KURS

Andre Kurs

Grunnkurs

Under her finner du forskjellig typer med kurs som du kansje har lyst til å lære deg.


Ta kontakt med meg om du finner noe!

Se på kontakt siden


Christina Sol

1) Kurs i fargelære


Dette er et grunnkurs som du får lære alt om farger og de verdier som de har. Og hvordan vi kan bruke dem.


Kurs i fargelære

kr 5.400,-

10 timers kurs-Online

Dette er et grunnkurs som du får lære alt om farger og de verdier som de har. Og hvordan vi kan bruke dem.


Kurs i fargelære

Kurset tar deg med på en reise i fra farge til farge, slik at man får inn vibrasjonen og forståelsen for for fargene. Og hvordan man kan bruke den til helbredelse og balanse i livet sitt.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via din mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

1.


Ønsker å være med på kurset i FARGELÆRE 2) Kurs i chakralære


Dette er et grunnkurs som du får lære hva de forskjellige chakraene er og hvilke oppgaver som de har i de forskjellige kroppene. Og hvor de hører hjemme. Hvilke farger, verdier de har og hvordan de beveger seg oppover i frekvenser når vi renser de og opphever de blokkeringer som de sitter fast i. Hva sort, hvit og grått er for noe. Om hvordan smerter, sykdom oppstår, og hvordan man kan jobbe for å helbrede seg selv.


Kurs i chakralære

kr 7.200

12 timers kurs -Online

Bli kjent med alle hoved chakraene som du har i kroppen din og hvordan de fungere.


Kurs i chakralære


Dette er et grunnkurs som du får lære hva de forskjellige chakraene er og hvilke oppgaver som de har i de forskjellige kroppene. Og hvor de hører hjemme. Hvilke farger, verdier de har og hvordan de beveger seg oppover i frekvenser når vi renser de og opphever de blokkeringer som de sitter fast i. Hva sort, hvit og grått er for noe. Om hvordan smerter, sykdom oppstår, og hvordan man kan jobbe for å helbrede seg selv. Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kur via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

2.


Ønsker å være med på kurset i CHAKRALÆRE3) Kurs i aura


Det å lære se hvordan du kan se den, og tolke de ting som kan være i auraen.
Åpne opp, for den åndelige verden!
Hvordan lære deg å se, og sanse! Og få kontakt med ditt høyere selv, engler, oppstegne mester, skaperguder!
Hvordan tar de kontakt med oss?


Kurs i aura

kr 3.000

5 timers kurs – Online

Hvordan kan jeg se auraen til meg selv, andre og alt det som ligger i Naturen? Hvordan kan jeg Rense og Heale?


Kurs i aura 

Hvilke farger, verdier de har og hvordan de beveger seg oppover i frekvenser når vi renser de og opphever de blokkeringer som de sitter fast i. Hva sort, hvit og grått er for noe. Om hvordan smerter, sykdom oppstår, og hvordan man kan jobbe for å helbrede seg selv.

Du får en pdf fil via din mail for hvert møte ca. 1 time pr. uke. Møte med meg via LIVE sending.

3.


Ønsker å være med på kurset i

AURALÆRE4) Kurs i lydhealing


Du får lære deg forskjellige mantraer som har forskjellig kraft i seg. Slik at du kan Rense deg, fjerne gamle energier. Beskytte deg.


Kurs i lydhealing

kr 1.200

2 Timers kurs – Online

Du får lære hvordan man kan rense og helbrede seg selv med Lydhealing. Med korte manta og bønner.


Kurs i lydhealing 

Lydhealing er et av de sterkesete verktøy som man kan bruke for å få renset bort negative enerher som sitter i oss. Du får lære deg teknikken som jeg bruker, korte og effektive mantraer. Du får mantraene og bønnene på en pdf fil. via din mail. Vi øver oss sammen i et Rom som jeg setter opp via nettet.

4.


Ønsker å være med på kurset i

LYD HEALING5) Kurs i hvordan

plantene styrer livet vårt.Kurs om Plantetene

kr 1.200,-


Online 2 timers kurs


Hvordan kan planetene styre livet vårt? Fordi at vi også har de inni oss, og da som chakraene eller kroppene våre! Vi alle er ikke styrt av de samme planetene på samme tid, for da hadde det vært ubalanse i dette universet.


Hvor er du? Og hva blir du styrt av?

5.


Ønsker å være med på kurset iHVORDAN PLANETENE STYR OSS
KURS FOR VIDEREUTVIKLING

6) Kurs om engler


Her får vi kjennskap til de hvor og hva de jobber med. Hvilken engel står oss nærmest. Engler og de mest kjente Erke englene og hvordan de kan hjelpe oss.


Kurs om engler

kr 3.000

5 timers kurs-Online

Du får kjennskap til de hvordan og hva de jobber med. Hvilken engel står oss nærmest. De mest kjente Erke englene og hvordan de kan hjelpe oss.


Kurs om engler 

Hvordan kan de hjelpe oss? Hvilken helbreden kraft har de? Vi blir kjent med de alle samme som jobber slik at vi kan komme oss vidre i livet vårt. Hvordan vi må be dem om hjelp? Lærer å senke din frekvens slik at du kan få kontakt med dem. Kansje klarer du å føle og se dem??

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via din mail. ca. 1 time pr uke. Og Live sending med meg.

Relaterte produkter

6.


Ønsker å være med på kurset om

ENGLER7) Kurs i speiling


Lær om de forskjellige arketypene som vi har inne i oss, og hvordan vi bruker kan bruke dem.


Kurs i speiling

kr 2.400

4 timers kurs – Online

Lær om de forskjellige arketypene som vi har inne i oss, og hvordan vi bruker kan bruke dem.


Kurs i speiling 

Hvordan kan vi lære å se oss selv igjennom andre? Hva kan man gjøre for å forandre disse gamle mønstrene som vi sitter fast i? Hvordan slutt å konkurere om Energier!

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

7.


Ønsker å være med på kurset i

SPEILING8) Kurs i oppstigning, Karma og Dharma


Hvordan veiene er, i vår menneskelige verden! Og hva vi kan gjøre for å se oss selv bedre! Hva sitter du fast i?? Hva kan du bruke av åndelige verkt tøy? Frigjør deg selv i fra Negative bindinger. Lær hva du kan bruke av hjelpemidler, og hvordan du kan merke at du er tatt av negative energier.


Kurs i oppstigning, karma og dharma

kr 2.400

4 times kurs – Online

Hvordan kan vi klare å stige opp i frekvens? Hvordan frigjøre oss i fra vår egen Karma? Hva er Dharma?

 

Kurs i oppstigning, karma og dharma

Du får tilgang til alle de forskjellige hjelpemiddlee som du trenger for å ta tak i deg selv og dine prosesser. Frigjøringen i fra DNA kodingen din og ditt Karma. Slik at alle de 12 kroppene dine kan få den hjelpen som de trenger i denne prosessen.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs. Via mail. Kurs ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

8.


Ønsker å være med på kurset i 

OPPSTING, KARMA og DHARMA9) Kurs i medisinhjul


Og hvordan du kan bruke det! Hvem som holder denne kraften! Med de åndelige hjelperne som det bringer med seg!


Kurs i medisinhjul

kr 3.400

6 Timers kurs – Online

Du lærer å sette ditt eget medisinhjul, og hvordan du bruke denne kraften  i livet.


Kurs i medisinhjul 

Hva er medesinhjulet og kraften som ligger i det? Din vei inn til din skaperkraft og ånd. Du blir tatt med på en indre og ytre reise igjennom kraften til alle hjelperene som vi trenger. Og hvilken hjelpemidler som du trenger.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

9.


Ønsker å være med på kurset i 

MEDESINHJULET10) Kurs i kraftdyr og trommereiser


Lær å Heale deg selv og andre!
Hvordan åpne opp for denne kraften i deg selv. Og begynne å helbred deg selv og andre.


Kraftdyrene og trommereiser

kr 1.800

3 Timers Kurs – Online

Hva er et kraftdyr? Hvordan få kontakt med det? Hva ligger i kunnskapen som de holder i seg?


Kraftdyrene og trommereiser 

Du lærer hvordan du kan finne de og hvordan du tar dem inn i livet ditt. Hvordan du får kontakt med dem. Både på det åndelige planet og hvordan du får kontsakt med dem i ditt fysiske liv. Hva ligger i deres kraft som vi kan få lov til å bruke.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke.Live sending med meg.

10.


Ønsker å være med på kurset i 

KRAFTDYR og TROMMEREISE11) Kurs i healing med krystaller


Her lærer du å sette opp forskjellige typer krystaller som du kan bruke til selv healing. Sette opp i ditt hjem, for rensing, beskyttelse! Rensing og programmering av krystaller!


Kurs i healing med krystaller

kr 2.400

4Timers Kurs – Online

En Reise i Krystallene sitt Univers. Hvordan vi kan opprette et samarbeid med dem. Via healing, renselse og programering.


Kurs i healing med krystaller

Her lærer du å sette opp forskjellige typer krystaller som du kan bruke til selv healing. Sette opp i ditt hjem, for rensing, beskyttelse! Rensing og programmering av krystaller! Se linkingen til dine indre krystaller.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

11.


Ønsker å være med på kurset i 

HEALING MED KRYSTALLER12) Kurs i healing med engler


Her får du vite hvordan du kan bruke de forskjellige englene og erke englene i din healing prosess!


Kurs i healing med engler

kr 2.400

4 Timers kurs – Online

Her får du vite hvordan du kan bruke de forskjellige englene og erke englene i din healing prosess!


Kurs i healing med engler 

Hvordan få kontakt med dem? Å åpne opp for deres healing kraft og ta i mot den og deres hjelp. Alle engler har sin spessielle healig kraft i seg. Hvordan kan vi føle dem? Lukte dem? Og se deres energi?

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

12.


Ønsker å være med på kurset i 

HEALING med ENGLER13) Kurs i healing med lyssymboler


Her får du en innføring i hva de 48 forskjellige lys symbolene kan hjelpe deg med i din prosess. Hvordan jobbe med dem!


Kurs i healing med Lyssymboler

kr 2.400

4 Timers kurs – Online

Lyssymbolenes sterke kraft. Hvordan trekke dem til deg og manifestere dem i livet ditt.


Kurs i healing med Lyssymboler

Her får du en innføring i hva de 48 forskjellige lys symbolene kan hjelpe deg med i din prosess. Hvordan jobbe med dem! Healing med disse sterke urkreftene som bestandig har vært her. Få dem intigrert i kroppene dine. Ønsket om en forening av lyset og vibrasjonen sin kraft. Disse hellige vibrasjonene. Hva står de for og hvordan åpner vi oss opp for dem?

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

13.


Ønsker å være med på kurset i 

HEALING med LYSSOMBOLER14) Kurs i healing og renselse av

Dna-kodingen din


Her lærer du hvordan du kan klare å få renset og omkodet deg selv og andre via Dna kodingen.


Kurs i healing og renselse av DNA kodingen din

kr 2.400

4 Timers kurs – Online

Du lærer hvordan du kan klare å få renset og omkodet deg selv via Dna kodingen som du er født inn med.


Kurs i healing og renselse av DNA kodingen din 

Du får tilgang til alle de hemmelige ritualene som du må åpne opp for å nå helt inn til dem. De hellige oljene som du må bruke i denne åpningsprosessen. Møte med El Marie sine kraft. Hvordan utføre dette?

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Og du får også alt via Live sendinger med meg.

14.


Ønsker å være med på kurset i 

Healing og Renselse med din DNA koding15) Kurs i å begynne å jobbe med din tvillingsjel


Her får du de verktøyene og hjelpemidlene som du trenger for å sette igang denne prosessen. Og hvordan du åpner opp dine innkode blå kopi. Får opparbeid deg din indre kontakt med den igjen.


Kurs i å begynne å jobbe med din tvillingsjel

kr 2.400

4 Timers kurs – Online

Hvem er din Tvillingsjel? Hvordan få kontakt med han? Veien din fremover steg for steg.


Kurs i å begynne å jobbe med din tvillingsjel 

Du får de verktøyene og hjelpemidlene som du trenger for å sette igang med denne store prosessen. Og hvordan du åpner opp dine innkodinger til din blå kopi. Får opparbeid deg din indre kontakt med han igjen. Finne sporene i ditt fysiske og åndelige liv.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.

Relaterte produkter

15.


Ønsker å være med på kurset i 

Jobbe med din TVILLINGSJEL16) Kurs i ritualer


Her lære du å hva du trenger og hvordan du kan gjøre hellige ritualer for deg selv! Kun igjennom hvit magi, og med hjertet vårt! Magi med Urter, Blomster og Treer.


Kurs i ritaualer

kr 1.800

3 Timers kurs – Online

Hvorfor er Ritualer viktig i livet vårt. Hva ønsker vi å åpne opp for? Hvor kan vi få hjelp i fra?


Kurs i ritualer 

Kraften som ligger i den usynelige og hvordan vi kan bruken den. Slik at vi får åpnet oss opp for ilden, jorden, vannet og ilden sine krefter. Hvordan bruker vi den slik at vi får bygget oss opp?

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sendinger med meg.


16.


Ønsker å være med på kurset i 

RITUALER17) Kurs i livshjulet ditt


Hvordan du kan sette opp og bruke Livshjul, for å jobbe med ditt Karma. Sjelelige relasjoner som du møter på din livs vei. Kurset får bevisstheten din til å se hvordan vi tiltrekker oss hjelpere, og veivisere på vår vei igjennom sjelelige relasjoner.

    •    Åndelige komplementære
    •    Sjelepartnere
    •    Åndelige oppvåknere
    •    Engle partnere
    •    Lidenskapelige sjeler
    •    Kristus Sjelen
    •    Tvillingstrålen

Menneskenes kollektive innvielser!
Dette bevisstgjør deg, slik at du kan jobbe deg fremover til det som kreves av deg. Slik at du kan klare de nye innvielsene i din oppstigningsprosess.


Kurs i livshjulet ditt

kr 1.800

3 Timers kurs – Online

Hva er livshjulet sin kraft? Hvordan bygge det opp steg for steg? Slik at livet ditt kan bli slik du ønsker det.


Kurs i livshjulet ditt 

Man trenger sterke krefte i seg for å kunne snu og få det under kontroll igjen. Få inn de skjulte elementene sin kraft. Hva er menneskelig og hva er guddommelig kraft! Elementene som du trenger. De 3 viktige hjulene.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sending med meg.


17.


Ønsker å være med på kurset i 

LIVS HJULET DITT18) Kurs i kvinnekraften


Lære deg å jobbe med de 12 kvinnekreftene, slik at du får bygge deg selv opp igjen.


Kurs i kvinnekraft

kr 1.800

3 Timers Kurs – Online

Bli kjent med deg selv og disse kreftene som styrer oss. Hvordan bevege oss i fra intet og oppover. Bestemormåne sin kraft. Gudinne kraften.


Kurs i kvinnekraft

Hvilken skjulte krefter ligger det i oss? I de forskjellige verdene? I fra det ukjente og inn til det kjente. Barn, jomfru, mor og bestemor. Hvordan stiger de oppover i oss og blir til de gudommelige energiene i oss! I fra intetheten, til din egen dronning.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sendinger med meg.

18.


Ønsker å være med på kurset i 

KVINNEKRAFTEN19) Kurs i Reki

Grad 1, 2 og 3 


Kurs i Reki

kr 10.800

18 Timers kurs – Online

Reki! Grad 1, 2 og 3. Med diplom.


Kurs i Reki 

Reiki healing er en gammel healing form hvor du under kursene får åpnet opp for dine egne healing evner. Reiki læren er delt opp i 3 Grader. Du vil bl.a. bli initiert i Reiki symboler som gjør at den universelle livskraften flyter sterkere i deg. Evnen til å heale er noe alle har, den må bare «vekkes» til livet. Det vil også bli gitt en åndelig opplæring slik at du kan forstå hvordan livet sitt hjul fungerer med karma, dharma og lover.

Du får alt på pdf filer for hver gang vi har kurs via mail. ca. 1 time pr uke. Live sendinger med meg.

19.


Ønsker å være med på kurset i 

REIKI