fortsette på sin livs syklus ...Her solen nå går inn i seg selv slik at den også kan finne sin styrke og kraft igjen....Og begynne på sin ny syklus...I Ett nytt år....

 

Her han sendt Erkeengel Gabriel som sitt sendebud til Maria ... for å fortelle henne at hun var utvalgt for å føde gud sin sønn... Hun hadde altså lys nok i seg til å kunne føde et nytt lys inn til verden...Igjennom sin egen kraft...Hun hadde klart sine 3 Mesterskap her på jorden...

Og hun hadde klart å nå inn og trenge igjennomsin følese slik at hun hadde nådd inn til det gudommelige i seg selv ...Nå sin Gude følelse ....som er døråpningen inn til alt liv...Den røde fargens kraft/ representert med blodet vårt ....Rot chakraet ...Dette er også våres døråpning inn til alt...Her den åpner opp for hjulet sin kraft...Ditt Medesinhjul i deg....

 

**********************************************

 

Her han er på den 4 Strålen sin kraft

*****************

Farge: (Hvit), Chakra er rotchakraet og chakra farge er rødt.

Navnet Gabriel betyr: Gud er min styrke

Også kjent som: Forkynnelsens erkeengel, erkeengelen som gjenoppliver. Gud`s kvaliteter: Bebudelse, Veiledning og oppstandelse.

 

*******************

 

Gabriel er den som kommer med beskjeder om viktige hendelser som nye begynnelser og fødsler. Han er også en sannhetens engel. Han kan komme med beskjeder som er viktige for deg og andre. Han kan be deg om å skrive dikt eller bøker for å viktig budskap ut til alle som er våken for å motta dette. Gabriel er plassert i øst for å vokte den østlige porten, inngangen til paradis. Gabriel feminine aspekter er veldig sterkt i ham og han blir ofte avbildet som en feminin energi, som kvinne. Han er plassert på guds venstre side som er den feminine siden. Dette feminine aspektet er det som hersker over månen. Månen er generelt sett på som et symbol for alt det som er kvinnelig. Gabriel er også den som undervise det ufødde barnet som snart skal fødes.

 

*********************

 

Hva kan de hjelpe oss med:

 

****************

 

1.Veiledning i ditt åndelige liv.

 

2. Åpenbare din livs plan og hensikt.

 

3. Frigjøre glede, lykke og målbevissthet.

 

4. Oppløse motløshet.

 

5. Hjelpe med å etablere disiplin og orden i ditt liv.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

Her disse 3 visemennene...(Magikerne) fulgte LYSET....Lederstjernen i NORD....her kunnskapen bor og Nord i medesinhjulet....Her den 2 hadde kraften med seg inn ....Her han hadde Røkelsen med seg som sin gave...

 

Her den er omtransformeringen din inn....Her du kun igjennom din lukt som sans og kropp...kan klare å sane deg innover i deg selv...Sanse slik at din indre viten åpner seg opp for deg....

 

Og det er igjennom den omtransformeringen i fra det røde chakraet...der det gjør sin omtransformering i seg selv opp og blir født på ny i det høyere hjerte chakraet...Det ROSA LYSET......Men det er kun igjennom ditt hjerte chakra at du kan gjøre denne omtansformeringen i deg selv...Her alt handler om medmennesklighet ....medføleser...forståelser for alt LIV...Og ha respekt for det....

 

*****************************************************

 

Så Gabriel er den som vokter inngangen i øst... Her Øst i medesin hjulet er inngangen til den store ånd...Fargen er Gul...og skal bli til gull i ditt chakra når du har funnet din 3 enighet her...

 

Her han hadde åpnet den opp for Maria... for hun hadde åpnet seg selv opp igjennom bønnen sin kraft...som hun bestandig forteller til meg...At det er veien å gå...

 

Her Kraften er Gul...(Egoet)...Og her vi må gjøre en transformasjon i oss...Slik at det uedle metallet blir til GULL...Slik en av disse Visemennene hadde med seg...Konge...Vismann eller du kan kalle han for (Magikeren)...For han hadde klart å forstå ånden i seg...Egoet..og klart å omtransformer alt dette igjen til Gull....Høyerer bevisthet igjen... Trenge igjennom Steinen / fjellet sin kraft...Finne inn til hulen....der magikerern bor...Slik at Ånden i deg kommer frem og kan styrer igjen....Her velget klart er å Bli ånd....Leve som Ånd...

Og så kommer vi da til den tredje....Vismannen...(Magikeren) som hadde med seg Myrra som gave...Myrra er sevjen i fra et spesielt treslag...Denne sevjen..setter i gang prosesser i deg...Dette har en bitter smak og er brukt som medesin, til balsamering og som parfyme...

 

Slik de fleste treen gjør...Alle trærne har sin kraft...sin visdom i seg....Og kan hjelpe oss igjennom våres omtansformering ...slik at vi kan bruke og bli som moder Jord igjen...Fruktbare....

 

Og representeren retning vest...Her du må igjennom din egen lidelse/sorg....Inn i det svarte i deg så du kan trenge igjennom og finne din blå kraft...Få åpnet ditt hals chakra som er din komunikkasjom med alt...

 

Alt dette fikk LYSET i gave...som er Jesus ...som ble en som har ledet mange mennesker til å finne sin vei her på jorden...Slik at de også kan finne sin gjenfødelse...(Vel den kommer til Påsken...som jeg skrev om...;DD)

 

Men nå handler det at vi skal finne vår GLEDE ...VÅRT LYS i oss....

 

Treet sin Kraft...

 

Slik at vi er klare til et nytt år.....

Slik at vi kan så di nye frøene våre...

Slik at vi kan blomstre...

Høste våres frukter....

 

Følge livsyklusen som er her på jorden og i oss...

 

Finne vårt LYS......

 

 

 


 

 

 

 

 


  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 Dagrunn Nordeide   07.05.2016 


Dette er en serie bøker hvor forfatteren har fulgt sitt indre Flow og intuisjon. Lyttet til sitt indre univers og sine gaider og hjelpere

Det har ført henne på en indre og ytre reise som har ført henne  til spennende reisemål.


Ved å lytte til sin indre guddommelige gaider har hun blitt ledet,

Også det å kunne skille hva hun skal lytte til eller la gå.


Bøkene har vært en inspirasjons kilde for meg.

Fått meg til å bli enda mere bevist og lytte innover i meg.


Latt meg våge å bli gaidet.

Kjenne etter i hverdagens væren. Det behøver ikke føre til lange reiser.

Cristina sol har latt seg lede på lange og spennende  reiser hvor hun har møtt viktige milepæler, og bevissthet  endringer i sitt liv. Reiser Som var en del av hennes plan her  på jord. Som den vandrer arketype hun er  har hun latt seg lede til kilden som har ført henne til åndelig vekst i seg.


Det er spennende og morsomme bøker som kan lede og inspirere DEG til å finne DIN indre reise. 

Hun skriver på en ærlig og spontan måte som gjorde det lett for meg å leve meg  inn i hennes fortelling om sin Åndelige reise.


*******************************

     28.05.2016


Langs den åndelige vei er en bok som forteller hvordan Christina Sol tørr å lytte og følge den indre stemme og gaider. Med å reise til ukjente land og oppleve verden... Det er veldig flott å kan ta del i hennes reise med å lese bøkene hennes.. Det får deg til å tenke over ting som skjer i din hverdag også..  Anbefales å lese dem, flotte historier

Ellen Søyleland